Stabilizator do ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych

Stabilizator do ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych

ciitt@up.poznan.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 5
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem zaproszenia jest wynalazek w postaci stabilizatora ściany tylnej do mebli skrzyniowych, pozwalający na solidny montaż ściany tylnej bez użycia narzędzi przez użytkownika. Stabilizator ściany tylnej, w szczególności do mebli skrzyniowych wg wynalazku występuje w postaci jednoelementowej. Stabilizator posiada dwa charakterystyczne punkty konstrukcyjne, użebrowanie poziome oraz użebrowanie pionowe. Forma stabilizatora ma umożliwić jego montaż poprzez wcisk w gniazdo wykonane wiertłem. Wywiercone gniazdo pokrywa się z wpustem pod ścianę tylną, co stwarza możliwość ingerencji w nią z poziomu gniazda. Forma użebrowania pionowego ma za zadanie uniemożliwić błędny montaż stabilizatora w elemencie meblowym, gdyż w rozpatrywanym przypadku występuje tylko jedna możliwość ustawienia stabilizatora by możliwe było jego wciśnięcie w gniazdo. Charakterystyczny profil użebrowania pionowego ma za zadanie ułatwić wciśnięcie ściany tylnej w rowek, by użebrowanie pionowe wcięło się delikatnie w jej strukturę. Wcięcie się ściany tylnej w użebrowanie pionowe jest sugerowane ze względu na konieczność skasowania luzów pomiędzy ścianą tylną a światłem wpustu we wszystkich trzech kierunkach. Użebrowanie poziome umożliwia montaż stabilizatora w sposób bez klejowy i uniemożliwia jego wysunięcie ze światła gniazda elementu meblowego. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe: 

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.plDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Ogłaszający przewiduje możliwość współpracy z nabywcą licencji na technologię/praw do technologii w zakresie prac wdrożeniowych.


Dawca technologii:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Jacek Wawrzynowicz
61 846 62 69

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Stabilizator do ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 5
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem zaproszenia jest wynalazek w postaci stabilizatora ściany tylnej do mebli skrzyniowych, pozwalający na solidny montaż ściany tylnej bez użycia narzędzi przez użytkownika. Stabilizator ściany tylnej, w szczególności do mebli skrzyniowych wg wynalazku występuje w postaci jednoelementowej. Stabilizator posiada dwa charakterystyczne punkty konstrukcyjne, użebrowanie poziome oraz użebrowanie pionowe. Forma stabilizatora ma umożliwić jego montaż poprzez wcisk w gniazdo wykonane wiertłem. Wywiercone gniazdo pokrywa się z wpustem pod ścianę tylną, co stwarza możliwość ingerencji w nią z poziomu gniazda. Forma użebrowania pionowego ma za zadanie uniemożliwić błędny montaż stabilizatora w elemencie meblowym, gdyż w rozpatrywanym przypadku występuje tylko jedna możliwość ustawienia stabilizatora by możliwe było jego wciśnięcie w gniazdo. Charakterystyczny profil użebrowania pionowego ma za zadanie ułatwić wciśnięcie ściany tylnej w rowek, by użebrowanie pionowe wcięło się delikatnie w jej strukturę. Wcięcie się ściany tylnej w użebrowanie pionowe jest sugerowane ze względu na konieczność skasowania luzów pomiędzy ścianą tylną a światłem wpustu we wszystkich trzech kierunkach. Użebrowanie poziome umożliwia montaż stabilizatora w sposób bez klejowy i uniemożliwia jego wysunięcie ze światła gniazda elementu meblowego. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Ogłaszający przewiduje możliwość współpracy z nabywcą licencji na technologię/praw do technologii w zakresie prac wdrożeniowych.
Kontakt:
Jacek Wawrzynowicz
ciitt@up.poznan.pl
61 846 62 69
Dawcy - PDF