Termogenerator elektryczny

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Termogenerator elektryczny

k.gorny@gascontrol-polska.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Prezentowana technologia termogeneratora elektrycznego dotyczy generacji energii elektrycznej bezpośrednio na stacji redukcyjno - pomiarowej. W urządzeniu spalany jest gaz ziemny, niesione ze spalinami ciepło ogrzewa moduły termoelektryczne, które generują moc elektryczną.  

Termogenerator do generacji prądu wykorzystuje niezawodne zjawisko fizyczne - efekt termoelektryczny. Urządzenie nie posiada elementów ruchomych - generacja prądu następuje bezpośrednio z ciepła z pominięciem fazy pracy mechanicznej. Urządzenie nie wymaga obsługi, jego praca regulowana jest poprzez układ automatyki, nie generuje dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją.

Zastosowanie termogeneratora rozwiązuje problem braku energii elektrycznej na SRP (głównie II stopnia). Termogenerator generuje relatywnie niską moc elektryczną (rzędu 30 W) jednak jej poziom jest wystarczający do zasilenia podstawowych urządzeń aparatury kontrolno - pomiarowej. Dzięki zastosowaniu termogeneratora na SRP oraz wprowadzeniu do niej urządzeń pomiarowych stacja ta staje się widoczna w systemie dyspozytorskim co pozwala na monitorowanie parametrów jej pracy. 

Podstawową zaletą zastosowania termogeneratora do zasilenia obiektu SRP w energię elektryczną jest umożliwienie eksploatacji układu pomiarowego z transmisją danych do nadzoru dyspozytorskiego (SCADA). Bezpośrednim efektem zastosowania termogeneratorów w systemie dystrybucji gazu jest poprawa efektywności energetycznej całego systemu. Pośrednim efektem zastosowania termogeneratorów jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z zapisami PE odpowiada za bezpieczne i niezawodne dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co realizowane jest m.in. poprzez właściwy nadzór nad rozpływami gazu w systemie dystrybucyjnym. Celem realizacji  w pełnym zakresie powierzonych zadań, konieczne jest zapewnienie odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowych zamontowanych na stacjach gazowych. Największym problemem jest zapewnienie zasilania tychże obiektów w energię elektryczną co związane jest z długotrwałym okresem przyłączeniowym  po stronie operatora systemu elektroenergetycznego oraz częstym brakiem opłacalności budowy takiego przyłącza.  

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jest rozwiązaniem pośrednim, nie gwarantującym bezpieczeństwa nadzoru nad  rozpływami gazu, ze względu częste kradzieże elementów tychże rozwiązań jak również problemy w okresach występowania niskich temperatur otoczenia oraz krótkiego dnia.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest termogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych.  

Rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych mi.in. z wymianą akumulatorów w przypadku zastosowania ogniw fotowoltaicznych, a tym samym zapewnienie spełnienia nałożonych obowiązków na OSD poprzez rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zastosowanie rynkowe: 

Energetyka i Paliwaelektroenergetyka

W wyniku spalania paliwa w termogeneratorze lokalnie generowana jest energia eklektyczna, która może posłużyć np. do zasilenia aparatury kontrolno – pomiarowej danego obiektu.

Energetyka i Paliwaspalanie i inżynieria paliw

Termogenerator elektryczny jest urządzeniem w którym spalany jest gaz ziemny. Może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie dostępny jest gaz ziemny natomiast niedostępna jest energia elektryczna. 

Energetyka i Paliwatechnika cieplna

W urządzeniu wykorzystywane jest zjawisko przekazywania ciepła głównie na drodze przewodzenia ciepła.  Istotny jest odpowiednio wysoki poziom źródła górnego i zarazem niski poziom źródła dolnego. Odpowiednio zmodyfikowane urządzenie może znaleźć zastosowanie przy procesach technicznych w których występują straty ciepła (energia odzyskowa).

Energetyka i Paliwatechnologie energetyczne

Termogenerator elektryczny służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Możliwe jest również wykorzystanie ciepła zawartego w spalinach wylotowych z urządzenia. Wtedy w urządzeniu powstają dwa efekty użyteczne – energia elektryczna oraz ciepło. Urządzenie pracuje wtedy w trybie kogeneracyjnym.

Ochrona Środowiskatechnologie obniżające emisje szkodliwych substancji

Zastosowanie termogeneratora w infrastrukturze dystrybucji gazu ziemnego pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji metanu do atmosfery. Dzięki energii elektrycznej produkowanej w termogeneratorze możliwe jest wprowadzenie do stacji redukcyjno pomiarowej aparatury kontrolno pomiarowej. W efekcie obiekt jest widoczny w systemie dyspozytorskim i monitorowane są wszystkie występujące na nim nieprawidłowości. Dzięki temu zapobiega się niekontrolowanym wyciekom gazu do atmosfery. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca technologii zapewnia pełne doradztwo związane z wdrożeniem technologii termogeneratora elektrycznego, od koncepcji wstępnej poprzez projekt, dostawę urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie, szkolenia eksploatacyjne oraz serwis. 


Dawca technologii:
Gascontrol Polska

Dane kontaktowe

Krzysztof Górny
32 448 34 08 (wew. 103), 882 063 674

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Gascontrol Polska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Termogenerator elektryczny
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Prezentowana technologia termogeneratora elektrycznego dotyczy generacji energii elektrycznej bezpośrednio na stacji redukcyjno - pomiarowej. W urządzeniu spalany jest gaz ziemny, niesione ze spalinami ciepło ogrzewa moduły termoelektryczne, które generują moc elektryczną.  

Termogenerator do generacji prądu wykorzystuje niezawodne zjawisko fizyczne - efekt termoelektryczny. Urządzenie nie posiada elementów ruchomych - generacja prądu następuje bezpośrednio z ciepła z pominięciem fazy pracy mechanicznej. Urządzenie nie wymaga obsługi, jego praca regulowana jest poprzez układ automatyki, nie generuje dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją.

Zastosowanie termogeneratora rozwiązuje problem braku energii elektrycznej na SRP (głównie II stopnia). Termogenerator generuje relatywnie niską moc elektryczną (rzędu 30 W) jednak jej poziom jest wystarczający do zasilenia podstawowych urządzeń aparatury kontrolno - pomiarowej. Dzięki zastosowaniu termogeneratora na SRP oraz wprowadzeniu do niej urządzeń pomiarowych stacja ta staje się widoczna w systemie dyspozytorskim co pozwala na monitorowanie parametrów jej pracy. 

Podstawową zaletą zastosowania termogeneratora do zasilenia obiektu SRP w energię elektryczną jest umożliwienie eksploatacji układu pomiarowego z transmisją danych do nadzoru dyspozytorskiego (SCADA). Bezpośrednim efektem zastosowania termogeneratorów w systemie dystrybucji gazu jest poprawa efektywności energetycznej całego systemu. Pośrednim efektem zastosowania termogeneratorów jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z zapisami PE odpowiada za bezpieczne i niezawodne dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co realizowane jest m.in. poprzez właściwy nadzór nad rozpływami gazu w systemie dystrybucyjnym. Celem realizacji  w pełnym zakresie powierzonych zadań, konieczne jest zapewnienie odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowych zamontowanych na stacjach gazowych. Największym problemem jest zapewnienie zasilania tychże obiektów w energię elektryczną co związane jest z długotrwałym okresem przyłączeniowym  po stronie operatora systemu elektroenergetycznego oraz częstym brakiem opłacalności budowy takiego przyłącza.  

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jest rozwiązaniem pośrednim, nie gwarantującym bezpieczeństwa nadzoru nad  rozpływami gazu, ze względu częste kradzieże elementów tychże rozwiązań jak również problemy w okresach występowania niskich temperatur otoczenia oraz krótkiego dnia.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest termogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych.  

Rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych mi.in. z wymianą akumulatorów w przypadku zastosowania ogniw fotowoltaicznych, a tym samym zapewnienie spełnienia nałożonych obowiązków na OSD poprzez rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Energetyka i Paliwaelektroenergetyka

W wyniku spalania paliwa w termogeneratorze lokalnie generowana jest energia eklektyczna, która może posłużyć np. do zasilenia aparatury kontrolno – pomiarowej danego obiektu.

Energetyka i Paliwaspalanie i inżynieria paliw

Termogenerator elektryczny jest urządzeniem w którym spalany jest gaz ziemny. Może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie dostępny jest gaz ziemny natomiast niedostępna jest energia elektryczna. 

Energetyka i Paliwatechnika cieplna

W urządzeniu wykorzystywane jest zjawisko przekazywania ciepła głównie na drodze przewodzenia ciepła.  Istotny jest odpowiednio wysoki poziom źródła górnego i zarazem niski poziom źródła dolnego. Odpowiednio zmodyfikowane urządzenie może znaleźć zastosowanie przy procesach technicznych w których występują straty ciepła (energia odzyskowa).

Energetyka i Paliwatechnologie energetyczne

Termogenerator elektryczny służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Możliwe jest również wykorzystanie ciepła zawartego w spalinach wylotowych z urządzenia. Wtedy w urządzeniu powstają dwa efekty użyteczne – energia elektryczna oraz ciepło. Urządzenie pracuje wtedy w trybie kogeneracyjnym.

Ochrona Środowiskatechnologie obniżające emisje szkodliwych substancji

Zastosowanie termogeneratora w infrastrukturze dystrybucji gazu ziemnego pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji metanu do atmosfery. Dzięki energii elektrycznej produkowanej w termogeneratorze możliwe jest wprowadzenie do stacji redukcyjno pomiarowej aparatury kontrolno pomiarowej. W efekcie obiekt jest widoczny w systemie dyspozytorskim i monitorowane są wszystkie występujące na nim nieprawidłowości. Dzięki temu zapobiega się niekontrolowanym wyciekom gazu do atmosfery. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Termoelektryczność, efekt termoelektryczny, generacja energii elektrycznej i ciepła, zasilanie wyspowe
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca technologii zapewnia pełne doradztwo związane z wdrożeniem technologii termogeneratora elektrycznego, od koncepcji wstępnej poprzez projekt, dostawę urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie, szkolenia eksploatacyjne oraz serwis. 
Kontakt:
Krzysztof Górny
k.gorny@gascontrol-polska.pl
32 448 34 08 (wew. 103), 882 063 674
Dawcy - PDF