Monika Partyka

Monika PartykaDoradztwo technologiczne
nadzór autorski, ocena pod kątem możliwości wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, suplementów diety, kosmetycznym, spożywczym i ochronie środowiska, łącznie z nowymi technologiami w zakresie przetwarzania odpadów prowadzenie projektów doradztwo w zakresie doboru technologii i możliwości analitycznych ocena skuteczności wdrożenia wybranych zagadnień ocena merytoryczna w dziedzinie life-science i gospodarki obiegu zamkniętego
Doradztwo – inne
komercjalizacja, współpraca z przemysłem, prowadzenie projektów, wdrażanie systemów jakości, przeprowadzanie inspekcji, kontroli, auditów i ekspertyz

Doświadczenie: 
Wdrożenia prac B+R
Współpraca w konsorcjach
Przeprowadzanie audytów, ekspertyz
Opis doświadczenia: 

wykształcenie wyższe, tytuł dr inż.

W ramach pracy zawodowej – wdrożenie i walidacja wielu metodyk badawczych związanych z oznaczeniem zawartości zanieczyszczeń w różnych produktach (żywność, farmaceutyki, suplementy diety, opakowania, środowisko, produkty przemysłu chemicznego, paliwa, powietrze wewnętrzne, itp.) oraz z oznaczaniem głównych elementów czy składowych materiałów. Wieloletni nadzór nad Działem R&D jako dyrektor R&D. Ścisła współpraca z Działem Jakości. Obecnie – prowadzenie laboratorium analitycznego, posiadającego zezwolenie na wytwarzanie.

Autorka i współautorka wielu opracowań specjalistycznych, publikacji, rozdziałów w książkach, wystąpień konferencyjnych.

Członek Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (w przeszłości: KT 235 oraz KT 237, obecnie: KT 7 KT 121, KT 216 oraz KT 221).

Auditor wewnętrzny systemów: ISO 22301, HACCP wg normy ISO 22000:2018 i Codex Alimentarius, ISO 17025, ISO 50001, ISO 27001, systemu 5S, zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Doświadczenie w opiniowaniu projektów wewnętrznych, prowadzeniu prac R&D, ocenie możliwości metodyk analitycznych.

Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, łącznie z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczo-rozwojową. Wdrażanie wyników R&D do bieżącego portfolio sprzedażowego przedsiębiorstwa.

Dane kontaktowe

Monika Partyka
+48 692 108 962

Kontakt z ARP