Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami środowiskowymi prototypów urządzeń

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami środowiskowymi prototypów urządzeń

klipiec@piap.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia dotyczy usług badań środowiskowych oraz związanych z tym usług doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych prototypów urządzeń mających na celu osiągnięcie zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi. Usługi badawcze dotyczą badań związanych z oddziaływaniem temperatury, zmian temperatury oraz wilgotności. Technologia ta jest bardzo pomocna na etapie wdrożeń urządzeń do produkcji. Daje możliwość producentom innowacyjnych urządzeń szybkiego sprawdzenia odporności urządzenia na wymagane narażenia klimatyczne. Dzięki skorzystaniu z tej technologii producent może w krótkim czasie wdrożyć swój wyrób do produkcji i sprzedaży, mając pewność, że jego wyrób jest bezpieczny i niezawodny. Możliwości badań wyrobów są następujące:- w zakresie temperatur od -50 °C do + 85 °C, - w zakresie wilgotności od 10%RH do 95%RH,- możliwość badań wyrobów o dużych gabarytach, o objętości maksymalnej do 2,5 m3 .

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Technologia usług na rynku wyróżnia się tym, że oprócz usług badawczych oferowane są usługi doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych w prototypach urządzeń. A także możliwością badań środowiskowych w dużym zakresie temperatur dla wyrobów o dużych gabarytach. W stosunku do istniejących rozwiązań rynkowych, przewaga polega na dostępie do usług badań oraz usług doradztwa technicznego w jednym miejscu. Oferowany zakres badań jest w dużym zakresie temperatur dostępny dla obiektów o dużych gabarytach. „Biorca” z zastosowania oferowanej technologii osiąga następujące korzyści:- krótki czas do osiągnięcia wymaganej zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi (krótki czas wdrożenia do produkcji), krótki czas weryfikacji skuteczności wprowadzanych (proponowanych) zmian konstrukcyjnych popartych badaniami, pomoc przy analizie konstrukcji urządzenia.

Zastosowanie rynkowe: 

Branża elektromaszynowa, przemysły cywilny - Badania środowiskowe urządzeń mających ogólne zastosowanie do użytku w przemyśle cywilnym.
Branża telekomunikacja - ITC, elektronika - Badania środowiskowe urządzeń elektroniki przemysłowej, urządzeń kolejowych oraz innych elektronicznych systemów pomiarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Branża telekomunikacja - ITC, elektrotechnika - Badania środowiskowe urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Branża telekomunikacja - ITC, system kontroli, robotyka i automatyka - Badania środowiskowe urządzeń automatyki przemysłowej, systemów alarmowych, automatycznych systemów ważących.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Możliwe pełne doradztwo w procesie wdrożenia technologii


Dawca technologii:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Usługa badań i doradztwa w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami środowiskowymi prototypów urządzeń
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia dotyczy usług badań środowiskowych oraz związanych z tym usług doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych prototypów urządzeń mających na celu osiągnięcie zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi. Usługi badawcze dotyczą badań związanych z oddziaływaniem temperatury, zmian temperatury oraz wilgotności. Technologia ta jest bardzo pomocna na etapie wdrożeń urządzeń do produkcji. Daje możliwość producentom innowacyjnych urządzeń szybkiego sprawdzenia odporności urządzenia na wymagane narażenia klimatyczne. Dzięki skorzystaniu z tej technologii producent może w krótkim czasie wdrożyć swój wyrób do produkcji i sprzedaży, mając pewność, że jego wyrób jest bezpieczny i niezawodny. Możliwości badań wyrobów są następujące:- w zakresie temperatur od -50 °C do + 85 °C, - w zakresie wilgotności od 10%RH do 95%RH,- możliwość badań wyrobów o dużych gabarytach, o objętości maksymalnej do 2,5 m3 .


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Technologia usług na rynku wyróżnia się tym, że oprócz usług badawczych oferowane są usługi doradztwa technicznego w zakresie zmian konstrukcyjnych w prototypach urządzeń. A także możliwością badań środowiskowych w dużym zakresie temperatur dla wyrobów o dużych gabarytach. W stosunku do istniejących rozwiązań rynkowych, przewaga polega na dostępie do usług badań oraz usług doradztwa technicznego w jednym miejscu. Oferowany zakres badań jest w dużym zakresie temperatur dostępny dla obiektów o dużych gabarytach. „Biorca” z zastosowania oferowanej technologii osiąga następujące korzyści:- krótki czas do osiągnięcia wymaganej zgodności urządzenia z wymaganiami środowiskowymi (krótki czas wdrożenia do produkcji), krótki czas weryfikacji skuteczności wprowadzanych (proponowanych) zmian konstrukcyjnych popartych badaniami, pomoc przy analizie konstrukcji urządzenia.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża elektromaszynowa, przemysły cywilny - Badania środowiskowe urządzeń mających ogólne zastosowanie do użytku w przemyśle cywilnym.
Branża telekomunikacja - ITC, elektronika - Badania środowiskowe urządzeń elektroniki przemysłowej, urządzeń kolejowych oraz innych elektronicznych systemów pomiarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Branża telekomunikacja - ITC, elektrotechnika - Badania środowiskowe urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Branża telekomunikacja - ITC, system kontroli, robotyka i automatyka - Badania środowiskowe urządzeń automatyki przemysłowej, systemów alarmowych, automatycznych systemów ważących.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
badania środowiskowe klimatyczne, zgodność z wymaganiami środowiskowymi
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Możliwe pełne doradztwo w procesie wdrożenia technologii


Dawcy - PDF