Wykorzystanie wysokospecyficznej endopeptydazy

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Wykorzystanie wysokospecyficznej endopeptydazy

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Umożliwia wykorzystanie nowych, wysoce specyficznych endoproteaz, trawiących białka w obrębie unikalnych motywów sekwencji aminokwasowych, do ukierunkowanego procesowania białek substratowych, włączając odtrawianie peptydowych lub białkowych znaczników od białek produkowanych w postaci fuzji z takimi znacznikami. W technologiach oczyszczania białek dominują strategie produkcji tych białek w formie rekombinowanych pochodnych, w których dane białko jest połączone krótkim łącznikiem peptydowym z tzw. znacznikiem powinowactwa – peptydem lub białkiem łatwym do oczyszczenia w standardowych warunkach z wykorzystaniem chromatografii powinowactwa. Dalsze oczyszczanie dostarcza natywną, pozbawioną znacznika formę białka, dzięki odtrawianiu sekwencji znacznika przez specyficzne endoproteazy i jego usunięciu z mieszaniny. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik nie wymagają każdorazowego opracowywania procedury oczyszczania de novo, ponieważ standardowe warunki oczyszczania opracowane dla znacznika mogą być w nich wykorzystywane tylko z niewielkimi modyfikacjami. Możliwości wykorzystania tych metod są ograniczone przez małą liczbę endopeptydaz trawiących białka w obrębie rzadkich motywów sekwencji aminokwasowych. Wynalazek wzbogaca listę takich endoproteaz o nowe, zwiększając zakres stosowalności tych metod.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Wprowadza możliwość przecinania białek w obrębie specyficznych motywów sekwencji aminokwasowych rzadkich w naturalnych białkach i nierozpoznawanych przez inne endoproteazy wykorzystywane w przemyśle. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik są atrakcyjne cenowo i oferują wysoką wydajność odzysku pożądanego białka.

Zastosowanie rynkowe: 

Oczyszczanie rekombinowanych białek produkowanych w fuzji ze znacznikami białkowymi lub peptydowymi.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

metodologia i zagadnienia merytoryczne


Dawca technologii:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe

Małgorzata Łobocka
22-592-1300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Wykorzystanie wysokospecyficznej endopeptydazy
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Umożliwia wykorzystanie nowych, wysoce specyficznych endoproteaz, trawiących białka w obrębie unikalnych motywów sekwencji aminokwasowych, do ukierunkowanego procesowania białek substratowych, włączając odtrawianie peptydowych lub białkowych znaczników od białek produkowanych w postaci fuzji z takimi znacznikami. W technologiach oczyszczania białek dominują strategie produkcji tych białek w formie rekombinowanych pochodnych, w których dane białko jest połączone krótkim łącznikiem peptydowym z tzw. znacznikiem powinowactwa – peptydem lub białkiem łatwym do oczyszczenia w standardowych warunkach z wykorzystaniem chromatografii powinowactwa. Dalsze oczyszczanie dostarcza natywną, pozbawioną znacznika formę białka, dzięki odtrawianiu sekwencji znacznika przez specyficzne endoproteazy i jego usunięciu z mieszaniny. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik nie wymagają każdorazowego opracowywania procedury oczyszczania de novo, ponieważ standardowe warunki oczyszczania opracowane dla znacznika mogą być w nich wykorzystywane tylko z niewielkimi modyfikacjami. Możliwości wykorzystania tych metod są ograniczone przez małą liczbę endopeptydaz trawiących białka w obrębie rzadkich motywów sekwencji aminokwasowych. Wynalazek wzbogaca listę takich endoproteaz o nowe, zwiększając zakres stosowalności tych metod.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Wprowadza możliwość przecinania białek w obrębie specyficznych motywów sekwencji aminokwasowych rzadkich w naturalnych białkach i nierozpoznawanych przez inne endoproteazy wykorzystywane w przemyśle. Metody otrzymywania czystych białek docelowych z wykorzystaniem pośredniego etapu oczyszczania rekombinowanych form wzbogaconych o znacznik są atrakcyjne cenowo i oferują wysoką wydajność odzysku pożądanego białka.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Oczyszczanie rekombinowanych białek produkowanych w fuzji ze znacznikami białkowymi lub peptydowymi.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
oczyszczanie rekombinowanych białek, oczyszczanie leków białkowych, biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, specyficzne endoproteazy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

metodologia i zagadnienia merytoryczne
Kontakt:
Małgorzata Łobocka
lobocka@ibb.waw.pl
22-592-1300
Dawcy - PDF