FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Doradztwo finansowe
Nasze usługi obejmują wsparcie przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, technologii, patentów i innych wynalazków. Nasze usługi obejmują wycenę własności intelektualnych, opracowanie i realizację planu komercjalizacji, opracowanie planu ekspansji na rynki zagraniczne i doradztwo w tym zakresie. Sporządzamy analizę potencjału rynkowego komercjalizowanego wynalazku. Pomagamy zidentyfikować i pokonać bariery formalno-prawne wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Opis doświadczenia: 

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu planu komercjalizacji i internacjonalizacji działalności opartych o nowe technologie. Nasze doświadczenie obejmuje również  wycenę licznych własności intelektualnych takich jak patenty, know-how, wzory przemysłowe, znaki towarowe czy prawa autorskie.

Nasze realizacje cieszą się uznaniem zarówno sektora jednostek naukowych działających w ramach największych polskich uczelni, jak też jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw przemysłowych czy małych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat naszej działalności i doświadczenia można uzyskać na stronie internetowej www.financialcraft.pl

Zapraszamy do współpracy

Dane kontaktowe

Paweł Goźliński
22 551 95 17

Kontakt z ARP