Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi

tomasz.poczesny@ibs.pw.edu.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Opracowanie technologii wytwarzania taniej, nietoksycznej, skutecznie eliminującej odorowe gazy H2S i NH3, wodnej zawiesiny tlenku grafenu wzbogaconej w wypełniacze nieorganiczne.

Istotnym problemem jest skuteczne oczyszczanie powietrza z toksycznych, odorowych gazów NH3 i H2S powstających w pomieszczeniach inwentarskich, jak kurniki, obory i chlewy. Atmosfera wolna od pojawiających się odorantów odzwierzęcych ma wyraźny wpływ na jakość uzyskiwanych produktów: mięsa, mleka, jaj. Za niedługi czas mają wejść nowe wymagania UE zmuszające Rząd RP do przestrzegania norm czystości powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Brak systemowych rozwiązań w tej dziedzinie może skutkować katastrofalną sytuacją, czyli całkowitym wstrzymaniem naszego eksportu mięsa, mleka i jaj. W przodujących krajach zachodnich (np. Holandia) już stosuje się systemy oczyszczające powietrze w kurnikach, oborach i chlewach.   

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

1) wysoka skuteczność sorpcji usuwanych gazów (NH3 i H2S) z otaczającej atmosfery,

2) bezpowrotne chemiczne związanie usuwanych gazów, 3) możliwość wykorzystania powstajacego ubocznego produktu jako nawozów sztucznych.

Stworzenie właściwych warunków dla zwierząt w kurnikach/chlewniach i komfortu dla ludzi pracujących w zanieczyszczonej atmosferze budynków inwentarskich, sprostanie wymaganiom UE co do akceptowalnych warunków hodowli zwierząt, podniesienie jakości jaj, mleka i mięsa w hodowlach wysoko liczebnych.

Wartość opracowanych i opisanych tutaj technologii (Know-How) może być oszacowana m.in. poprzez przyszłe zapotrzebowania rynkowe. Określając ilość liczących się dużych gospodarstw hodowlanych w Polsce, gdzie proponowany tutaj system oczyszczania powietrza przy zastosowaniu skruberów wypełnionych wodną zawiesiną modyfikowanego tlenku grafenu mógłby być zastosowany,  

Zastosowanie rynkowe: 

Wypełnienie skruberów przydatne do efektywnego oczyszczania powietrza z gazów odorowych, takich jak NH3 i H2S.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Politechnika Warszawska

Dane kontaktowe

Paweł Zych, Tomasz Poczęsny
22 234 71 64

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Warszawska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Opracowanie technologii wytwarzania taniej, nietoksycznej, skutecznie eliminującej odorowe gazy H2S i NH3, wodnej zawiesiny tlenku grafenu wzbogaconej w wypełniacze nieorganiczne.

Istotnym problemem jest skuteczne oczyszczanie powietrza z toksycznych, odorowych gazów NH3 i H2S powstających w pomieszczeniach inwentarskich, jak kurniki, obory i chlewy. Atmosfera wolna od pojawiających się odorantów odzwierzęcych ma wyraźny wpływ na jakość uzyskiwanych produktów: mięsa, mleka, jaj. Za niedługi czas mają wejść nowe wymagania UE zmuszające Rząd RP do przestrzegania norm czystości powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Brak systemowych rozwiązań w tej dziedzinie może skutkować katastrofalną sytuacją, czyli całkowitym wstrzymaniem naszego eksportu mięsa, mleka i jaj. W przodujących krajach zachodnich (np. Holandia) już stosuje się systemy oczyszczające powietrze w kurnikach, oborach i chlewach.   


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

1) wysoka skuteczność sorpcji usuwanych gazów (NH3 i H2S) z otaczającej atmosfery,

2) bezpowrotne chemiczne związanie usuwanych gazów, 3) możliwość wykorzystania powstajacego ubocznego produktu jako nawozów sztucznych.

Stworzenie właściwych warunków dla zwierząt w kurnikach/chlewniach i komfortu dla ludzi pracujących w zanieczyszczonej atmosferze budynków inwentarskich, sprostanie wymaganiom UE co do akceptowalnych warunków hodowli zwierząt, podniesienie jakości jaj, mleka i mięsa w hodowlach wysoko liczebnych.

Wartość opracowanych i opisanych tutaj technologii (Know-How) może być oszacowana m.in. poprzez przyszłe zapotrzebowania rynkowe. Określając ilość liczących się dużych gospodarstw hodowlanych w Polsce, gdzie proponowany tutaj system oczyszczania powietrza przy zastosowaniu skruberów wypełnionych wodną zawiesiną modyfikowanego tlenku grafenu mógłby być zastosowany,  


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wypełnienie skruberów przydatne do efektywnego oczyszczania powietrza z gazów odorowych, takich jak NH3 i H2S.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
nanotechnologia, tlenek grafenu, dekoracja, sole metali, absorpcja, adsorpcja, wodna dyspersja, skrubery, odory
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Paweł Zych, Tomasz Poczęsny
biuro@ibs.pw.edu.pl
22 234 71 64
Dawcy - PDF