Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

biuro@cstng.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 6
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Wynalazek w dużym stopniu ułatwia przeprowadzanie cyklicznych kontroli i konserwację gaśnic (ok. 1 raz na miesiąc), co wynika z przepisów prawa. Przedmiotowy wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic rozwiązuje dotychczasowy problem przeciążenia zdrowotnego pracowników związany z urazami kręgosłupa pojawiającymi się wskutek wykonywanej pracy, ponieważ umożliwia przeprowadzenie inspekcji gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany.

Wynalazek Kamila ma na celu przede wszystkim odciążenie kręgosłupa pracownika utrzymującego gaśnicę w ciągłej zdatności do jej wykorzystania, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności wykonywanego zadania, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze.

ZOBACZ WIDEO PRZEDSTAWIAJĄCE ZASADĘ DZIAŁANIA

Budowa wynalazku: Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic:

 • Wykonywanie inspekcji jest regulowane prawnie (1 raz na miesiąc)
 • Narażenie pracownika na problemy zdrowotne
 • Dla kobiet inspekcja gaśnic jest bardzo uciążliwym zadaniem
 • Możliwość uszkodzenia gaśnicy, w przypadku jej upuszczenia
 • Zbrylowany proszek gaśniczy uniemożliwia wykorzystanie gaśnicy
 • Niedokładność wykonywanej inspekcji'

Cel wynalazku

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji umożliwiającej obrót gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany, przy jednocześnie minimalnym wysiłku fizycznym, tak aby jej okresowy obrót możliwy był do wykonania przez każdą osobę, która odbędzie typowe, powszechnie przeprowadzane szkolenie z dziedziny BHP. Dodatkowym założeniem jest zbudowanie konstrukcji z łatwo dostępnych elementów, tak aby cena jednostkowa oprzyrządowania gaśnicy -wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic- była osiągalna dla wielu przedsiębiorstw, przy jednoczesnym trwałym i mocnym mocowaniu jej do ściany.

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zalety związane z korzystania z wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic:

 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic znacząco upraszcza regulowaną prawnie (raz na miesiąc) inspekcję gaśnic
 • przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w obsłudze, wymaga jedynie szybkiego przeszkolenia pracownika,
 • dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły w trakcie kontroli gaśnicy, co powoduje odciążenie kręgosłupa pracownika
 • wynalazek umożliwia nawet kobietom przeprowadzanie okresowych inspekcji gaśnic
 • dzięki zastosowaniu zabezpieczeń przed zsunięciem się ze ściany, cała konstrukcja jest stabilna, bezpieczna i nie zagraża użytkownikom pomieszczeń
 • efektywność wszystkich pracowników biorących udział w okresowych przeglądach gaśnic znacząco rośnie i eliminuje możliwość niedokładnego wykonania zadania
 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic uniemożliwia upuszczenie gaśnicy w czasie inspekcji, co oznacza, że pracownicy nie są narażenia na urazy lub uszkodzenie gaśnicy
 • system jest uniwersalny– nadaje się do wszystkich pomieszczeń, w których konieczne są zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • oprzyrządowanie jest łatwo adaptowalne do różnego rozmiaru gaśnic,
 • konstrukcja zapewnia wysoką żywotność.

Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku:

 • projekt chroniony prawnie,
 • oprzyrządowanie jest tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
 • badania i rozwój,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • kredyty technologiczne,
 • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
 • szybka ścieżka,
 • globalizacja biznesu,
 • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, prosta obsługa),

dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, szczególnie firmy zajmujące się bezpieczeństwem pożarowym, które produkt będą mogły wykorzystać do zabezpieczenia warsztatów, budynków, statków, czy platform wiertniczychDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór autorski, pomoc w przeniesieniu praw, pomoc w stworzeniu umowy licencyjnej lub sprzedaży


Dawca technologii:
Dawid Pijanka

Dane kontaktowe

Dawid Pijanka
662067517

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Dawid Pijanka
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 6
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Wynalazek w dużym stopniu ułatwia przeprowadzanie cyklicznych kontroli i konserwację gaśnic (ok. 1 raz na miesiąc), co wynika z przepisów prawa. Przedmiotowy wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic rozwiązuje dotychczasowy problem przeciążenia zdrowotnego pracowników związany z urazami kręgosłupa pojawiającymi się wskutek wykonywanej pracy, ponieważ umożliwia przeprowadzenie inspekcji gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany.

Wynalazek Kamila ma na celu przede wszystkim odciążenie kręgosłupa pracownika utrzymującego gaśnicę w ciągłej zdatności do jej wykorzystania, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności wykonywanego zadania, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze.

ZOBACZ WIDEO PRZEDSTAWIAJĄCE ZASADĘ DZIAŁANIA

Podsumowanie problematyki rozwiązywanej przez wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic:
 • Wykonywanie inspekcji jest regulowane prawnie (1 raz na miesiąc)
 • Narażenie pracownika na problemy zdrowotne
 • Dla kobiet inspekcja gaśnic jest bardzo uciążliwym zadaniem
 • Możliwość uszkodzenia gaśnicy, w przypadku jej upuszczenia
 • Zbrylowany proszek gaśniczy uniemożliwia wykorzystanie gaśnicy
 • Niedokładność wykonywanej inspekcji'
Cel wynalazku

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji umożliwiającej obrót gaśnicy bez potrzeby zdejmowania jej ze ściany, przy jednocześnie minimalnym wysiłku fizycznym, tak aby jej okresowy obrót możliwy był do wykonania przez każdą osobę, która odbędzie typowe, powszechnie przeprowadzane szkolenie z dziedziny BHP. Dodatkowym założeniem jest zbudowanie konstrukcji z łatwo dostępnych elementów, tak aby cena jednostkowa oprzyrządowania gaśnicy -wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic- była osiągalna dla wielu przedsiębiorstw, przy jednoczesnym trwałym i mocnym mocowaniu jej do ściany.

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
Zalety związane z korzystania z wieszaka i uchwytu obrotowego do gaśnic:
 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic znacząco upraszcza regulowaną prawnie (raz na miesiąc) inspekcję gaśnic
 • przedstawiony wynalazek jest bardzo prosty w obsłudze, wymaga jedynie szybkiego przeszkolenia pracownika,
 • dzięki zastosowanym elementom, nie trzeba używać dużej siły w trakcie kontroli gaśnicy, co powoduje odciążenie kręgosłupa pracownika
 • wynalazek umożliwia nawet kobietom przeprowadzanie okresowych inspekcji gaśnic
 • dzięki zastosowaniu zabezpieczeń przed zsunięciem się ze ściany, cała konstrukcja jest stabilna, bezpieczna i nie zagraża użytkownikom pomieszczeń
 • efektywność wszystkich pracowników biorących udział w okresowych przeglądach gaśnic znacząco rośnie i eliminuje możliwość niedokładnego wykonania zadania
 • wieszak i uchwyt obrotowy do gaśnic uniemożliwia upuszczenie gaśnicy w czasie inspekcji, co oznacza, że pracownicy nie są narażenia na urazy lub uszkodzenie gaśnicy
 • system jest uniwersalny– nadaje się do wszystkich pomieszczeń, w których konieczne są zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • oprzyrządowanie jest łatwo adaptowalne do różnego rozmiaru gaśnic,
 • konstrukcja zapewnia wysoką żywotność.
Zalety związane z produkcją i wdrożeniem wynalazku:
 • projekt chroniony prawnie,
 • oprzyrządowanie jest tanie w produkcji – uniwersalność części powoduje, że nie trzeba wykonywać skomplikowanych części na zamówienie,
 • nowość na rynku,
 • wdrażając go możesz ubiegać się o dofinansowania takie, jak:
 • badania i rozwój,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • kredyty technologiczne,
 • transfer technologii (pokrywa koszty zakupu),
 • szybka ścieżka,
 • globalizacja biznesu,
 • inne
 • produkt łatwy w marketingu (np.: wzrost bezpieczeństwa, prosta obsługa),

dzięki swojej uniwersalności, wynalazek ten będzie miał szerokie grono potencjalnych odbiorców, szczególnie firmy zajmujące się bezpieczeństwem pożarowym, które produkt będą mogły wykorzystać do zabezpieczenia warsztatów, budynków, statków, czy platform wiertniczych


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:
<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór autorski, pomoc w przeniesieniu praw, pomoc w stworzeniu umowy licencyjnej lub sprzedaży
Kontakt:
Dawid Pijanka
d.pijanka@wynalazca.tv
662067517
Dawcy - PDF