Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Cykl wytwarzania spieków ceramicznych - półproduktów lub gotowych elementów - składa się z następujących operacji:
1) przygotowanie mieszanki
2) formowanie dwustopniowe – pod naciskiem jednoosiowym a następnie dogęszczanie izostatyczne,
3) obróbka termiczna w próżni do określonej temperatury,
4) kontrola jakości i badania.

Właściwości spieczonego kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N): gęstość 4,22 [g/cm3], twardość HV1 17,5 [GPa], współczynnik odporności na pękanie 5,0 [MPa*m1/2], moduł Younga E – 300 [GPa].

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3–ZrO2-Ti(C,N) znalazła zastosowanie między innymi do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających (w IZTW gatunek TACN).

Zastosowanie rynkowe: 

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna.

Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających.

Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej.

Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą spiekania swobodnego


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Cykl wytwarzania spieków ceramicznych - półproduktów lub gotowych elementów - składa się z następujących operacji:
1) przygotowanie mieszanki
2) formowanie dwustopniowe – pod naciskiem jednoosiowym a następnie dogęszczanie izostatyczne,
3) obróbka termiczna w próżni do określonej temperatury,
4) kontrola jakości i badania.

Właściwości spieczonego kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N): gęstość 4,22 [g/cm3], twardość HV1 17,5 [GPa], współczynnik odporności na pękanie 5,0 [MPa*m1/2], moduł Younga E – 300 [GPa].


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3–ZrO2-Ti(C,N) znalazła zastosowanie między innymi do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających (w IZTW gatunek TACN).


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna.

Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających.

Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej.

Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
spiekanie swobodne, kompozyt ceramiczny, wytwarzanie kompozytu
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą spiekania swobodnego


Dawcy - PDF