Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Technologia dostarcza szczepy Staphylococcus aureus do otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie, pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami oraz plazmidowym DNA. Szczepy gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu preparatów bakteriofagowych nie będących źródłem rozsiewu genów związanych z wirulencją bakterii. Kryzys skuteczności antybiotykoterapii zakażeń bakteryjnych skutkuje powrotem do fagoterapii jako alternatywnej metody leczenia zakażeń bakteryjnych. Czynnikiem leczniczym w fagoterapii są bakteriofagi – wirusy selektywnie infekujące bakterie i nieszkodliwe dla organizmów eukariotycznych. Bakteriofagi możliwe są do pozyskania przez namnażanie w komórkach bakteryjnych. Wydostanie się z zainfekowanych komórek namnożonych bakteriofagów skorelowane jest z lizą komórek i uwolnieniem ich treści. Lizaty zawierają bakteriofagi zawieszone w mieszaninie zawartości komórek oraz pożywki, w której hodowano bakterie. Bezpieczeństwo terapii fagowej wymaga by były one wolne zarówno od czynników szkodliwych dla organizmów leczonych bakteriofagami i od czynników zwiększających patogenność bakterii. Dotychczasowe metody produkcji preparatów fagów terapeutycznych przeciwko S. aureus, nie zapewniały takiej czystości preparatów. Problem rozwiązano poprzez konstrukcję takich szczepów w technologii, co gwarantuje czysto otrzymanych preparatów bez konieczności ich dodatkowego oczyszczania z niepożądanych bakteriofagów i plazmidowego DNA.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Jedyne dostępne na świecie szczepy do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych przeciw infekcjom gronkowcowym, charakteryzujących się wysokim stężeniem aktywnych bakteriofagów, ich szeroką specyficznościa w stosunku do klinicznych izolatów gronkowca oraz całkowitym brakiem kontaminacji niepożądanymi bakteriofagami i plazmidowym DNA – elementami mogącymi stanowić źródło niekontrolowanego rozsiewu w środowisku i organizmie pacjenta genów kodujących toksyny lub czynniki wirulencji bakterii.

Zastosowanie rynkowe: 

Branża spożywcza
Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych) oraz plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Staphylococcus aureus jest sprawcą zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (np. mastitis u krów). Dostarczone szczepy S. aureus są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja
Do produkcji na dużą i małą skalę preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń innymi niepożądanymi bakteriofagami (tzw. preparatów monoklonalnych) oraz pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo stosowania fagoterapii tylko szczepy bakterii o takich właściwościach mają szansę na zastosowanie do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

metodologia i zagadnienia merytoryczne


Dawca technologii:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe

Małgorzata Łobocka
22-592-1300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia dostarcza szczepy Staphylococcus aureus do otrzymywania monoklonalnych preparatów bakteriofagów litycznych o wysokim mianie, pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami oraz plazmidowym DNA. Szczepy gwarantują produkcję bezpiecznych w stosowaniu preparatów bakteriofagowych nie będących źródłem rozsiewu genów związanych z wirulencją bakterii. Kryzys skuteczności antybiotykoterapii zakażeń bakteryjnych skutkuje powrotem do fagoterapii jako alternatywnej metody leczenia zakażeń bakteryjnych. Czynnikiem leczniczym w fagoterapii są bakteriofagi – wirusy selektywnie infekujące bakterie i nieszkodliwe dla organizmów eukariotycznych. Bakteriofagi możliwe są do pozyskania przez namnażanie w komórkach bakteryjnych. Wydostanie się z zainfekowanych komórek namnożonych bakteriofagów skorelowane jest z lizą komórek i uwolnieniem ich treści. Lizaty zawierają bakteriofagi zawieszone w mieszaninie zawartości komórek oraz pożywki, w której hodowano bakterie. Bezpieczeństwo terapii fagowej wymaga by były one wolne zarówno od czynników szkodliwych dla organizmów leczonych bakteriofagami i od czynników zwiększających patogenność bakterii. Dotychczasowe metody produkcji preparatów fagów terapeutycznych przeciwko S. aureus, nie zapewniały takiej czystości preparatów. Problem rozwiązano poprzez konstrukcję takich szczepów w technologii, co gwarantuje czysto otrzymanych preparatów bez konieczności ich dodatkowego oczyszczania z niepożądanych bakteriofagów i plazmidowego DNA.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Jedyne dostępne na świecie szczepy do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych przeciw infekcjom gronkowcowym, charakteryzujących się wysokim stężeniem aktywnych bakteriofagów, ich szeroką specyficznościa w stosunku do klinicznych izolatów gronkowca oraz całkowitym brakiem kontaminacji niepożądanymi bakteriofagami i plazmidowym DNA – elementami mogącymi stanowić źródło niekontrolowanego rozsiewu w środowisku i organizmie pacjenta genów kodujących toksyny lub czynniki wirulencji bakterii.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża spożywcza
Do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń niepożądanymi bakteriofagami (tzw. monoklonalnych) oraz plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo fagoterapii tylko szczepy o takich właściwościach nadają się do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę. Staphylococcus aureus jest sprawcą zakażeń u zwierząt domowych i gospodarskich (np. mastitis u krów). Dostarczone szczepy S. aureus są szczepami z wyboru do produkcji preparatów leczących lub działających profilaktycznie w tego typu zakażeniach.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja
Do produkcji na dużą i małą skalę preparatów bakteriofagów terapeutycznych pozbawionych zanieczyszczeń innymi niepożądanymi bakteriofagami (tzw. preparatów monoklonalnych) oraz pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA. Ze względu na bezpieczeństwo stosowania fagoterapii tylko szczepy bakterii o takich właściwościach mają szansę na zastosowanie do produkcji preparatów bakteriofagów terapeutycznych na szeroka skalę.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
terapia fagowa, bakteriofagi do terapii zakażeń gronkowcowych, szczepy Staphylococcus aureus do namnażania fagów terapeutycznych
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

metodologia i zagadnienia merytoryczne
Kontakt:
Małgorzata Łobocka
lobocka@ibb.waw.pl
22-592-1300
Dawcy - PDF