System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach częstotliwościowych dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych stosowanych w lotnictwie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach częstotliwościowych dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych stosowanych w lotnictwie

info@pnpsystems.com.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy. Operator systemu na bieżąco będzie mógł w sposób ciągły monitorować pasma radiowe wybranych systemów, w szczególności RNSS/GNSS, PMR, ILS. W przypadku pojawienia się zakłóceń lub ataków operator natychmiast zostanie poinformowany o takim incydencie. System informatyczny będzie wspomagał operatora również w określeniu rodzaju zakłócenia/ataku. Umożliwiał będzie też lokalizację i eliminację ( środkami zewnętrznymi) źródła zakłócenia. Wdrożenie rozwiązania zapewni realną możliwości ochrony potu lotniczego, w szczególności przed tak zwanymi zakłóceniami intencjonalnymi, uzupełniając infrastrukturę bezpieczeństwa portu lotniczego.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu determinują coraz częściej pojawiające się zakłócenia i ataki na systemy pozycjonowania i systemy telekomunikacyjne bazujące na GNSS. Podkreślić należy, iż najprawdopodobniej większość informacji o tego typu zagrożeniach, jako leżących w sferze bezpieczeństwa, nie jest rozpowszechniana. Tym niemniej do publicznej wiadomości przedostała się informacja, iż zaledwie kilka dni po tragedii samolotu egipskich linii lotniczych lecącego z Paryża do Egiptu, port lotniczy w Kairze był obiektem ataku urządzenia zagłuszającego system GPS (24 maja 2016 roku). Obecnie na rynku brak jest skutecznych narzędzi monitoringu i nadzoru nad prawnie chronionymi pasmami radiowymi dedykowanymi dla RNSS/GNSS, ILS, PMR. Rozwiązanie zapewni w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym monitorowanie pasm radiowych wybranych systemów, w szczególności RNSS i telekomunikacyjnych. Dzięki wdrożenie rozwijanego w ramach projektu systemu klient końcowy będzie miał możliwość ciągłego monitoringu wskazanych pasm radiowych, natychmiastowego dostępu do informacji o pojawieniu się zakłócenia oraz jego rodzaju i lokalizacji, a poprzez to – do jego eliminacji i poprawy bezpieczeństwa. Projekt i jego rezultat jest całkowicie zbieżny ze strategią modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie ujętej w rozporządzeniu 219/2007, a zakładającym rozwój transportu lotniczego w zakresie bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologicznych osiągnięć europejskiego programu GNSS GALILEO.

Zastosowanie rynkowe: 

Rozwiązanie uzyskane w wyniku realizacji projektu będzie stosowane przede wszystkim przez klientów z sektora transportu (zwłaszcza lotniczego), telekomunikacyjnego, bankowego, służby zarządzania kryzysowego oraz sektor bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem,

Szkolenie z obsługi systemu

Konsultacje

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
PnP Systems Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Przemysław Iskrzak
607038290

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

PnP Systems Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach częstotliwościowych dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych stosowanych w lotnictwie
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w pasmach dedykowanych dla systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy. Operator systemu na bieżąco będzie mógł w sposób ciągły monitorować pasma radiowe wybranych systemów, w szczególności RNSS/GNSS, PMR, ILS. W przypadku pojawienia się zakłóceń lub ataków operator natychmiast zostanie poinformowany o takim incydencie. System informatyczny będzie wspomagał operatora również w określeniu rodzaju zakłócenia/ataku. Umożliwiał będzie też lokalizację i eliminację ( środkami zewnętrznymi) źródła zakłócenia. Wdrożenie rozwiązania zapewni realną możliwości ochrony potu lotniczego, w szczególności przed tak zwanymi zakłóceniami intencjonalnymi, uzupełniając infrastrukturę bezpieczeństwa portu lotniczego.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu determinują coraz częściej pojawiające się zakłócenia i ataki na systemy pozycjonowania i systemy telekomunikacyjne bazujące na GNSS. Podkreślić należy, iż najprawdopodobniej większość informacji o tego typu zagrożeniach, jako leżących w sferze bezpieczeństwa, nie jest rozpowszechniana. Tym niemniej do publicznej wiadomości przedostała się informacja, iż zaledwie kilka dni po tragedii samolotu egipskich linii lotniczych lecącego z Paryża do Egiptu, port lotniczy w Kairze był obiektem ataku urządzenia zagłuszającego system GPS (24 maja 2016 roku). Obecnie na rynku brak jest skutecznych narzędzi monitoringu i nadzoru nad prawnie chronionymi pasmami radiowymi dedykowanymi dla RNSS/GNSS, ILS, PMR. Rozwiązanie zapewni w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym monitorowanie pasm radiowych wybranych systemów, w szczególności RNSS i telekomunikacyjnych. Dzięki wdrożenie rozwijanego w ramach projektu systemu klient końcowy będzie miał możliwość ciągłego monitoringu wskazanych pasm radiowych, natychmiastowego dostępu do informacji o pojawieniu się zakłócenia oraz jego rodzaju i lokalizacji, a poprzez to – do jego eliminacji i poprawy bezpieczeństwa. Projekt i jego rezultat jest całkowicie zbieżny ze strategią modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie ujętej w rozporządzeniu 219/2007, a zakładającym rozwój transportu lotniczego w zakresie bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologicznych osiągnięć europejskiego programu GNSS GALILEO.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rozwiązanie uzyskane w wyniku realizacji projektu będzie stosowane przede wszystkim przez klientów z sektora transportu (zwłaszcza lotniczego), telekomunikacyjnego, bankowego, służby zarządzania kryzysowego oraz sektor bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązania zminimalizuje ryzyko niedostępności systemów nawigacyjnych opartych o GNSS oraz cyfrowych systemów komunikacji radiowej spowodowanej zakłóceniami lub atakami na te systemy.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
GSNN, Galileo, ILS, PMR, RNSS
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem,

Szkolenie z obsługi systemu

Konsultacje
Kontakt:
Przemysław Iskrzak
przemyslaw.iskrzak@pnpsystems.com.pl
607038290
Dawcy - PDF