Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli

Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli

ciitt@up.poznan.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 5
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem technologii jest wynalazek w postaci złącza sprężającego do mebli, wytwarzającego siły montażowe przyciągające łączone elementy, pozwalające na tworzenie połączeń rozłącznych bez użycia narzędzi przez użytkownika i zapewniającej ego zewnętrzną niewidoczność. Łącznik wyposażony jest dwie identyczne mufy montowane w gniazdach łączonych elementów, poprzez wcisk lub wklejenie. W wersji do wklejania w gniazdo, mufa posiada gładkie ścianki zewnętrzne. W wersji nie wymagającej użycia kleju, mufa posiada na zewnętrznych ścianach szereg równoległych rowków z zaczepami, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający wyciągnięcie już zamontowanej mufy. Łącznik sprężający w przekroju pionowym przypomina dwuteownik. Wspomniany łącznik jest walcem wyposażonym w parę ramion przy każdej z podstaw walca, ustawionych pod kątem 900 do osi łącznika. Łącznik oraz mufy wykonane są z identycznego materiału, o dużej twardości, domyślnie poliamidu, karbonu lub metalu. Mufy od wewnątrz posiadają profile (ścieżki) powodujące skręcenie i wydłużenie łącznika w momencie montażu. Jest to możliwe dzięki zaparciu się ramion łącznika o powierzchnię profilu wewnętrznego mufy. Każda z muf posiada dwa profile, symetryczne względem punktu na środku jej podstawy. Mufy tworząc parę, układają się symetrycznie względem punktu na podstawie przy wejściu do mufy. Nie bliżej niż w 2/3 głębokości mufy jej profil wewnętrzny posiada klinową bruzdę stanowiącą granicę rozciągania łącznika. To pozwala łącznikowi na zatrzaśnięcie się i zwrócenie zgromadzonej podczas skręcania i rozciągania energii.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe: 

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.plDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Ogłaszający przewiduje możliwość współpracy z nabywcą licencji na technologię/praw do technologii w zakresie prac wdrożeniowych.


Dawca technologii:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Jacek Wawrzynowicz
61 846 62 69

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 5
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem technologii jest wynalazek w postaci złącza sprężającego do mebli, wytwarzającego siły montażowe przyciągające łączone elementy, pozwalające na tworzenie połączeń rozłącznych bez użycia narzędzi przez użytkownika i zapewniającej ego zewnętrzną niewidoczność. Łącznik wyposażony jest dwie identyczne mufy montowane w gniazdach łączonych elementów, poprzez wcisk lub wklejenie. W wersji do wklejania w gniazdo, mufa posiada gładkie ścianki zewnętrzne. W wersji nie wymagającej użycia kleju, mufa posiada na zewnętrznych ścianach szereg równoległych rowków z zaczepami, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający wyciągnięcie już zamontowanej mufy. Łącznik sprężający w przekroju pionowym przypomina dwuteownik. Wspomniany łącznik jest walcem wyposażonym w parę ramion przy każdej z podstaw walca, ustawionych pod kątem 900 do osi łącznika. Łącznik oraz mufy wykonane są z identycznego materiału, o dużej twardości, domyślnie poliamidu, karbonu lub metalu. Mufy od wewnątrz posiadają profile (ścieżki) powodujące skręcenie i wydłużenie łącznika w momencie montażu. Jest to możliwe dzięki zaparciu się ramion łącznika o powierzchnię profilu wewnętrznego mufy. Każda z muf posiada dwa profile, symetryczne względem punktu na środku jej podstawy. Mufy tworząc parę, układają się symetrycznie względem punktu na podstawie przy wejściu do mufy. Nie bliżej niż w 2/3 głębokości mufy jej profil wewnętrzny posiada klinową bruzdę stanowiącą granicę rozciągania łącznika. To pozwala łącznikowi na zatrzaśnięcie się i zwrócenie zgromadzonej podczas skręcania i rozciągania energii.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Szczegóły na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
meblarstwo; połączenia meblowe
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Ogłaszający przewiduje możliwość współpracy z nabywcą licencji na technologię/praw do technologii w zakresie prac wdrożeniowych.
Kontakt:
Jacek Wawrzynowicz
ciitt@up.poznan.pl
61 846 62 69
Dawcy - PDF