„System ZKS-Firmatic-Lantek”

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

„System ZKS-Firmatic-Lantek”

lewandowski@zks.com.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

System ZKS-Firmatic-Lantek  charakteryzuje się:

- określeniem czasu wykonywania elementów, podzespołów, zespołów i całego wyrobu – utworzeniem struktury wyrobów,

- możliwością optymalnego harmonogramowania produkcji uwzględniającego,

- planowaniem wykonawstwa  elementów, podzespołów i zespołów niezbędnych do produkcji – just in time wewnątrzzakładowe,

- optymalizacją rozmieszczenia elementów do cięcia termicznego na arkuszach blach,

- system uwzględnia możliwość wprowadzania zmian: konstrukcyjnych, technologicznych i terminów dostaw,

- możliwością dokonania unifikacji materiałów produkcyjnych,

- raportowaniem zarządczym.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Stworzenie Systemu ZKS-Firmatic-Lantek poprzez systemową komasację/integrację zagadnień  konstrukcyjnych, technologicznych, planistyczno-produkcyjnych, remontowych  i rozliczeniowo-księgowych wyróżnia się na rynku:

 •   możliwością wykonawstwa wyłącznie detali niezbędnych do produkcji,
 •  wzrostem wydajności maszyn do cięcia termicznego,
 •   poprawą zarządzania produkcją, „detale na czas”
 •   systematycznym ograniczeniem ilości detali w obiegu, 
 •  obniżeniem stanów magazynowych blach,
 •   skróceniem cyklu produkcyjnego wyrobów
 •   równomierna produkcja – równomierne obciążenie stanowisk pracy
 •   minimalizacja wąskich gardeł
 •   optymalne zużycie materiałów
 •   systemowe planowanie produkcji na każdym jej etapie
 •   uzyskanie precyzyjnych systemowych danych dotyczących: norm zużycia detali na dany wyrób i zlecenie, orientacyjnego czasu cięcia rozkrojów i poszczególnych detali, ilości odpadów po cięciu.

Korzyści z zastosowania Systemu:

 • obniżka kosztów produkcji,

 • optymalizacja zakupów materiałowych,

 • śledzenie i wizualizacja: produkcji w toku w czasie rzeczywistym, przestojów planowanych i nieplanowanych,

 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola ich wykonania,

 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza,

 • harmonogramowanie przeglądów i remontów.

Zastosowanie rynkowe: 

Zastosowanie Systemu ZKS- Firmatic-Lantek nie jest bezpośrednio powiązane z branżą. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jego zastosowanie jest produkcja wyrobów, gdzie głównym materiałem produkcyjnym są detale produkowane z arkuszy blach.

Najprawdopodobniej takiego typu rozwiązania mogą się sprawdzić tam, gdzie  z  materiałem  wsadowym nie są blachy, lecz np. bele materiału, z którego wycina się elementy i szyje odzież lub tp. być może w przemyśle meblarskim – elementy produkowane z arkuszy/płyt  drewnianych/drewnopodobnych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem, nadzór autorski, rozwój i modernizacja istniejących rozwiązań


Dawca technologii:
Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o., VenCo Sp. z o.o., Lantek Polska Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Andrzej Lewandowski
605 910 485

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o., VenCo Sp. z o.o., Lantek Polska Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
„System ZKS-Firmatic-Lantek”
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Sprzedaż praw własności, Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

System ZKS-Firmatic-Lantek  charakteryzuje się:

- określeniem czasu wykonywania elementów, podzespołów, zespołów i całego wyrobu – utworzeniem struktury wyrobów,

- możliwością optymalnego harmonogramowania produkcji uwzględniającego,

- planowaniem wykonawstwa  elementów, podzespołów i zespołów niezbędnych do produkcji – just in time wewnątrzzakładowe,

- optymalizacją rozmieszczenia elementów do cięcia termicznego na arkuszach blach,

- system uwzględnia możliwość wprowadzania zmian: konstrukcyjnych, technologicznych i terminów dostaw,

- możliwością dokonania unifikacji materiałów produkcyjnych,

- raportowaniem zarządczym.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Stworzenie Systemu ZKS-Firmatic-Lantek poprzez systemową komasację/integrację zagadnień  konstrukcyjnych, technologicznych, planistyczno-produkcyjnych, remontowych  i rozliczeniowo-księgowych wyróżnia się na rynku:

 •   możliwością wykonawstwa wyłącznie detali niezbędnych do produkcji,
 •  wzrostem wydajności maszyn do cięcia termicznego,
 •   poprawą zarządzania produkcją, „detale na czas”
 •   systematycznym ograniczeniem ilości detali w obiegu, 
 •  obniżeniem stanów magazynowych blach,
 •   skróceniem cyklu produkcyjnego wyrobów
 •   równomierna produkcja – równomierne obciążenie stanowisk pracy
 •   minimalizacja wąskich gardeł
 •   optymalne zużycie materiałów
 •   systemowe planowanie produkcji na każdym jej etapie
 •   uzyskanie precyzyjnych systemowych danych dotyczących: norm zużycia detali na dany wyrób i zlecenie, orientacyjnego czasu cięcia rozkrojów i poszczególnych detali, ilości odpadów po cięciu.

Korzyści z zastosowania Systemu:

 • obniżka kosztów produkcji,

 • optymalizacja zakupów materiałowych,

 • śledzenie i wizualizacja: produkcji w toku w czasie rzeczywistym, przestojów planowanych i nieplanowanych,

 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola ich wykonania,

 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza,

 • harmonogramowanie przeglądów i remontów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Zastosowanie Systemu ZKS- Firmatic-Lantek nie jest bezpośrednio powiązane z branżą. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jego zastosowanie jest produkcja wyrobów, gdzie głównym materiałem produkcyjnym są detale produkowane z arkuszy blach.

Najprawdopodobniej takiego typu rozwiązania mogą się sprawdzić tam, gdzie  z  materiałem  wsadowym nie są blachy, lecz np. bele materiału, z którego wycina się elementy i szyje odzież lub tp. być może w przemyśle meblarskim – elementy produkowane z arkuszy/płyt  drewnianych/drewnopodobnych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Cięcie termiczne, optymalizacja rozkrojów/nestingów, minimalizacja zużycia materiałów, struktura wyrobów, unifikacja materiałów, planowanie produkcji, harmonogramowanie, just in time
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem, nadzór autorski, rozwój i modernizacja istniejących rozwiązań
Kontakt:
Andrzej Lewandowski
lewandowski@zks.com.pl
605 910 485
Dawcy - PDF