Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych

michal.zrobek@kopalnia.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka”” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Wieloletnie doświadczenie Kopalni Soli Wieliczka, w zakresie zabezpieczenia i ograniczania zagrożenia wodnego, w połączeniu z wiedzą naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, zaowocowało wypracowaniem nowatorskiej i kompleksowej metody uszczelniania szybów górniczych.

Technologia wykorzystuje najnowocześniejsze metody wiertnicze oraz opatentowane zaczyny uszczelniające, które charakteryzują się większą odpornością na agresywne środowisko, niż standardowe materiały wiążące. Technologia wykorzystuje również mobilny system monitoringu wizyjnego, oraz system monitoringu przemieszczeń obudowy szybowej. Całość monitoringu wspomagana jest przez oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sprawne i łatwe śledzenie procesu uszczelniania

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Dzięki zastosowaniu Technologii Uszczelniania Szybów Górniczych uzyskuje się znaczący spadek dopływu wody do szybu. W związku z zastosowaniem opatentowanych receptur zaczynu, kamień cementowy wykazuje większą odporność jest na korozję chemiczną. Poza uzyskaniem uszczelnienia obudowy na danym odcinku, dodatkowy korzystny efekt to wzmocnienie górotworu wokół obudowy szybowej. Zastosowanie monitoringu przemieszczeń i monitoringu wizyjnego, znacząco zmniejsza możliwość negatywnego wpływu procesu uszczelniania na konstrukcję obudowy szybu. Zastosowanie opracowanej Technologii pozwala na prowadzenie robót bez konieczności wyłączania szybu z ruchu.

Najważniejszymi zaletami stosowania Technologii jest:

 • wykorzystanie materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska (materiały mineralne), metoda tradycyjna wykorzystuje m.in. spoiwa chemiczne,
 • wydłużony czas żywotności, tj. do 20 – 30 lat, metoda tradycyjna - maksymalnie do 10 lat w szczególności w środowisku agresywnym,
 • brak konieczności wyłączania szybu z ruchu, podczas gdy tradycyjne metody wymagają pełnego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szybu,
 • możliwość zastosowania technologii w przypadku zlikwidowanych szybów, w tradycyjnej metodzie zachodzi konieczność udrożnienia zlikwidowanego szybu, co generuje dodatkowe nakłady finansowe,
 • znaczne skrócenie czasu robót iniekcyjnych,
 • bezpieczeństwo konstrukcji szybu dzięki zastosowaniu odpowiednich metod aplikacji zaczynów uszczelniających oraz dzięki zastosowaniu monitoringu przemieszczen (lub odkształceń) obudowy szybu,
 • zautomatyzowany monitoring działający w czasie rzeczywistym, który pozwala na sprawną i szybką interpretację danych,
 • znaczne skrócenie czasu robót w porównaniu z tradycyjnymi metodami,
 • mniejsze koszty realizacji uszczelniania szybu niż w przypadku tradycyjnych metod,
 • obniżenie kosztów odwadniania wyrobisk.
Zastosowanie rynkowe: 

Technologię Uszczelniania Szybów Górniczych została opracowana z myślą o:

- górnictwie- uszczelnianie szybów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładów górniczych,

- inżynieri hydrotechniczej- uszczelnianianie i wzmacnianie zapór, wałów przeciwpowodziowych, 

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie Technologii Uszczelniania Szybów Górniczych obejmuje:

 • pozyskanie danych niezbędnych do wykonania projektu robót,
 • wykonanie projektu robót,
 • dobór receptur zaczynów uszczelniających,
 • prowadzenie monitoringu,
 • doradztwo w czasie realizacji projektu,

Dawca technologii:
Kopalnia Soli WIeliczka S.A.

Dane kontaktowe

Michał Źróbek
+48 12 278 72 15

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Kopalnia Soli WIeliczka S.A.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia Uszczelniania Szybów Górniczych została opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii uszczelniania szybów górniczych przez Kopalnię Soli „Wieliczka”” dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POIG 1.4. i we współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Wieloletnie doświadczenie Kopalni Soli Wieliczka, w zakresie zabezpieczenia i ograniczania zagrożenia wodnego, w połączeniu z wiedzą naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, zaowocowało wypracowaniem nowatorskiej i kompleksowej metody uszczelniania szybów górniczych.

Technologia wykorzystuje najnowocześniejsze metody wiertnicze oraz opatentowane zaczyny uszczelniające, które charakteryzują się większą odpornością na agresywne środowisko, niż standardowe materiały wiążące. Technologia wykorzystuje również mobilny system monitoringu wizyjnego, oraz system monitoringu przemieszczeń obudowy szybowej. Całość monitoringu wspomagana jest przez oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sprawne i łatwe śledzenie procesu uszczelniania


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Dzięki zastosowaniu Technologii Uszczelniania Szybów Górniczych uzyskuje się znaczący spadek dopływu wody do szybu. W związku z zastosowaniem opatentowanych receptur zaczynu, kamień cementowy wykazuje większą odporność jest na korozję chemiczną. Poza uzyskaniem uszczelnienia obudowy na danym odcinku, dodatkowy korzystny efekt to wzmocnienie górotworu wokół obudowy szybowej. Zastosowanie monitoringu przemieszczeń i monitoringu wizyjnego, znacząco zmniejsza możliwość negatywnego wpływu procesu uszczelniania na konstrukcję obudowy szybu. Zastosowanie opracowanej Technologii pozwala na prowadzenie robót bez konieczności wyłączania szybu z ruchu.

Najważniejszymi zaletami stosowania Technologii jest:

 • wykorzystanie materiałów, które nie są szkodliwe dla środowiska (materiały mineralne), metoda tradycyjna wykorzystuje m.in. spoiwa chemiczne,
 • wydłużony czas żywotności, tj. do 20 – 30 lat, metoda tradycyjna - maksymalnie do 10 lat w szczególności w środowisku agresywnym,
 • brak konieczności wyłączania szybu z ruchu, podczas gdy tradycyjne metody wymagają pełnego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szybu,
 • możliwość zastosowania technologii w przypadku zlikwidowanych szybów, w tradycyjnej metodzie zachodzi konieczność udrożnienia zlikwidowanego szybu, co generuje dodatkowe nakłady finansowe,
 • znaczne skrócenie czasu robót iniekcyjnych,
 • bezpieczeństwo konstrukcji szybu dzięki zastosowaniu odpowiednich metod aplikacji zaczynów uszczelniających oraz dzięki zastosowaniu monitoringu przemieszczen (lub odkształceń) obudowy szybu,
 • zautomatyzowany monitoring działający w czasie rzeczywistym, który pozwala na sprawną i szybką interpretację danych,
 • znaczne skrócenie czasu robót w porównaniu z tradycyjnymi metodami,
 • mniejsze koszty realizacji uszczelniania szybu niż w przypadku tradycyjnych metod,
 • obniżenie kosztów odwadniania wyrobisk.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Technologię Uszczelniania Szybów Górniczych została opracowana z myślą o:

- górnictwie- uszczelnianie szybów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładów górniczych,

- inżynieri hydrotechniczej- uszczelnianianie i wzmacnianie zapór, wałów przeciwpowodziowych, 

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
uszczelnianie szybu, jet-grouting, iniekcja klasyczna, iniekcja, zaczyny cementowe, zaczyny iniekcyjne, zagrożenie wodne
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie Technologii Uszczelniania Szybów Górniczych obejmuje:

 • pozyskanie danych niezbędnych do wykonania projektu robót,
 • wykonanie projektu robót,
 • dobór receptur zaczynów uszczelniających,
 • prowadzenie monitoringu,
 • doradztwo w czasie realizacji projektu,Kontakt:
Michał Źróbek
michal.zrobek@kopalnia.pl
+48 12 278 72 15
Dawcy - PDF