Laboratorium Unilab

Laboratorium Unilab

UNIMETAL REC Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Doradztwo technologiczne
Laboratorium UNILAB (Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa) świadczy usługi dla przedsiębiorców działających w obszarach związanych z produkcją i dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków, suplementów diety oraz wybranych artykułów przemysłu spożywczego i chemicznego.
Doradztwo – inne
wsparcie Osoby Wykwalifikowanej

Doświadczenie: 
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Wsparcie w transferze technologii
Opis doświadczenia: 

Laboratorium UNILAB (Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa) świadczy usługi dla przedsiębiorców działających w obszarach związanych z produkcją i dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków, suplementów diety oraz wybranych innych artykułów przemysłu spożywczego i chemicznego.

Laboratorium na zlecenie wykonuje badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych – zawartości pierwiastków śladowych przy użyciu spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), zanieczyszczeń oraz składników głównych z wykorzystaniem technik chromatograficznych – chromatografii cieczowej z detekcją DAD, UV/Vis, RI oraz MS oraz chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną.

Posiadany park maszynowy oraz wykwalifikowany personel – umożliwia świadczenie spektrum usług, prowadzonych w reżimie Farmaceutycznego Systemu Jakości (zezwolenie na wytwarzanie wydane przez GIF (numer 250/0590/18 z dnia 25.04.2019) wraz z zezwoleniem na badania preparatów odurzających i psychotropowych (numer NKIS. 5510.11.2019.PGOR.2)) zintegrowanego z systemem jakości wg norm z grupy ISO. Działalność skupia się na opracowywaniu i walidacji nowych metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń, a także na rutynowych badaniach zgodnie ze stosownymi wytycznymi (rozporządzenia, normy, przepisy farmakopealne).

Dodatkowo – zatrudniony personel posiada kierunkowe wykształcenie oraz umiejętności i kompetencje w różnych obszarach, co umożliwia nie tylko partnerską współpracę zarówno w zakresie badań analitycznych, ale również doradztwo w zakresie doboru parametrów technologicznych i późniejszej kontroli jakości produktów.

Z racji lokalizacji – ściśle współpracujemy z jednym z największych w Polsce recyklerów katalizatorów samochodowych, co pozwala nam również na włączanie się w działania pro-środowiskowe oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

 

Dane kontaktowe

Grzegorz Palka
+48660988550

Kontakt z ARP