Stabilis

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Stabilis

pm@indigobird.solutions
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Stabilis to innowacyjne oprogramowanie MES, które pozwala zbierać, analizować i wymieniać informacje pomiędzy maszynami, systemami IT i ludźmi, dzięki czemu umożliwia zwiększenie efektywności maszyn i personelu, poprawę jakości, ograniczenie zużycia energii i materiałów oraz lepszą organizację.

Stabilis zapewnia pełną jakościową i ilościową kontrolę produkcji oraz wsparcie 25 najważniejszych praktyk Lean Manufacturing.

 • Pełna integracja z gniazdem produkcyjnym dla obiektywnych danych i automatyzacja czynności.
 • Obsługa JIT dla całego łańcucha wartości (operacje magazynowe, identyfikacja i przepływ materiałów). 
 • Analiza kosztów, pomiar efektywności i ilości odpadów, klasyfikacja jakości oraz detekcja zdarzeń pozanormatywnych.

Stabilis posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności pozwalających uzyskać realne korzyści finansowe i organizacyjne.

 • Zwiększenie dostępności wąskich gardeł oraz ograniczenie przestojów i mikroprzestojów.
 • Zwiększenie efektywności personelu, poprawę komunikacji i wizualizację informacji (Andon).
 • Redukcję odpadów i cykli produkcyjnych, poprawę jakości i predykcję awarii.
 • Skrócenie serii, zmniejszenie zapasów i kosztów pracy, wdrożenie najlepszych praktyk.
 • Szybka konfiguracja zindywidualizowanych funkcjonalności, interfejsów UI oraz automatyzacja procesów.
 • Integracja dowolnych urządzeń cyfrowych i analogowych (PLC, drukarki, skanery kodów, czytniki kart, czujniki etc.).
 • Instalacja na urządzeniach mobilnych i dostęp z przeglądarki.

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Stabilis jest innowacją produktową. Wyróżnia go zastosowanie nieużywanego dotychczas w rozwiązaniach przemysłowych sposobu definiowania zasad działania systemu oraz połączenie w jednym produkcie funkcjonalności do tej pory występujących rozłączenie.

Zastosowanie opisu graficznego do definiowania zasad działania systemu zarządzania produkcją umożliwiło osiągnięcie unikalnych cech:

 • możliwości dostosowania do potrzeb organizacji na poziomie osiągalnym do tej pory jedynie dla rozwiązań wytwarzanych pod klucz z użyciem klasycznych technologii programowania,
 • szybkości i koszty wdrożenia porównywalne z rozwiązaniami „modułowymi”, które ze względu na ograniczenia w zakresie konfiguracji i funkcjonalnym nie pozwalają na wykorzystanie unikalnego know-how przedsiębiorstwa,
 • możliwości wdrażania i zmiany systemu w sposób ewolucyjny (zwinny),
 • wsparcia dla praktyk ciągłej poprawy opartych o bieżący pomiar wyników (Lean Manufacturing), poprawę jakości (Six Sigma) oraz skrócenie serii i optymalizację w czasie rzeczywistym pod zlecenie.

Połączenie funkcjonalności zbierania danych (MES) z możliwością tworzenia interfejsów użytkownika oraz integracji dowolnych urządzeń:

 • skrośną obsługę procesów logistycznych w oparciu o dane zbierane w źródłach ich powstania (maszyny/ ludzie/ systemy IT),
 • automatyzację procesów wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami działającymi w fabryce,
 • dostarczanie na czas obiektywnej informacji zarządczej w zakresie efektywności, jakości i kosztów produkcji.
Zastosowanie rynkowe: 

System Stabilis może być stosowany w różnych branżach przemysłowych.

Unikalna elastyczność oprogramowania umożliwia szybką kastomizację jego funkcjonalności i pozwala na wdrożenie dla każdego rodzaju produkcji.

System Stabilis może być wdrożony w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość. System może łączyć produkcję oraz logistykę w wielu fabrykach należących do jednego przedsiębiorstwa.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji oraz samodzielnie wdrażamy system u Klienta.

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych wartości. Dlatego na każdym etapie wdrożenia oferujemy bliską współpracę opartą na jasno określonych zasadach, podczas której najważniejsze jest dopasowanie się do potrzeb oraz możliwości Klienta.

Wdrożenie systemu Stabilis poprzedzamy szczegółową analizę potrzeb, po której Klient otrzymuje jasne informacje na temat kosztów i sposobów rozliczenia wdrożenia, a także wspólnie ustalamy zasady i koszt rozwoju i utrzymania systemu.

Wdrożenie systemu Stabilis podzielone jest na etapy:

 • analiza potrzeb
 • audyt (urządzeń, linii produkcyjnych oraz procesów w celu określenia optymalnego zakresu wdrożenia; audyt zawiera także rekomendację z zakresu optymalizacji).
 • wycena i podpisanie umowy
 • projektowanie i konfiguracja (możliwości systemu są ogromne i dla każdego wdrożenia jest on konfigurowany indywidualnie; dzięki unikalnej technologii kastomizacja przebiega sprawnie i szybko)
 • wdrożenie i testy (podczas wdrożenia Stabilis nie ingerujemy w sprzęt ani nie zatrzymujemy produkcji)
 • szkolenia
 • uruchomienie produkcyjne
 • konsultacje i utrzymanie (po zakończeniu wdrożenia nie kończymy współpracy. Jesteśmy otwarci na długotrwałe partnerstwo, rozwijanie systemu i jego wspólne ulepszanie.)

Nasze rozwiązanie jest wynikiem doświadczenia i idącej za nim świadomości realnych potrzeb, źródeł problemów oraz najlepszych rozwiązań.

 • 25 lat doświadczania w projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu najbardziej złożonych na świecie systemów informatycznych.
 • 30 lat doświadczenia w operacjach, w tym 20 lat we wzorcowych przedsiębiorstwach produkcyjnych w skali światowej.
 • Ocena możliwość poprawy efektywności operacyjnej, a następnie wsparcia w jej wdrożeniu.
 • Szybkie i mierzalne efekty finansowe dzięki pomocy w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zgodnie z najlepszymi praktykami.

Dawca technologii:
Indigobird sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Magdalena Materna
501 701 210

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Indigobird sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Stabilis
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Stabilis to innowacyjne oprogramowanie MES, które pozwala zbierać, analizować i wymieniać informacje pomiędzy maszynami, systemami IT i ludźmi, dzięki czemu umożliwia zwiększenie efektywności maszyn i personelu, poprawę jakości, ograniczenie zużycia energii i materiałów oraz lepszą organizację.

Stabilis zapewnia pełną jakościową i ilościową kontrolę produkcji oraz wsparcie 25 najważniejszych praktyk Lean Manufacturing.

 • Pełna integracja z gniazdem produkcyjnym dla obiektywnych danych i automatyzacja czynności.
 • Obsługa JIT dla całego łańcucha wartości (operacje magazynowe, identyfikacja i przepływ materiałów). 
 • Analiza kosztów, pomiar efektywności i ilości odpadów, klasyfikacja jakości oraz detekcja zdarzeń pozanormatywnych.

Stabilis posiada szereg predefiniowanych funkcjonalności pozwalających uzyskać realne korzyści finansowe i organizacyjne.

 • Zwiększenie dostępności wąskich gardeł oraz ograniczenie przestojów i mikroprzestojów.
 • Zwiększenie efektywności personelu, poprawę komunikacji i wizualizację informacji (Andon).
 • Redukcję odpadów i cykli produkcyjnych, poprawę jakości i predykcję awarii.
 • Skrócenie serii, zmniejszenie zapasów i kosztów pracy, wdrożenie najlepszych praktyk.
 • Szybka konfiguracja zindywidualizowanych funkcjonalności, interfejsów UI oraz automatyzacja procesów.
 • Integracja dowolnych urządzeń cyfrowych i analogowych (PLC, drukarki, skanery kodów, czytniki kart, czujniki etc.).
 • Instalacja na urządzeniach mobilnych i dostęp z przeglądarki.

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Stabilis jest innowacją produktową. Wyróżnia go zastosowanie nieużywanego dotychczas w rozwiązaniach przemysłowych sposobu definiowania zasad działania systemu oraz połączenie w jednym produkcie funkcjonalności do tej pory występujących rozłączenie.

Zastosowanie opisu graficznego do definiowania zasad działania systemu zarządzania produkcją umożliwiło osiągnięcie unikalnych cech:

 • możliwości dostosowania do potrzeb organizacji na poziomie osiągalnym do tej pory jedynie dla rozwiązań wytwarzanych pod klucz z użyciem klasycznych technologii programowania,
 • szybkości i koszty wdrożenia porównywalne z rozwiązaniami „modułowymi”, które ze względu na ograniczenia w zakresie konfiguracji i funkcjonalnym nie pozwalają na wykorzystanie unikalnego know-how przedsiębiorstwa,
 • możliwości wdrażania i zmiany systemu w sposób ewolucyjny (zwinny),
 • wsparcia dla praktyk ciągłej poprawy opartych o bieżący pomiar wyników (Lean Manufacturing), poprawę jakości (Six Sigma) oraz skrócenie serii i optymalizację w czasie rzeczywistym pod zlecenie.

Połączenie funkcjonalności zbierania danych (MES) z możliwością tworzenia interfejsów użytkownika oraz integracji dowolnych urządzeń:

 • skrośną obsługę procesów logistycznych w oparciu o dane zbierane w źródłach ich powstania (maszyny/ ludzie/ systemy IT),
 • automatyzację procesów wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami działającymi w fabryce,
 • dostarczanie na czas obiektywnej informacji zarządczej w zakresie efektywności, jakości i kosztów produkcji.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

System Stabilis może być stosowany w różnych branżach przemysłowych.

Unikalna elastyczność oprogramowania umożliwia szybką kastomizację jego funkcjonalności i pozwala na wdrożenie dla każdego rodzaju produkcji.

System Stabilis może być wdrożony w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość. System może łączyć produkcję oraz logistykę w wielu fabrykach należących do jednego przedsiębiorstwa.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
przemysł 4.0, MES, TRL 2, uprawa pomidorów, ochrona klimatu, Big Data, AI
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji oraz samodzielnie wdrażamy system u Klienta.

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych wartości. Dlatego na każdym etapie wdrożenia oferujemy bliską współpracę opartą na jasno określonych zasadach, podczas której najważniejsze jest dopasowanie się do potrzeb oraz możliwości Klienta.

Wdrożenie systemu Stabilis poprzedzamy szczegółową analizę potrzeb, po której Klient otrzymuje jasne informacje na temat kosztów i sposobów rozliczenia wdrożenia, a także wspólnie ustalamy zasady i koszt rozwoju i utrzymania systemu.

Wdrożenie systemu Stabilis podzielone jest na etapy:

 • analiza potrzeb
 • audyt (urządzeń, linii produkcyjnych oraz procesów w celu określenia optymalnego zakresu wdrożenia; audyt zawiera także rekomendację z zakresu optymalizacji).
 • wycena i podpisanie umowy
 • projektowanie i konfiguracja (możliwości systemu są ogromne i dla każdego wdrożenia jest on konfigurowany indywidualnie; dzięki unikalnej technologii kastomizacja przebiega sprawnie i szybko)
 • wdrożenie i testy (podczas wdrożenia Stabilis nie ingerujemy w sprzęt ani nie zatrzymujemy produkcji)
 • szkolenia
 • uruchomienie produkcyjne
 • konsultacje i utrzymanie (po zakończeniu wdrożenia nie kończymy współpracy. Jesteśmy otwarci na długotrwałe partnerstwo, rozwijanie systemu i jego wspólne ulepszanie.)

Nasze rozwiązanie jest wynikiem doświadczenia i idącej za nim świadomości realnych potrzeb, źródeł problemów oraz najlepszych rozwiązań.

 • 25 lat doświadczania w projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu najbardziej złożonych na świecie systemów informatycznych.
 • 30 lat doświadczenia w operacjach, w tym 20 lat we wzorcowych przedsiębiorstwach produkcyjnych w skali światowej.
 • Ocena możliwość poprawy efektywności operacyjnej, a następnie wsparcia w jej wdrożeniu.
 • Szybkie i mierzalne efekty finansowe dzięki pomocy w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zgodnie z najlepszymi praktykami.Kontakt:
Magdalena Materna
mm@stabilis.io
501 701 210
Dawcy - PDF