Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N)-TiB2 znalazła zastosowanie m.in. do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. W procesie formowania wykorzystuje się spiekanie metodą FAST. Kształtki spiekane są pod ciśnieniem w matrycach grafitowych oraz w atmosferze ochronnej.
Właściwości spieczonego kompozytu: gęstość 4,19-4,29 [g/cm3], twardość HV1 19-22 [GPa], moduł Younga E – 390-410 [GPa].

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia wytwarzania półfabrykatów wieoostrzowych płytek skrawających.

Zastosowanie rynkowe: 

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna.

Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających.

Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej.

Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N)-TiB2 znalazła zastosowanie m.in. do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. W procesie formowania wykorzystuje się spiekanie metodą FAST. Kształtki spiekane są pod ciśnieniem w matrycach grafitowych oraz w atmosferze ochronnej.
Właściwości spieczonego kompozytu: gęstość 4,19-4,29 [g/cm3], twardość HV1 19-22 [GPa], moduł Younga E – 390-410 [GPa].


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia wytwarzania półfabrykatów wieoostrzowych płytek skrawających.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna.

Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających.

Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej.

Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego.

Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
materiał narzędziowy, wytwarzanie kompozytu, spiekanie metodą FAST, kompozyt ceramiczny na bazie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawcy - PDF