Turbosolar - próżniowe kolektory słoneczne

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Turbosolar - próżniowe kolektory słoneczne

k.wachala@makroterm.eu
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Czego dotyczy technologia?

Linia technologiczna obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji kolektorów słonecznych w segmencie premium.

Problemy jakie rozwiązuje technologia:

- Wytwarzanie do ok. 3000 kolektorów rocznie/ inwestycję. Umożliwia to zaopatrzenie ok. 1000 gospodarstw w zestaw solarny
- Kolektor przynosi ok. 700 kWh energii rocznie,
- Łatwe, standaryzowane połączenie w innymi źródłami energii odnawialnej np. kotłami na biomasę, pompami ciepła,
- Możliwość wykorzystania kolektorów słonecznych do dogrzewania pomieszczeń w zastosowaniach z buforem ciepła i/lub integratorem
- Kalkulacja efektu ekologicznego w zależności od wielkości produkcji substytucji konwencjonalnych źródeł energii

Cechy:

- Wysokiej jakości, postrzegane przez dotychczasowych partnerów Makroterm jako produkt premium.
- Wysoki roczny uzysk energii sięgający 700 kWh/panel- wydajne źródło taniego ciepła
- Niska temperatura stagnacji (brak uszkodzeń w pracy „na sucho”)
- Odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne
- Uniwersalny, powtarzalny system montażu podzespołów: głowic, układu harfy, obudowy
- Prosty, intuicyjny system montażu i przyłączenia do instalacji solarnej
- Niewielkie rozmiary w stosunku do uzysków energii
- System hydrauliczny oparty na bezpośrednim przepływie
- Modularna budowa- głowice mogą być wymieniane
- Sprawdzony w różnych zastosowaniach (w tym duże instalacje i aplikacje przemysłowe)
- Spełnia normy i dopuszczenia UE w tym Solar Keymark

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Efekt energetyczny:

• Wysokie roczne uzyski energii do 700 kwh/panel
• Efektywne działanie zimą przy niskich temperaturach
• Płynna praca pompy obiegowej = większe uzyski energii

Efekt jakościowy

• Odporność na warunki pogodowe
• Szczelna aluminiowa obudowa (anodowana)
• Specjalna konstrukcja z głowic ze wzmocnionych włóknem szklanym
• Odporność na wysokie temperatury (praca „na sucho”)

Efekt kompatybilności

• Idealna praca z buforem CONECT Combo (ciepła woda i wspomaganie ogrzewania)
• Możliwość magazynowania nadwyżek energii w płaszczu kominka (zabezpieczenie przed przegrzaniem)

Atuty:

- Niskokosztowa linia technologiczna przeznaczona dla małych i średnich firm typu start-up i przedsiębiorców indywidualnych
- Produkcja wysokosprawnego próżniowego kolektora słonecznego ze sprawdzonym działaniem o niskiej temperaturze stagnacji i wysokiej odporności pogodowej - dokumentacja i licencja
- Kompletna dostawa maszyn i urządzeń do produkcji modułów systemu zintegrowanego kolektorów słonecznych

- Gotowe oprogramowanie ERP do planowania, monitoringu i kontroli produkcji
- Szkolenie pracowników w firmie Makroterm
- Wdrożenie produkcji i szkolenie pracowników u partnera krajowego i zagranicznego

- Gwarantowana dostawa komponentów, które są trudne do wyprodukowania u partnera
- Minimalizacja ryzyka związana z rozpoczęciem produkcji typu „green field”
- Brak barier wejścia do biznesu produkcyjnego
- Krótki okres wdrożenia produkcji
- Brak opóźnień i ryzyka związanych z „krzywą uczenia się”
- Eliminacja kosztownego R&D, przekazanie gotowej wiedzy i know-how
- Tworzenie „technologicznych” i usługowych miejsc pracy u partnera
- Platforma do dalszej współpracy technologiczno-wdrożeniowej

 

Zastosowanie rynkowe: 

Celem nadrzędnym jest podjęcie produkcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne w zakresie ekologicznych systemów grzewczych z pominięciem barier wejścia oraz minimalizacją ryzyka wdrożenia produkcji.

Integralną częścią systemu ERP dostarczanego z linią produkcyjną jest system kontroli jakości. W związku z rygorystycznymi procedurami jakościowymi dot. ISO, ZKP oraz Solar Keymark ważną rolę odgrywają procedury i work-flow związany z jakością. Kontrola stanowiskowa i końcowa jest związana z systemem ERP i będzie wdrożona i Partnera.

W zakres oferty wchodzi dokumentacja techniczno-ruchowa do linii produkcyjnej oraz dokumentacja techniczna kolektora słonecznego i/lub integratora. Dokumentacja w standardzie zgodnym z ISO oraz Solar Keymark.

Zainstalowanie i uruchomienie linii produkcyjnej u Partnera będzie przebiegało etapowo:

 • Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego dostosowanego do potrzeb Partnera
 • Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej
 • Wykonanie maszyn/ urządzeń w zakładzie Makroterm
 • Uruchomienie próbne linii w Makroterm
 • Szkolenie personelu Partnera w zakładzie produkcyjnym w Krakowie
 • Zainstalowanie i uruchomienie linii produkcyjnej u Partnera
 • Szkolenie stanowiskowe pracowników u Partnera
 • Uruchomienie linii produkcyjnej


Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Makroterm przeszkoli z systemu logistyki produkcyjnej oraz magazynowej dot. Linii produkcyjnej, a w szczególności kontroli jakości dostaw, produkcji w toku oraz gospodarki magazynowej materiałów, surowców i komponentów.


Dawca technologii:
Krzysztof Wąchała

Dane kontaktowe

Krzysztof Wąchała
+48 601 454 967

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Krzysztof Wąchała
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Turbosolar - próżniowe kolektory słoneczne
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zastrzeżone know-how, Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Czego dotyczy technologia?

Linia technologiczna obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji kolektorów słonecznych w segmencie premium.

Problemy jakie rozwiązuje technologia:

- Wytwarzanie do ok. 3000 kolektorów rocznie/ inwestycję. Umożliwia to zaopatrzenie ok. 1000 gospodarstw w zestaw solarny
- Kolektor przynosi ok. 700 kWh energii rocznie,
- Łatwe, standaryzowane połączenie w innymi źródłami energii odnawialnej np. kotłami na biomasę, pompami ciepła,
- Możliwość wykorzystania kolektorów słonecznych do dogrzewania pomieszczeń w zastosowaniach z buforem ciepła i/lub integratorem
- Kalkulacja efektu ekologicznego w zależności od wielkości produkcji substytucji konwencjonalnych źródeł energii

Cechy:

- Wysokiej jakości, postrzegane przez dotychczasowych partnerów Makroterm jako produkt premium.
- Wysoki roczny uzysk energii sięgający 700 kWh/panel- wydajne źródło taniego ciepła
- Niska temperatura stagnacji (brak uszkodzeń w pracy „na sucho”)
- Odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne
- Uniwersalny, powtarzalny system montażu podzespołów: głowic, układu harfy, obudowy
- Prosty, intuicyjny system montażu i przyłączenia do instalacji solarnej
- Niewielkie rozmiary w stosunku do uzysków energii
- System hydrauliczny oparty na bezpośrednim przepływie
- Modularna budowa- głowice mogą być wymieniane
- Sprawdzony w różnych zastosowaniach (w tym duże instalacje i aplikacje przemysłowe)
- Spełnia normy i dopuszczenia UE w tym Solar Keymark


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Efekt energetyczny:

• Wysokie roczne uzyski energii do 700 kwh/panel
• Efektywne działanie zimą przy niskich temperaturach
• Płynna praca pompy obiegowej = większe uzyski energii

Efekt jakościowy

• Odporność na warunki pogodowe
• Szczelna aluminiowa obudowa (anodowana)
• Specjalna konstrukcja z głowic ze wzmocnionych włóknem szklanym
• Odporność na wysokie temperatury (praca „na sucho”)

Efekt kompatybilności

• Idealna praca z buforem CONECT Combo (ciepła woda i wspomaganie ogrzewania)
• Możliwość magazynowania nadwyżek energii w płaszczu kominka (zabezpieczenie przed przegrzaniem)

Atuty:

- Niskokosztowa linia technologiczna przeznaczona dla małych i średnich firm typu start-up i przedsiębiorców indywidualnych
- Produkcja wysokosprawnego próżniowego kolektora słonecznego ze sprawdzonym działaniem o niskiej temperaturze stagnacji i wysokiej odporności pogodowej - dokumentacja i licencja
- Kompletna dostawa maszyn i urządzeń do produkcji modułów systemu zintegrowanego kolektorów słonecznych

- Gotowe oprogramowanie ERP do planowania, monitoringu i kontroli produkcji
- Szkolenie pracowników w firmie Makroterm
- Wdrożenie produkcji i szkolenie pracowników u partnera krajowego i zagranicznego

- Gwarantowana dostawa komponentów, które są trudne do wyprodukowania u partnera
- Minimalizacja ryzyka związana z rozpoczęciem produkcji typu „green field”
- Brak barier wejścia do biznesu produkcyjnego
- Krótki okres wdrożenia produkcji
- Brak opóźnień i ryzyka związanych z „krzywą uczenia się”
- Eliminacja kosztownego R&D, przekazanie gotowej wiedzy i know-how
- Tworzenie „technologicznych” i usługowych miejsc pracy u partnera
- Platforma do dalszej współpracy technologiczno-wdrożeniowej

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Celem nadrzędnym jest podjęcie produkcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne w zakresie ekologicznych systemów grzewczych z pominięciem barier wejścia oraz minimalizacją ryzyka wdrożenia produkcji.

Integralną częścią systemu ERP dostarczanego z linią produkcyjną jest system kontroli jakości. W związku z rygorystycznymi procedurami jakościowymi dot. ISO, ZKP oraz Solar Keymark ważną rolę odgrywają procedury i work-flow związany z jakością. Kontrola stanowiskowa i końcowa jest związana z systemem ERP i będzie wdrożona i Partnera.

W zakres oferty wchodzi dokumentacja techniczno-ruchowa do linii produkcyjnej oraz dokumentacja techniczna kolektora słonecznego i/lub integratora. Dokumentacja w standardzie zgodnym z ISO oraz Solar Keymark.

Zainstalowanie i uruchomienie linii produkcyjnej u Partnera będzie przebiegało etapowo:

 • Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego dostosowanego do potrzeb Partnera
 • Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej
 • Wykonanie maszyn/ urządzeń w zakładzie Makroterm
 • Uruchomienie próbne linii w Makroterm
 • Szkolenie personelu Partnera w zakładzie produkcyjnym w Krakowie
 • Zainstalowanie i uruchomienie linii produkcyjnej u Partnera
 • Szkolenie stanowiskowe pracowników u Partnera
 • Uruchomienie linii produkcyjnej

<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Kolektor słoneczny, Panel słoneczny, solary
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Makroterm przeszkoli z systemu logistyki produkcyjnej oraz magazynowej dot. Linii produkcyjnej, a w szczególności kontroli jakości dostaw, produkcji w toku oraz gospodarki magazynowej materiałów, surowców i komponentów.
Kontakt:
Krzysztof Wąchała
k.wachala@makroterm.eu
+48 601 454 967
Dawcy - PDF