Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN

Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:
- system globalnych identyfikatorów GS1,
- ustandaryzowane technologie, takie jak:
- automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
- elektroniczna wymiana danych (EDI),
- internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
- katalogi elektroniczne (sieć GDSN);
- globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych.

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:
- jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw,
- automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw,
- współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Pozwala na redukcję kosztów logistycznych, optymalizacją procesów i identyfikację produktów w łańcuchach dostaw.

Zastosowanie rynkowe: 

* efektywne zarządzanie magazynem i produkcją z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji (ADC) działających w oparciu o standardowe kody kreskowe GS1 i EPC/RFID,
* efektywne zarządzanie dystrybucją i transportem,
* stosowanie ustandaryzowanej Elektronicznej Wymiany Danych (EDI),
* umożliwienie śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability) oraz sprawne wycofanie towarów wadliwych w przypadku stwierdzenia niezgodności,
* wykorzystanie kodów kreskowych w zastosowaniach mobilnych – zaufane źródło danych,
* standardy GS1 są możliwe do zastosowania w dowolnej branży, są niezależne od systemów i rozwiązań informatycznych,Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

przy wdrożeniu

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Instytut Logistyki i Magazynowania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Logistyki i Magazynowania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:
- system globalnych identyfikatorów GS1,
- ustandaryzowane technologie, takie jak:
- automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
- elektroniczna wymiana danych (EDI),
- internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
- katalogi elektroniczne (sieć GDSN);
- globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych.

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:
- jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw,
- automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw,
- współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Pozwala na redukcję kosztów logistycznych, optymalizacją procesów i identyfikację produktów w łańcuchach dostaw.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

* efektywne zarządzanie magazynem i produkcją z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji (ADC) działających w oparciu o standardowe kody kreskowe GS1 i EPC/RFID,
* efektywne zarządzanie dystrybucją i transportem,
* stosowanie ustandaryzowanej Elektronicznej Wymiany Danych (EDI),
* umożliwienie śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability) oraz sprawne wycofanie towarów wadliwych w przypadku stwierdzenia niezgodności,
* wykorzystanie kodów kreskowych w zastosowaniach mobilnych – zaufane źródło danych,
* standardy GS1 są możliwe do zastosowania w dowolnej branży, są niezależne od systemów i rozwiązań informatycznych,


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
kod kreskowy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

przy wdrożeniu


Dawcy - PDF