Crido Taxand Sp. z o. o.

Crido Taxand Sp. z o. o.

Crido Taxand Sp. z o.o.

Doradztwo technologiczne
Świadczymy szeroki wachlarz usług dla firm planujących oprzeć swój rozwój o B+R i innowacyjne technologie, m.in. wykonujemy audyty innowacyjności, uwzględniające wewnętrzne procesy, zasoby i otoczenie firmy. Przygotowujemy agendy badawcze oraz kompleksowe strategie dot. innowacyjności i sposobów jej finansowania. Wspieramy w procesie komercjalizacji wyników prac B+R, wykonujemy wycenę wartości intelektualnej, pomagamy zoptymalizować działalność pod kątem wdrożenia innowacji i zarządzania IP.
Doradztwo finansowe
Członkowie naszego zespołu łączą kompetencje finansowe oraz znajomość specyfiki różnorodnych źródeł finansowania. Przygotowujemy wyceny wartości niematerialnych, przedsiębiorstw, innych aktywów.Oferujemy usługi sporządzania i weryfikacji modeli finansowych i ich elementów na potrzeby pozyskiwania finansowania, usprawnień funkcjonowania organizacji, przeprowadzenia transakcji M&A oraz przygotowania i realizacji projektów w formule PPP. Zapewniamy również kompleksowe wsparcie w uzyskaniu ulgi B+R.
Doradztwo rzeczników patentowych
Wspieramy klientów w efektywnym zarządzaniu innowacjami m.in poprzez usługi sporządzania raportów o stanie techniki, analiz czystości i zdolności patentowej oraz analizy trendów technologicznych. Pomagamy w identyfikacji nisz rozwojowych oraz wykonujemy benchmarking działalności technologicznej konkurencji. Ustalamy optymalną strategię innowacji w oparciu o własność intelektualną, identyfikujemy źródła nabycia technologii, czy pozyskania partnerów technologicznych, wykonujemy również audyty IP.
Doradztwo podatkowe
Pomagamy klientom w zakresie podatków krajowych i międzynarodowych, a dzięki współpracy w ramach globalnej sieci Taxand, proponujemy i wdrażamy rozwiązania kompleksowe, skuteczne i stabilne. Nasze specjalizacje to m.in. międzynarodowe planowanie podatkowe, ceny transferowe i restrukturyzacje biznesowe, postępowanie podatkowe i sądowo-administracyjne. Oferujemy usługi podatkowe w zakresie podatków, w tym podatku dochodowego, podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych oraz VAT.
Doradztwo – inne
Zespół doświadczonych specjalistów z działu Business&Innovation Consulting doradza polskim i międzynarodowym firmom, w tym start-upom, w pozyskiwaniu zwrotnej i bezzwrotnej pomocy finansowej z Funduszy UE i innych źródeł publicznych. Specjalizujemy się w projektach B+R, wdrożeniowych, inwestycyjnych. Aktywnie pomagamy naszym klientom na każdym etapie procesu ubiegania się o wsparcie - od identyfikacji projektu do podpisania umowy o dofinansowanie, jak również w procesie rozliczenia dotacji.

Opis doświadczenia: 

Zespół Business&Innovation Consulting pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać problemy podatkowe, prawne i biznesowe oraz rozwijać innowacyjną działalność. Dostarczamy firmom rozwiązania na miarę szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego i nowych wyzwań na poziomie lokalnym i globalnym.

Kluczowe obszary naszych kompetencji to dotacje i ulgi oraz innowacje i B+R.

 

Wspieramy firmy w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania. Kompleksowo pomagamy w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych, opracowując rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem wewnętrznych procesów, posiadanych zasobów oraz otoczenia, w jakim działa firma. Znajdujemy sposoby, które pozwalają – niezależnie od branży i skali działalności - bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes w oparciu o innowacje i działalność B+R. Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • diagnozę innowacyjności
  • opracowanie strategii innowacyjności
  • optymalizację działalności B+R pod kątem prawno-podatkowym
  • tworzenie agend badawczych
  • opracowanie strategii finansowania innowacji oraz pozyskiwanie dotacji i ulg na innowacje
  • kwestie własności intelektualnej (IP)
  • komercjalizację wyników prac B+R

 

W ciągu kilkunastu lat działalności zrealizowaliśmy blisko 500 projektów dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych, pomagając w pozyskaniu ponad 5 mld złotych wsparcia finansowego. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów jak i niezależne gremia, m.in. przez Forbes.

Dane kontaktowe

Magdalena kosewska-Kwaśny
+48 22 324 59 24

Kontakt z ARP