VIRTUSLINE Utylizacja

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

VIRTUSLINE Utylizacja

sekretariat@virtuspower.nazwa.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Technologia obejmuje utylizację wszelkiego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych metodą pirolizy i zgazowania. Na rynku istnieje kilka technologii utylizacji tą metodą. Proponowane rozwiązanie różni się głównie samym urządzeniem do prowadzenia stabilnego procesu (sprawdzona metoda, możliwe próby na pracującej instalacji) oraz metodą wykorzystania gazu wytlewnego/pirolitycznego/ze zgazowania. Proces umozliwia wykorzystanie gazu na kazdym etapie prowadzenia procesu. Gaz nie jest oczyszczany (nawet z substancji smolistych) ani nie jest chłodzony. Wykorzystana jest prawie cała dostępna energia pierwotna zawarta w odpadach, jednoczesnie brak jest kłopotliwych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu. Linia technologiczna jest przystosowana do zasilania generatora prądu i pracuje jako typowa elektrociepłownia z maksymalną możliwą dostępnością mocy, bez skomplikowanych układów turbogeneratorów. Linia oprócz ciepła użytkowego 90/70 lub o innych parametrach może również dostarczać chłód na potrzeby klimatyzacji. Projektujemy kompletne sieci CO dla całych miast/dzielnic/wsi. Prowadzimy również generalne wykonawstwo zgodnie z dostarczonymi projektami.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

1. Można uniknąć kosztów utylizacji odpadów w RIPOK, lub można prowadzić usługi RIPOK dla innych

2. Można utylizować nieczynne wysypiska

3. Można utylizować niebezpieczne odpady (szpitalne).

4. Można wykorzystać energię zawartą w odpadach

Oprócz tego proponowana technologia jest POLSKA, tania, dostępna, rozwojowa oraz prace serwisowe nie są kosztowne. Niski poziom emisji jest możliwy do uzyskania dla każdego rodzaju odpadów pod warunkiem pracy na etapie projektowym.

Zastosowanie rynkowe: 

Utylizacja odpadów ma zastosowanie w branży usług komunalnych i ochronie środowiska.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w pełnym zakresie wraz z próbami technologicznymi na własnych odpadach pod warunkiem dowiezienia ich przez klienta (usługa płatna).

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Polska technologia utylizacji odpadów (w tym kat.1), komunalnych/nieczynnych wysypisk/osadów ściekowych oraz biomasy (słoma, miskantus, etc.)

Dane kontaktowe

O.Masłowski

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Polska technologia utylizacji odpadów (w tym kat.1), komunalnych/nieczynnych wysypisk/osadów ściekowych oraz biomasy (słoma, miskantus, etc.)
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
VIRTUSLINE Utylizacja
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia obejmuje utylizację wszelkiego rodzaju odpadów, w tym niebezpiecznych metodą pirolizy i zgazowania. Na rynku istnieje kilka technologii utylizacji tą metodą. Proponowane rozwiązanie różni się głównie samym urządzeniem do prowadzenia stabilnego procesu (sprawdzona metoda, możliwe próby na pracującej instalacji) oraz metodą wykorzystania gazu wytlewnego/pirolitycznego/ze zgazowania. Proces umozliwia wykorzystanie gazu na kazdym etapie prowadzenia procesu. Gaz nie jest oczyszczany (nawet z substancji smolistych) ani nie jest chłodzony. Wykorzystana jest prawie cała dostępna energia pierwotna zawarta w odpadach, jednoczesnie brak jest kłopotliwych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu. Linia technologiczna jest przystosowana do zasilania generatora prądu i pracuje jako typowa elektrociepłownia z maksymalną możliwą dostępnością mocy, bez skomplikowanych układów turbogeneratorów. Linia oprócz ciepła użytkowego 90/70 lub o innych parametrach może również dostarczać chłód na potrzeby klimatyzacji. Projektujemy kompletne sieci CO dla całych miast/dzielnic/wsi. Prowadzimy również generalne wykonawstwo zgodnie z dostarczonymi projektami.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

1. Można uniknąć kosztów utylizacji odpadów w RIPOK, lub można prowadzić usługi RIPOK dla innych

2. Można utylizować nieczynne wysypiska

3. Można utylizować niebezpieczne odpady (szpitalne).

4. Można wykorzystać energię zawartą w odpadach

Oprócz tego proponowana technologia jest POLSKA, tania, dostępna, rozwojowa oraz prace serwisowe nie są kosztowne. Niski poziom emisji jest możliwy do uzyskania dla każdego rodzaju odpadów pod warunkiem pracy na etapie projektowym.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Utylizacja odpadów ma zastosowanie w branży usług komunalnych i ochronie środowiska.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Software - Inżynierskie
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w pełnym zakresie wraz z próbami technologicznymi na własnych odpadach pod warunkiem dowiezienia ich przez klienta (usługa płatna).
Kontakt:
O.Masłowski
sekretariat@virtuspower.nazwa.pl
Dawcy - PDF