Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia polega na finalnym adsorpcyjnym oczyszczaniu spalin powstających ze spalania odpadów, szczególnie usuwaniu dioksyn, z wykorzystaniem ruchomego złoża koksu aktywnego. Może być zastosowana w każdej instalacji spalania odpadów (bez względu na jej skalę) - zarówno nie-niebezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Zużyty adsorbent może być poddawany regeneracji termicznej i ponownie wykorzystany w procesie oczyszczania spalin, bądź też unieszkodliwiany w macierzystym układzie spalania odpadów.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.

Zastosowanie rynkowe: 

Technologia może być wykorzystana w każdym procesie spalania odpadów i gwarantuje uzyskanie wymaganych prawnie poziomów emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 
  • nadzór projektowy,
  • nadzór wykonawczy,
  • rozruch testowy,
  • monitoring funkcjonowania.

Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Sławomir Stelmach
32/6216300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia polega na finalnym adsorpcyjnym oczyszczaniu spalin powstających ze spalania odpadów, szczególnie usuwaniu dioksyn, z wykorzystaniem ruchomego złoża koksu aktywnego. Może być zastosowana w każdej instalacji spalania odpadów (bez względu na jej skalę) - zarówno nie-niebezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Zużyty adsorbent może być poddawany regeneracji termicznej i ponownie wykorzystany w procesie oczyszczania spalin, bądź też unieszkodliwiany w macierzystym układzie spalania odpadów.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Technologia może być wykorzystana w każdym procesie spalania odpadów i gwarantuje uzyskanie wymaganych prawnie poziomów emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
spalanie odpadów, oczyszczanie spalin, adsorpcja
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:
  • nadzór projektowy,
  • nadzór wykonawczy,
  • rozruch testowy,
  • monitoring funkcjonowania.Kontakt:
Sławomir Stelmach
sstelmach@ichpw.pl
32/6216300
Dawcy - PDF