Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniw wodorowych , wykorzystanie OZE do zasilania, utworzenie sieci stacji zasilających pojazdy mechaniczne w gaz CNG i energię elektryczną.

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniw wodorowych , wykorzystanie OZE do zasilania, utworzenie sieci stacji zasilających pojazdy mechaniczne w gaz CNG i energię elektryczną.

proinst_bud@poczta.fm
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

1.Wytwarzanie energii elektrycznej za pomoca ogniw wodorowych z wykorzystaniem zbiorników wodoru na bazie wodorotlenków metali 2.Zastosowanie paneli fotowoltaicznych do zasilania w energię elektryczną inteligentnych liczników i stacji gazowych.  3.Stworzenie sieci stacji tankowania pojazdów mechanicznych gazem CNG i energią elektryczną jako alternatywy do zasilania pojazdów benzyną i olejem napędowym z wykorzystaniem sieci PGNiG. 4.Stworzenie warunków rozbudowy sieci gazowych PGNiG poprzez tworzenie na tych sieciach magazynów gazu średniego ciśnienia i dalszą rozbudowę sieci od tych magazynów bez konieczności przebudowy istniejącej sieci gazowej. Wykorzystanie tych magazynów do wytwarzania energii elektrycznej  i tankowania pojazdów mechanicznych gazem ziemnym.

 

 

 

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach wodorowych. Ochrona środowiska poprzez rozwój motoryzacji opartej na zasilaniu pojazdów gazem ziemnym lub energią elektryczną. Rozszerzenie oferty PGNiG o prowadzenie stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym i energią elektryczną, oraz wytwarzanie energii elektrycznej poprzez agregaty prądotwórcze zasilane gazem ziemnym.

Zastosowanie rynkowe: 

Motoryzacyjnej, gazowniczej, innych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Technologii , budowy , wdrożenia

Załącznik: 

Dawca technologii:
FHU Proinst_Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane

Dane kontaktowe

Andrzej Warchoł
696 083 596

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

FHU Proinst_Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą ogniw wodorowych , wykorzystanie OZE do zasilania, utworzenie sieci stacji zasilających pojazdy mechaniczne w gaz CNG i energię elektryczną.
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

1.Wytwarzanie energii elektrycznej za pomoca ogniw wodorowych z wykorzystaniem zbiorników wodoru na bazie wodorotlenków metali 2.Zastosowanie paneli fotowoltaicznych do zasilania w energię elektryczną inteligentnych liczników i stacji gazowych.  3.Stworzenie sieci stacji tankowania pojazdów mechanicznych gazem CNG i energią elektryczną jako alternatywy do zasilania pojazdów benzyną i olejem napędowym z wykorzystaniem sieci PGNiG. 4.Stworzenie warunków rozbudowy sieci gazowych PGNiG poprzez tworzenie na tych sieciach magazynów gazu średniego ciśnienia i dalszą rozbudowę sieci od tych magazynów bez konieczności przebudowy istniejącej sieci gazowej. Wykorzystanie tych magazynów do wytwarzania energii elektrycznej  i tankowania pojazdów mechanicznych gazem ziemnym.

 

 

 

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach wodorowych. Ochrona środowiska poprzez rozwój motoryzacji opartej na zasilaniu pojazdów gazem ziemnym lub energią elektryczną. Rozszerzenie oferty PGNiG o prowadzenie stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym i energią elektryczną, oraz wytwarzanie energii elektrycznej poprzez agregaty prądotwórcze zasilane gazem ziemnym.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Motoryzacyjnej, gazowniczej, innych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Technologie wodorowe, OZE, upowszechnienie zasilania pojazdów mechanicznych gazem CNG i energią elektryczną
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Technologii , budowy , wdrożenia
Kontakt:
Andrzej Warchoł
proinst_bud@poczta.fm
696 083 596
Dawcy - PDF