Technologie szkła i włókna PCF: wysoko dwójłomne; nieliniowe do generacji supercontinuum ze strukturyzowanymi rdzeniami

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Technologie szkła i włókna PCF: wysoko dwójłomne; nieliniowe do generacji supercontinuum ze strukturyzowanymi rdzeniami

itme@itme.edu.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Zastosowanie szkieł wieloskładnikowych do wytwarzania włókien fotonicznych ma szereg zalet w stosunku do szkieł krzemionkowych: *łatwiejsze kształtowanie otworów o różnym profilu w płaszczu fotonicznym, *łączenie w strukturze szkieł o znacznych różnicach współczynników załamania (wysoki kontrast n, włókna całoszklane z szeroką przerwą fotoniczną), *wysoki współczynnik n szkieł wieloskładnikowych (struktury powietrzno-szklane o bardzo dużym kontraście n rzędu 50%, szeroka przerwa fotoniczna dla powietrznego rdzenia), *wysoki współczynnik nieliniowości (szkła tellurowe, HMO), *wysoka transmisja w VIS, NIR i Mid-IR (0.5-5.5 μm).

Do wytwarzania mikrostrukturalnego włókna do generacji supercontinuum (SC) zastosowano trwałe termicznie szkło ołowiowo-bizmutowo-galowo-krzemianowe. Włókno zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić pompowanie w zakresie dyspersji anormalnej laserem erbowym 1540 nm. Uzyskuje się generację SC o bardzo płaskiej charakterystyce widma w zakresie 700-2500 nm. Oprócz płaskiego widma niezbędne jest obniżenie szumu w SC. W przypadku niektórych zastosowań, takich jak tomografia OCT, wysoki szum uniemożliwia praktyczne zastosowanie źródeł SC. Alternatywnym rozwiązaniem jest pompowanie w zakresie dyspersji normalnej, ale w tym przypadku odpowiednie ukształtowanie dyspersji włókna jest kluczowe do otrzymania szerokiego i płaskiego widma. Kształt dyspersji włókna jest istotny także dla otrzymania płaskiego widma podczas pompowania włókna w zakresie dyspersji anormalnej.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia pozwala na kształtowanie własności dyspersyjnych, transmisyjnych i polaryzacyjnych światłowodów,

- szkła o parametrach dostosowanych do zastosowań, struktura wewnętrzna włókien dostosowana do zastosowań,

- unikalna technologia w skali międzynarodowej,

- miniaturyzacja czujników, kompatybilność z układami światłowodowymi.

Zastosowanie rynkowe: 

Telekomunikacja, biomedycyna, czujniki optyczne.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

W zakresie zagadnień związanych z ofertą.


Dawca technologii:
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Dane kontaktowe

Dr hab. Ryszard Buczyński
ryszard.buczynski@itme.edu.pl

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Technologie szkła i włókna PCF: wysoko dwójłomne; nieliniowe do generacji supercontinuum ze strukturyzowanymi rdzeniami
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Zastosowanie szkieł wieloskładnikowych do wytwarzania włókien fotonicznych ma szereg zalet w stosunku do szkieł krzemionkowych: *łatwiejsze kształtowanie otworów o różnym profilu w płaszczu fotonicznym, *łączenie w strukturze szkieł o znacznych różnicach współczynników załamania (wysoki kontrast n, włókna całoszklane z szeroką przerwą fotoniczną), *wysoki współczynnik n szkieł wieloskładnikowych (struktury powietrzno-szklane o bardzo dużym kontraście n rzędu 50%, szeroka przerwa fotoniczna dla powietrznego rdzenia), *wysoki współczynnik nieliniowości (szkła tellurowe, HMO), *wysoka transmisja w VIS, NIR i Mid-IR (0.5-5.5 μm).

Do wytwarzania mikrostrukturalnego włókna do generacji supercontinuum (SC) zastosowano trwałe termicznie szkło ołowiowo-bizmutowo-galowo-krzemianowe. Włókno zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić pompowanie w zakresie dyspersji anormalnej laserem erbowym 1540 nm. Uzyskuje się generację SC o bardzo płaskiej charakterystyce widma w zakresie 700-2500 nm. Oprócz płaskiego widma niezbędne jest obniżenie szumu w SC. W przypadku niektórych zastosowań, takich jak tomografia OCT, wysoki szum uniemożliwia praktyczne zastosowanie źródeł SC. Alternatywnym rozwiązaniem jest pompowanie w zakresie dyspersji normalnej, ale w tym przypadku odpowiednie ukształtowanie dyspersji włókna jest kluczowe do otrzymania szerokiego i płaskiego widma. Kształt dyspersji włókna jest istotny także dla otrzymania płaskiego widma podczas pompowania włókna w zakresie dyspersji anormalnej.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia pozwala na kształtowanie własności dyspersyjnych, transmisyjnych i polaryzacyjnych światłowodów,

- szkła o parametrach dostosowanych do zastosowań, struktura wewnętrzna włókien dostosowana do zastosowań,

- unikalna technologia w skali międzynarodowej,

- miniaturyzacja czujników, kompatybilność z układami światłowodowymi.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Telekomunikacja, biomedycyna, czujniki optyczne.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Światłowody mikrostrukturalne, supercontinuum, światłowody nieliniowe
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

W zakresie zagadnień związanych z ofertą.
Kontakt:
Dr hab. Ryszard Buczyński
ryszard.buczynski@itme.edu.pl
ryszard.buczynski@itme.edu.pl
Dawcy - PDF