Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

W skład kompozytu, oprócz proszków o wielkości mikrometrycznej, wchodzi składnik o wielkości ok. 40 nm, co wpływa korzystnie na właściwości spieczonego materiału. Przebieg procesu technologicznego składa się z następujących operacji:
1) dobór składników i ich homogenizacja,
2) przygotowanie mieszanek,
3) formowanie dwustopniowe: w matrycach metalowych pod naciskiem jednoosiowym i dogęszczanie izostatyczne do 250 MPA,
4) spiekanie w atmosferze przepływającego azotu w temperaturze do 1700ºC,
5) badania podstawowych właściwości.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Możliwość otrzymania materiału narzędziowego o dobrych parametrach jakościowych. Kompozyt azotkowy Si3N4-Al2O3-Y2O3 zastosowano do wytworzenia wieloostrzowych płytek skrawających, których testowe próby trwałościowe podczas toczenia żeliwa szarego i żeliwa stopowego dały wynik pozytywny.

Zastosowanie rynkowe: 

Obróbka drewna. Technologia otrzymywania materiału narzędziowego.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Na wyposażeniu Instytutu znajduje się kilka urządzeń pozwalających na spiekanie swobodne materiałów z zastosowaniem próżni, atmosfery utleniającej, azotu lub argonu, w temperaturze do 2300°C. Doradztwo dotyczy otrzymywania materiału narzędziowego metodą spiekania swobodnego w piecach różnego typu.


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

W skład kompozytu, oprócz proszków o wielkości mikrometrycznej, wchodzi składnik o wielkości ok. 40 nm, co wpływa korzystnie na właściwości spieczonego materiału. Przebieg procesu technologicznego składa się z następujących operacji:
1) dobór składników i ich homogenizacja,
2) przygotowanie mieszanek,
3) formowanie dwustopniowe: w matrycach metalowych pod naciskiem jednoosiowym i dogęszczanie izostatyczne do 250 MPA,
4) spiekanie w atmosferze przepływającego azotu w temperaturze do 1700ºC,
5) badania podstawowych właściwości.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Możliwość otrzymania materiału narzędziowego o dobrych parametrach jakościowych. Kompozyt azotkowy Si3N4-Al2O3-Y2O3 zastosowano do wytworzenia wieloostrzowych płytek skrawających, których testowe próby trwałościowe podczas toczenia żeliwa szarego i żeliwa stopowego dały wynik pozytywny.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Obróbka drewna. Technologia otrzymywania materiału narzędziowego.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
spiekanie swobodne, wytwarzanie kompozytu, kompozyt na bazie azotku krzemu, materiał narzędziowy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Na wyposażeniu Instytutu znajduje się kilka urządzeń pozwalających na spiekanie swobodne materiałów z zastosowaniem próżni, atmosfery utleniającej, azotu lub argonu, w temperaturze do 2300°C. Doradztwo dotyczy otrzymywania materiału narzędziowego metodą spiekania swobodnego w piecach różnego typu.


Dawcy - PDF