Ekspert

EkspertDoradztwo technologiczne
Realizacji prac B+R. Analiza i realizacja innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu.
Doradztwo – inne
Pozyskiwanie środków z NCBiR, PARP na badania i wdrażanie pomysłów w przedsiębiorstwach.

Doświadczenie: 
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii
Opis doświadczenia: 

Wykształcenie: doktor nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (IPPT PAN).

1. Doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R);:

-Kandydat uczestniczył/uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnej technologią przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania w KGHM, która powstała w wyniku realizacji projektu CuBR/I/3/NCBR, 2014-2018, NCBiR, którym był wykonawcą

- Kandydat uczestniczył we wdrażaniu własnych wyników analiz dynamiki pojazdów szynowych wykonanych w okresie 2009-2017 dla pojazdów firmy PESA Bydgoszcz

- Kandydat jest współautorem urządzenia do badania tłumienia obciążeń udarowych przekładek podszynowych oraz zgłoszenia patentowego na to urządzenie [WIPO ST 10/C PL430112], które zostało wdrożone do działalności Instytutu Kolejnictwa w 2018 roku

2. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego projektów przedsięwzięć gospodarczych:

Wiedza zdobyta na szkoleniu ekspertów w NCBiR, PARP oraz uczestnictwo w wielu komisjach ewaluacyjnych tych instytucji, a także Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI).

3. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej:

Wiedza zdobyta na szkoleniu ekspertów w NCBiR oraz podczas przygotowywania się do członkostwa w komisjach oceny wniosków patentowych, jak również przy pisaniu patentów.

Praktyczna umiejętność przeprowadzania badań czystości patentowej oraz weryfikacji ochrony własności intelektualnej uzyskana podczas recenzowania wniosków grantowych dla NCBiR, PARP, FNP oraz podczas pisania patentów własnych (1 patent przyznany (PAT.233524), 4 patenty wysłane).

4. Posiadanie certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny do której aplikuje kandydat:

Certfikaty:

2017- (Uczestnictwa w szkoleniu dot. oceny wniosków POIR 2014-2020 w obszarze kryterium naukowo-tech. oraz gospodarczo-biznesowych),
2018- (Korupcja w administracji publicznej Korupcja w biznesie, Przeciwdziałanie korupcji),
2019 – Certyfikat ukończenia warsztatów w ramach projekt Innovation Coach

Dane kontaktowe

Robert Konowrocki
+48696855329

Kontakt z ARP