Turbina rozprężna - turboekspander

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Turbina rozprężna - turboekspander

k.gorny@gascontrol-polska.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Prezentowana technologia turbiny rozprężnej (turboekspandera) dotyczy produkcji energii elektrycznej bezpośrednio na stacji redukcyjno – pomiarowej. Urządzenie odzyskuje energię pierwotną zużytą do sprężenia gazu na tłoczni gazu. Odzyskana energia wykorzystywana jest do produkcji pracy mechanicznej (obracający się wirnik) i następnie do generowania energii elektrycznej. W porównaniu do układu klasycznego SRP turbina rozprężna zastępuje reduktor ciśnienia gazu. W układzie klasycznym redukcja ciśnienia gazu zachodzi poprzez wytworzenie ekstremalnych oporów przepływu za pomocą dławienia. W wyniku zjawiska dławienia jest częściowo tracona zdolność czynnika do wykonania pracy – egzergia, następuje nieodwracalna strata energii. Zastosowanie turbiny rozprężnej znacznie zmniejsza wysokość tej straty (działanie proekologiczne).

Efektem zastosowania turbiny rozprężnej jest generacja energii elektrycznej przy jednoczesnym zredukowaniu cieśnienia gazu do odpowiedniego dla danego obiektu poziomu. Zastosowanie turbiny rozprężnej rozwiązuje problem braku energii elektrycznej na SRP.

Nominalna moc turbiny rozprężnej wynosi 18 kW. Jest ona osiągana dla strumienia rozprężanego gazu równego 2500 m3n/h oraz przy różnicy ciśnień 13 bar. Dla mniejszych strumieni gazu generowana moc jest proporcjonalnie mniejsza zgodnie z charakterystyką pracy urządzenia. Wyprodukowaną energię elektryczną przeznaczyć można na zasilanie aparatury kontrolno - pomiarowej, oświetlenie obiektu lub ogrzewanie elektryczne. Moc nadwyżkową można również odprowadzić do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej co skutkować będzie dodatkowym efektem ekonomicznym. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z zapisami PE odpowiada za bezpieczne i niezawodne dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co realizowane jest m.in. poprzez właściwy nadzór nad rozpływami gazu w systemie dystrybucyjnym. Celem realizacji  w pełnym zakresie powierzonych zadań, konieczne jest zapewnienie odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowych zamontowanych na stacjach gazowych. Największym problemem jest zapewnienie zasilania tychże obiektów w energię elektryczną co związane jest z długotrwałym okresem przyłączeniowym  po stronie operatora systemu elektroenergetycznego oraz częstym brakiem opłacalności budowy takiego przyłącza.  

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jest rozwiązaniem pośrednim, nie gwarantującym bezpieczeństwa nadzoru nad  rozpływami gazu, ze względu częste kradzieże elementów tychże rozwiązań jak również problemy w okresach występowania niskich temperatur otoczenia oraz krótkiego dnia.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest turbogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych.  

Rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych mi.in. z wymianą akumulatorów w przypadku zastosowania ogniw fotowoltaicznych, a tym samym zapewnienie spełnienia nałożonych obowiązków na OSD poprzez rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.

Zastosowanie rynkowe: 

Energetyka i Paliwaelektroenergetyka

Turbina rozprężna służy do generacji energii elektrycznej przy jednoczesnej redukcji ciśnienia gazu ziemnego. Turboekspander znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest obniżenie ciśnienia gazu i jednocześnie występuje zapotrzebowanie na energię elektryczna (kopalnie gazu ziemnego, stacje redukcyjno – pomiarowe). 

Ochrona Środowiskainna

Zastosowanie turbiny rozprężnej pozytywnie wpływa na ochronne środowiska. W turboekspanderze realizowany jest proces odzysku energii pierwotnej, którą wykorzystano do sprężenia gazu na tłoczni gazu. Podczas procesu redukcji ciśnienia gazu ziemnego w turbinie rozprężnej generowana jest moc elektryczna, w klasycznym układzie redukcji ciśnienia gazu energia nie jest odzyskiwana i poprzez dławienie następuje jej nieodwracalna strata. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dawca technologii zapewnia pełne doradztwo związane z wdrożeniem technologii turbiny rozprężnej, od koncepcji wstępnej poprzez projekt, dostawę urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie, szkolenia eksploatacyjne oraz serwis. 


Dawca technologii:
Gascontrol Polska

Dane kontaktowe

Krzysztof Górny
32 448 34 08 (wew. 103), 882 063 674

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Gascontrol Polska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Turbina rozprężna - turboekspander
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Prezentowana technologia turbiny rozprężnej (turboekspandera) dotyczy produkcji energii elektrycznej bezpośrednio na stacji redukcyjno – pomiarowej. Urządzenie odzyskuje energię pierwotną zużytą do sprężenia gazu na tłoczni gazu. Odzyskana energia wykorzystywana jest do produkcji pracy mechanicznej (obracający się wirnik) i następnie do generowania energii elektrycznej. W porównaniu do układu klasycznego SRP turbina rozprężna zastępuje reduktor ciśnienia gazu. W układzie klasycznym redukcja ciśnienia gazu zachodzi poprzez wytworzenie ekstremalnych oporów przepływu za pomocą dławienia. W wyniku zjawiska dławienia jest częściowo tracona zdolność czynnika do wykonania pracy – egzergia, następuje nieodwracalna strata energii. Zastosowanie turbiny rozprężnej znacznie zmniejsza wysokość tej straty (działanie proekologiczne).

Efektem zastosowania turbiny rozprężnej jest generacja energii elektrycznej przy jednoczesnym zredukowaniu cieśnienia gazu do odpowiedniego dla danego obiektu poziomu. Zastosowanie turbiny rozprężnej rozwiązuje problem braku energii elektrycznej na SRP.

Nominalna moc turbiny rozprężnej wynosi 18 kW. Jest ona osiągana dla strumienia rozprężanego gazu równego 2500 m3n/h oraz przy różnicy ciśnień 13 bar. Dla mniejszych strumieni gazu generowana moc jest proporcjonalnie mniejsza zgodnie z charakterystyką pracy urządzenia. Wyprodukowaną energię elektryczną przeznaczyć można na zasilanie aparatury kontrolno - pomiarowej, oświetlenie obiektu lub ogrzewanie elektryczne. Moc nadwyżkową można również odprowadzić do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej co skutkować będzie dodatkowym efektem ekonomicznym. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Operator systemu dystrybucyjnego zgodnie z zapisami PE odpowiada za bezpieczne i niezawodne dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom końcowym, co realizowane jest m.in. poprzez właściwy nadzór nad rozpływami gazu w systemie dystrybucyjnym. Celem realizacji  w pełnym zakresie powierzonych zadań, konieczne jest zapewnienie odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowych zamontowanych na stacjach gazowych. Największym problemem jest zapewnienie zasilania tychże obiektów w energię elektryczną co związane jest z długotrwałym okresem przyłączeniowym  po stronie operatora systemu elektroenergetycznego oraz częstym brakiem opłacalności budowy takiego przyłącza.  

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jest rozwiązaniem pośrednim, nie gwarantującym bezpieczeństwa nadzoru nad  rozpływami gazu, ze względu częste kradzieże elementów tychże rozwiązań jak również problemy w okresach występowania niskich temperatur otoczenia oraz krótkiego dnia.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest turbogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych.  

Rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych mi.in. z wymianą akumulatorów w przypadku zastosowania ogniw fotowoltaicznych, a tym samym zapewnienie spełnienia nałożonych obowiązków na OSD poprzez rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Energetyka i Paliwaelektroenergetyka

Turbina rozprężna służy do generacji energii elektrycznej przy jednoczesnej redukcji ciśnienia gazu ziemnego. Turboekspander znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest obniżenie ciśnienia gazu i jednocześnie występuje zapotrzebowanie na energię elektryczna (kopalnie gazu ziemnego, stacje redukcyjno – pomiarowe). 

Ochrona Środowiskainna

Zastosowanie turbiny rozprężnej pozytywnie wpływa na ochronne środowiska. W turboekspanderze realizowany jest proces odzysku energii pierwotnej, którą wykorzystano do sprężenia gazu na tłoczni gazu. Podczas procesu redukcji ciśnienia gazu ziemnego w turbinie rozprężnej generowana jest moc elektryczna, w klasycznym układzie redukcji ciśnienia gazu energia nie jest odzyskiwana i poprzez dławienie następuje jej nieodwracalna strata. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
generacja energii elektrycznej, odzysk energii przy rozprężaniu, praca w integracji z siecią lub wyspowa
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dawca technologii zapewnia pełne doradztwo związane z wdrożeniem technologii turbiny rozprężnej, od koncepcji wstępnej poprzez projekt, dostawę urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie, szkolenia eksploatacyjne oraz serwis. 
Kontakt:
Krzysztof Górny
k.gorny@gascontrol-polska.pl
32 448 34 08 (wew. 103), 882 063 674
Dawcy - PDF