Wysokowydajny proces spawania stali drobnoziarnistych metodą GMA (MIG,MAG)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Wysokowydajny proces spawania stali drobnoziarnistych metodą GMA (MIG,MAG)

lewandowski@zks.com.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Wykonanie konstrukcji spawanych z blach o wysokiej wytrzymałości wymaga stosowania specjalnej technologii oraz urządzeń o wysokich parametrach zapewniających wykonanie połączeń spawanych z zachowaniem odpowiedniego przetopu , geometrii złącza oraz nienagannym wyglądzie zewnętrznym  połączenia spawanego.

Proces ForceArc charakteryzuje się silnym skoncentrowanym łukiem spawalniczym o zmniejszonym wprowadzeniu ciepła, stabilnym kierunku łuku oraz głębokim wtopieniem podczas procesu spawania.

W ZKS technologia została wdrożona do stosowania na podstawie PN EN ISO 15614-1 (WPQR) oraz opracowanych WPS. Została zastosowana w spawaniu stali niestopowych, niskostopowych  oraz wysokowytrzymałych stali drobnoziarnistych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zastosowanie w procesie produkcyjnym spawania metody ForceArc umożliwia uzyskanie nowych geometrii spoin, optymalizuje tym samym tworzenie ilości warstw co pozwala uzyskać wysoki potencjał oszczędności:

  • Zmniejszenie ukosowania blach spawanychdo 35 0 w złączach kątowych oraz 40 0 w złączach doczołowych pozwala to  na mniejszą liczbę warstw spawanych, mniej materiałów dodatkowych oraz gazu osłonowego,

  • W złączach pachwinowych idealna geometria spoiny, głębokie wtopienie,

  • Brak podtopień oraz odprysków ,

  • Bardzo wysoka udarność w SWC szczególnie przydatne w dynamicznie obciążonych elementów.

  • Skraca czas spawania obniżając w znacznym stopniu koszty produkcyjne (czas, spoiwo, gaz oraz zużycie energii )

Zastosowanie rynkowe: 

Zastosowany w ZKS  „Wysokowydajny proces spawania stali drobnoziarnistych metodą GMA (MIG,MAG)” nie jest bezpośrednio związany z jedną branżą. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jego zastosowanie jest produkcja średnich, dużych i wielkogabarytowych wyrobów – stalowych konstrukcji spawanych z blach drobnoziarnistych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem, nadzór autorski, rozwój i modernizacja istniejących rozwiązań


Dawca technologii:
Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Janusz Koprek
505 071 808

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Wysokowydajny proces spawania stali drobnoziarnistych metodą GMA (MIG,MAG)
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Wykonanie konstrukcji spawanych z blach o wysokiej wytrzymałości wymaga stosowania specjalnej technologii oraz urządzeń o wysokich parametrach zapewniających wykonanie połączeń spawanych z zachowaniem odpowiedniego przetopu , geometrii złącza oraz nienagannym wyglądzie zewnętrznym  połączenia spawanego.

Proces ForceArc charakteryzuje się silnym skoncentrowanym łukiem spawalniczym o zmniejszonym wprowadzeniu ciepła, stabilnym kierunku łuku oraz głębokim wtopieniem podczas procesu spawania.

W ZKS technologia została wdrożona do stosowania na podstawie PN EN ISO 15614-1 (WPQR) oraz opracowanych WPS. Została zastosowana w spawaniu stali niestopowych, niskostopowych  oraz wysokowytrzymałych stali drobnoziarnistych.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zastosowanie w procesie produkcyjnym spawania metody ForceArc umożliwia uzyskanie nowych geometrii spoin, optymalizuje tym samym tworzenie ilości warstw co pozwala uzyskać wysoki potencjał oszczędności:

  • Zmniejszenie ukosowania blach spawanychdo 35 0 w złączach kątowych oraz 40 0 w złączach doczołowych pozwala to  na mniejszą liczbę warstw spawanych, mniej materiałów dodatkowych oraz gazu osłonowego,

  • W złączach pachwinowych idealna geometria spoiny, głębokie wtopienie,

  • Brak podtopień oraz odprysków ,

  • Bardzo wysoka udarność w SWC szczególnie przydatne w dynamicznie obciążonych elementów.

  • Skraca czas spawania obniżając w znacznym stopniu koszty produkcyjne (czas, spoiwo, gaz oraz zużycie energii )


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Zastosowany w ZKS  „Wysokowydajny proces spawania stali drobnoziarnistych metodą GMA (MIG,MAG)” nie jest bezpośrednio związany z jedną branżą. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jego zastosowanie jest produkcja średnich, dużych i wielkogabarytowych wyrobów – stalowych konstrukcji spawanych z blach drobnoziarnistych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
ForceArc, silny łuk, zmniejszone wprowadzenie ciepła, głębokie wtopienie, proces spawania, stale drobnoziarniste
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem, nadzór autorski, rozwój i modernizacja istniejących rozwiązań
Kontakt:
Janusz Koprek
koprek@zks.com.pl
505 071 808
Dawcy - PDF