System monitorowania konstrukcji wielkokubaturowych i instalacji przemysłowych.

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

System monitorowania konstrukcji wielkokubaturowych i instalacji przemysłowych.

r.kozulski@alfatronic.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Opracowany system monitorowania powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby do permanentnego monitoringu wielkości nieelektrycznych w budownictwie, energetyce, przemyśle, przemyśle wydobywczym. System zapewnia ciągły monitoring takich wielkości jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, przemieszczanie, położenie, przyspieszenie, temperatura, wilgotność, ciśnienie na rozległych obszarach lub dużych obiektach. Dzięki hybrydowej strukturze możliwa jest akwizycja danych z ponad 2000 punktów pomiarowych rozmieszczonych na rozległym obszarze, a także z obszarów zagrożonych wybuchem. Zastosowanie systemu umożliwia otrzymywanie stałych informacji i zapewnia alarmowanie (także technologie mobilne) o stanie budynków i budowli, instalacji przemysłowych (np. kominy, rurociągi, zbiorniki, ect.) i innych obiektów inżynieryjnych. Dzięki opracowaniu własnej technologii pomiarów i przetwarzania danych możliwe jest dostosowanie sposobu prezentacji wyników pomiarów i sposobu reakcji systemu w sposób indywidualny dla każdego użytkownika. System można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym na poziomie sprzętowo-programowym np. z systemem BMS (Building Management System).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

- wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach w toku eksploatacji i możliwość uniknięcie awarii czy katastrofy,

- bieżąca informacja o stopniu obciążenia konstrukcji,

- możliwość zbierania i analizy danych z długiego okresu użytkowania konstrukcji/obiektu,

- niska cena systemu dla instalacji wieloczujnikowych,

- obniżenie kosztów eksploatacji dzięki możliwości uniknięcia kosztów działań/pomiarów zachowawczych,

Zastosowanie rynkowe: 

Budownictwo - monitoring konstrukcji budowlanych.

Energetyka - monitoring rurociągów, ciepłociągów, kominów, kotłów, zbiorników, innych urządzeń stosowanych w energetyce także w obszarach zagrożonych wybuchem.

Górnictwo i Hutnictwo - monitoring konstrukcji górniczych i hutniczych, parametrów środowiskowych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Projektowanie, instalacja, wdrożenie, wsparcie eksploatacji systemu, serwis.


Dawca technologii:
Rafał Kozulski

Dane kontaktowe

Rafał Kozulski
608618885

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Rafał Kozulski
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
System monitorowania konstrukcji wielkokubaturowych i instalacji przemysłowych.
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Opracowany system monitorowania powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby do permanentnego monitoringu wielkości nieelektrycznych w budownictwie, energetyce, przemyśle, przemyśle wydobywczym. System zapewnia ciągły monitoring takich wielkości jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, przemieszczanie, położenie, przyspieszenie, temperatura, wilgotność, ciśnienie na rozległych obszarach lub dużych obiektach. Dzięki hybrydowej strukturze możliwa jest akwizycja danych z ponad 2000 punktów pomiarowych rozmieszczonych na rozległym obszarze, a także z obszarów zagrożonych wybuchem. Zastosowanie systemu umożliwia otrzymywanie stałych informacji i zapewnia alarmowanie (także technologie mobilne) o stanie budynków i budowli, instalacji przemysłowych (np. kominy, rurociągi, zbiorniki, ect.) i innych obiektów inżynieryjnych. Dzięki opracowaniu własnej technologii pomiarów i przetwarzania danych możliwe jest dostosowanie sposobu prezentacji wyników pomiarów i sposobu reakcji systemu w sposób indywidualny dla każdego użytkownika. System można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym na poziomie sprzętowo-programowym np. z systemem BMS (Building Management System).


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

- wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach w toku eksploatacji i możliwość uniknięcie awarii czy katastrofy,

- bieżąca informacja o stopniu obciążenia konstrukcji,

- możliwość zbierania i analizy danych z długiego okresu użytkowania konstrukcji/obiektu,

- niska cena systemu dla instalacji wieloczujnikowych,

- obniżenie kosztów eksploatacji dzięki możliwości uniknięcia kosztów działań/pomiarów zachowawczych,


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Budownictwo - monitoring konstrukcji budowlanych.

Energetyka - monitoring rurociągów, ciepłociągów, kominów, kotłów, zbiorników, innych urządzeń stosowanych w energetyce także w obszarach zagrożonych wybuchem.

Górnictwo i Hutnictwo - monitoring konstrukcji górniczych i hutniczych, parametrów środowiskowych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
system monitorowania konstrukcji instalacji inżynierskich monitorowanie wartości nieelektrycznych
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Projektowanie, instalacja, wdrożenie, wsparcie eksploatacji systemu, serwis.
Kontakt:
Rafał Kozulski
r.kozulski@alfatronic.pl
608618885
Dawcy - PDF