Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Doradztwo technologiczne

Opis doświadczenia: 

Nauka i biznes muszą iść w parze, ponieważ tylko to zapewnia wysoki poziom innowacyjności nowych projektów, których na Politechnice Śląskiej chcemy realizować jak najwięcej.

Celem Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest tworzenie kreatywnej przestrzeni, wspólnej zarówno dla zespołów naukowych, jak i partnerów przemysłowych.

Jesteśmy nie tylko miejscem spotkań naukowców i przedsiębiorców, podczas których, czasami w niestandardowy sposób rodzą się wspólne cele i kierunki badawcze, ale także Zespołem, który chętnie służy pomocą i radą w zakresie transferu technologii, marketingu, sprzedaży i ochrony własności intelektualnej.

Nasze szerokie doświadczenie i rozległa sieć kontaktów biznesowych pomagają w rozwoju lokalnych przedsiębiorstw wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Doradzamy również w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych. Wykonujemy szereg analiz rynkowych, opracowujemy karty technologii oraz wspieramy inicjatywy projektowe, zarówno z sektora badań B+R, jak i innych.

Od 2008 roku, CITT odgrywa istotną rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie odpowiednich narzędzi i metod pracy, dzięki którym:

  • prowadzimy działania informacyjno-szkoleniowe mające na celu budowanie świadomości komercjalizacyjnej wśród naukowców naszej uczelni,
  • doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej oraz negocjujemy umowy o współpracy z przemysłem,
  • wykonujemy opinie o innowacyjności i audyty technologiczne
  • aktywnie poszukujemy partnerów do współpracy w kraju i zagranicą poprzez bezpośrednie uczestnictwo w międzynarodowych targach oraz kontakty z brokerami technologii z innych miast i krajów.

CITT to także nowoczesny, kreatywny budynek „z duszą” zaadaptowany pod nowe potrzeby, w którym oferujemy wynajem powierzchni na potrzeby konferencji, warsztatów, spotkań i szkoleń. Oferujemy szerokie zaplecze multimedialne i kreatywne rozwiązania.

W CITT wierzymy w siłę kreatywnego myślenia oraz innowację. Testujemy najśmielsze wizje i rozwiązania. Nasza praca to nieustanny rozwój i silny marketing, a inspirację do niech czerpiemy z obserwacji, analizy i realnego wsłuchiwania się w potrzeby osób z którymi współpracujemy i do których zawsze podchodzimy indywidualnie.

Dzięki zespołowi ambitnych, doświadczonych i nastawionych na sukces Pracowników nie tylko działamy dla dobra uczelni i przedsiębiorców, ale także kreujemy pozytywny wizerunek całego regionu. Działalność CITT znana jest z różnego rodzaju imprez i wydarzeń zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Aktywnie uczestniczymy w Kongresach Gospodarczych, piknikach naukowo-technologicznych, czy też Śląskiej Nocy Naukowców.

Wierzymy w siłę nauki, najśmielsze wizje i rozwiązania.

Poznaj nas

http://www.citt.polsl.pl 

Dane kontaktowe

Piotr Gutwiński
(32) 400-34-09

Kontakt z ARP