Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Technologia dostarcza metodę otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie aktywnych przeciwko Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, w tym w szczególności preparatów bakteriofagów do zastosowań terapeutycznych. Będące efektem wynalazku szczepy Enterococcus faecalis pozbawione profagów gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu monoklonalnych preparatów bakteriofagów terapeutycznych, nie zawierających zanieczyszczeń dodatkowymi, niepożądanymi bakteriofagami, które mogłyby stanowić źródło niekontrolowanego rozprzestrzeniania się genów wirulencji bakterii.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Umożliwia produkcję monoklonalnych, antyenterokokowych preparatów fagowych, spełniających wymagane warunki bezpieczeństwa fagoterapii dzięki brakowi zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami. Jednocześnie otrzymywanie preparatów od początku pozbawionych tych zanieczyszczeń zwalnia producenta od dalszej, zbędnej w tym przypadku i kosztownej procedury oczyszczania otrzymanych w ten sposób preparatów od niepożądanych bakteriofagów.

Zastosowanie rynkowe: 

Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych). Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium są sprawcami zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (w tym mastitis u krów). Dostarczone szczepy E. faecalis są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Metodologia i zakres merytoryczny


Dawca technologii:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe

Małgorzata Łobocka
22-592-1300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Szczepy Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia dostarcza metodę otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie aktywnych przeciwko Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, w tym w szczególności preparatów bakteriofagów do zastosowań terapeutycznych. Będące efektem wynalazku szczepy Enterococcus faecalis pozbawione profagów gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu monoklonalnych preparatów bakteriofagów terapeutycznych, nie zawierających zanieczyszczeń dodatkowymi, niepożądanymi bakteriofagami, które mogłyby stanowić źródło niekontrolowanego rozprzestrzeniania się genów wirulencji bakterii.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Umożliwia produkcję monoklonalnych, antyenterokokowych preparatów fagowych, spełniających wymagane warunki bezpieczeństwa fagoterapii dzięki brakowi zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami. Jednocześnie otrzymywanie preparatów od początku pozbawionych tych zanieczyszczeń zwalnia producenta od dalszej, zbędnej w tym przypadku i kosztownej procedury oczyszczania otrzymanych w ten sposób preparatów od niepożądanych bakteriofagów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych). Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium są sprawcami zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (w tym mastitis u krów). Dostarczone szczepy E. faecalis są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
terapia fagowa, bakteriofagi do leczenia zakażeń enterokokowych, szczepy Enterococcus faecalis do namnażania fagów terapeutycznych
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Metodologia i zakres merytoryczny
Kontakt:
Małgorzata Łobocka
lobocka@ibb.waw.pl
22-592-1300
Dawcy - PDF