System do automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości i osób posługujących się tymi dokumentami

System do automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości i osób posługujących się tymi dokumentami

adam.labecki@identt.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 9
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Rozwiązanie wspierające proces zdalenej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz osób posługujacych się tymi dokumentami. Automatycznie weryfikuje poprawność, integralność i oryginalność dokumentu. Za pomocą biometrycznej identyfikacji twarzy system weryfikuje również użytkownika dokumentu, porównując wizerunek osoby znajdującej się na dokumencie oraz osoby przed kamerą. Cały proses weryfikacji wykonywany jest w przeciągu kilkunastu sekund a wynik jest dostępny natychmiast. System może funkcjonować jako usługa lub na infrastrukturze klienta. 

Wykorzystanie sytemu umożliwia dostępność do produktów przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności spotkań osobistych z klientem. 

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

- dostępność 24/7/365

- możliwość zdalenej weryfiakcji dokumentów oraz osoby posługującej się dokumentem 

- wzrost bezpieczeństwa 

 

Zastosowanie rynkowe: 

Zdalna weryfikacja klienta, weryfikacja dokumentów tożsamości, biometryczna weryfikacja osoby posługującej się dokumentem Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Oferujemy cały proces związany z wdrożeniem


Dawca technologii:
IDENTT

Dane kontaktowe

Adam Łabęcki
+48882184848

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

IDENTT
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
System do automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości i osób posługujących się tymi dokumentami
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 9
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Rozwiązanie wspierające proces zdalenej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz osób posługujacych się tymi dokumentami. Automatycznie weryfikuje poprawność, integralność i oryginalność dokumentu. Za pomocą biometrycznej identyfikacji twarzy system weryfikuje również użytkownika dokumentu, porównując wizerunek osoby znajdującej się na dokumencie oraz osoby przed kamerą. Cały proses weryfikacji wykonywany jest w przeciągu kilkunastu sekund a wynik jest dostępny natychmiast. System może funkcjonować jako usługa lub na infrastrukturze klienta. 

Wykorzystanie sytemu umożliwia dostępność do produktów przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności spotkań osobistych z klientem. 

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

- dostępność 24/7/365

- możliwość zdalenej weryfiakcji dokumentów oraz osoby posługującej się dokumentem 

- wzrost bezpieczeństwa 

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Zdalna weryfikacja klienta, weryfikacja dokumentów tożsamości, biometryczna weryfikacja osoby posługującej się dokumentem 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
automatyczne weryfikacja dokumentów tożsamości, biometryczna weryfikacja wizerunku osoby
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Oferujemy cały proces związany z wdrożeniem
Kontakt:
Adam Łabęcki
adam.labecki@identt.pl
+48882184848
Dawcy - PDF