SWS - System wspomagania służb BHP

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

SWS - System wspomagania służb BHP

wsledzinski@komag.eu
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

System SWS zapewnia kompleksową obsługę dokumentowania wypadków oraz prowadzenia analiz statystycznych wypadków. Dokumenty składające się na dokumentację powypadkową mają postać intuicyjnych formularzy, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających wprowadzanie dużej ilości (często powtarzających się) danych.  Zaimplementowane mechanizmy autouzupełniania znacząco usprawniają wypełnianie dokumentacji. Mechanizmy autoryzacji i zatwierdzania wprowadzonych danych zapewniają bezpieczeństwo zbieranych danych. System zawiera ponadto szereg opcji pozwalających na drukowanie wymaganych dokumentów, zgodnie ze stosowanymi w zakładzie formularzami oraz dołączanie do systemu skanów dokumentów, które dostępne są jedynie w wersji papierowej.

System posiada rozbudowany moduł analizy wypadkowej pozwalający przeglądać statystyki wypadków w aspekcie różnorodnych kryteriów. Pozwala również identyfikować i śledzić trendy oraz definiować sytuacje alarmowe.

Dodatkową funkcją dostępną w ramach systemu jest możliwość identyfikowania lokalizacji wypadku na mapie cyfrowej. Wskazana lokalizacja zostaje zaznaczona jako punkt. Zdefiniowano odrębny kolor punktu, w zależności od rodzaju wypadku: śmiertelnego, ciężkiego lub powodującego czasową niezdolność do pracy. Widok mapy z oznaczonymi miejscami, w których wystąpiły wypadki pozwala zlokalizować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem  - http://komag.eu/oferta/modelowanie-i-ergonomia/sws

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • Przyjazny, intuicyjny interfejs.

  • Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji powypadkowej.

  • Możliwości szybkiego przeprowadzania analiz statystycznych i wizualizacja ich wyników w czytelnej formie.

  • Rozwiązania umożliwiające kontrolę postępu prac nad opracowaniem kompletu wymaganych dokumentów.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Możliwość skorzystania z Ekspertów Portalu PTT.


Dawca technologii:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Dane kontaktowe

dr inż. Dariusz Michalak
(0-32) 2374362

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
SWS - System wspomagania służb BHP
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

System SWS zapewnia kompleksową obsługę dokumentowania wypadków oraz prowadzenia analiz statystycznych wypadków. Dokumenty składające się na dokumentację powypadkową mają postać intuicyjnych formularzy, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających wprowadzanie dużej ilości (często powtarzających się) danych.  Zaimplementowane mechanizmy autouzupełniania znacząco usprawniają wypełnianie dokumentacji. Mechanizmy autoryzacji i zatwierdzania wprowadzonych danych zapewniają bezpieczeństwo zbieranych danych. System zawiera ponadto szereg opcji pozwalających na drukowanie wymaganych dokumentów, zgodnie ze stosowanymi w zakładzie formularzami oraz dołączanie do systemu skanów dokumentów, które dostępne są jedynie w wersji papierowej.

System posiada rozbudowany moduł analizy wypadkowej pozwalający przeglądać statystyki wypadków w aspekcie różnorodnych kryteriów. Pozwala również identyfikować i śledzić trendy oraz definiować sytuacje alarmowe.

Dodatkową funkcją dostępną w ramach systemu jest możliwość identyfikowania lokalizacji wypadku na mapie cyfrowej. Wskazana lokalizacja zostaje zaznaczona jako punkt. Zdefiniowano odrębny kolor punktu, w zależności od rodzaju wypadku: śmiertelnego, ciężkiego lub powodującego czasową niezdolność do pracy. Widok mapy z oznaczonymi miejscami, w których wystąpiły wypadki pozwala zlokalizować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem  - http://komag.eu/oferta/modelowanie-i-ergonomia/sws


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
  • Przyjazny, intuicyjny interfejs.

  • Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji powypadkowej.

  • Możliwości szybkiego przeprowadzania analiz statystycznych i wizualizacja ich wyników w czytelnej formie.

  • Rozwiązania umożliwiające kontrolę postępu prac nad opracowaniem kompletu wymaganych dokumentów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:
<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
dokumentacja powypadkowa, wypadek, protokół powypadkowy, statystyki wypadków, BHP
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Możliwość skorzystania z Ekspertów Portalu PTT.
Kontakt:
dr inż. Dariusz Michalak
dmichalak@komag.eu
(0-32) 2374362
Dawcy - PDF