Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

amarciniak@iw.lodz.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych dla jednego z polskich zakładów włókienniczych. W pierwszym etapie ścieki oczyszczono metodą fizykochemiczną. W drugim na podstawie opracowanych i wykonanych projektów procesowych zbudowano modelową instalację obiegu zamkniętego. Składa się ona z instalacji powrotu podczyszczonych ścieków w celu ponownego ich wykorzystania w procesach barwiarskich oraz z instalacji odzysku ciepła ze ścieków. Zastosowano własne innowacyjne rozwiązanie baterii wymienników ciepła. Cały układ zaopatrzono w system sterowania czuwający nad optymalną pracą instalacji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody technologicznej lub mieszaniny woda technologiczna – ścieki podczyszczone dla potrzeb farbiarni.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

- opracowana technologia pozwala na zmniejszenie poboru wody ze środowiska o 50% oraz pozwala na  zaoszczędzenie zużycia energii cieplnej w ilości około 9000 GJ w skali roku,
- z jednej strony umożliwia znacząco obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, z drugiej chroni środowisko naturalne,
- zintegrowanie procesów oczyszczania ścieków wraz z wtórnym wykorzystaniem odzyskanej wody jest jedynym słusznym rozwiązaniem aprobowanym w aspektach ekonomii i ochrony środowiska,
- opracowana technologia pozwala na spełnienie zaleceń BAT (Best Available Technology), co czyni ją innowacyjną w skali kraju,
- pozwala spełnić międzynarodowe standardy Unii Europejskiej  w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i energetycznej (Dyrektywa UE IPPC 96/61)

Zastosowanie rynkowe: 

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej - prowadzenie procesów barwienia i wykończenia.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Instytut Włokiennictwa

Dane kontaktowe

dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz
42 61 63 110

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Włokiennictwa
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych dla jednego z polskich zakładów włókienniczych. W pierwszym etapie ścieki oczyszczono metodą fizykochemiczną. W drugim na podstawie opracowanych i wykonanych projektów procesowych zbudowano modelową instalację obiegu zamkniętego. Składa się ona z instalacji powrotu podczyszczonych ścieków w celu ponownego ich wykorzystania w procesach barwiarskich oraz z instalacji odzysku ciepła ze ścieków. Zastosowano własne innowacyjne rozwiązanie baterii wymienników ciepła. Cały układ zaopatrzono w system sterowania czuwający nad optymalną pracą instalacji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody technologicznej lub mieszaniny woda technologiczna – ścieki podczyszczone dla potrzeb farbiarni.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

- opracowana technologia pozwala na zmniejszenie poboru wody ze środowiska o 50% oraz pozwala na  zaoszczędzenie zużycia energii cieplnej w ilości około 9000 GJ w skali roku,
- z jednej strony umożliwia znacząco obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, z drugiej chroni środowisko naturalne,
- zintegrowanie procesów oczyszczania ścieków wraz z wtórnym wykorzystaniem odzyskanej wody jest jedynym słusznym rozwiązaniem aprobowanym w aspektach ekonomii i ochrony środowiska,
- opracowana technologia pozwala na spełnienie zaleceń BAT (Best Available Technology), co czyni ją innowacyjną w skali kraju,
- pozwala spełnić międzynarodowe standardy Unii Europejskiej  w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i energetycznej (Dyrektywa UE IPPC 96/61)


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej - prowadzenie procesów barwienia i wykończenia.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Ścieki włókiennicze, odzysk wody i ciepła
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz
info@iw.lodz.pl
42 61 63 110
Dawcy - PDF