Baza technologii


Logo wpisu Środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka

Środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest środek do powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią oraz sposoby powierzchniowego i wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem tego środka. Świeżo pozyskana tarcica iglasta, nie poddana zabiegom suszenia, podatna jest na zmiany barwicowe, zwłaszcza zasinienie, powstałe podczas składowania w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Procesy przebarwień powodowane przez grzyby mogą być skutecznie wyeliminowane dzięki zabiegom ochronnym, przy użyciu hydrofobowych cieczy jonowych obniżających nasiąkliwość świeżego drewna. Dzięki niniejszej technologii możliwe jest powierzchniowe zabezpieczania drewna przed wilgocią z zastosowaniem opracowanego środka. Środek nanosi się metodami powierzchniowymi na drewno liściaste. Istnieje też możliwość wgłębnego zabezpieczania drewna przed wilgocią z wykorzystaniem metody ciśnieniowej. Przykładowa efektywność technologii na podstawie przeprowadzonych testów: Drewno buka nasycone środkiem, po 7 dobach moczenia w wodzie o temperaturze 20°C wykazuje około dwukrotnie mniejszą nasiąkliwość aniżeli drewno nienasycane. Drewno bielu sosny Pinus sylvestris L. o wymiarach 40 x 40 x 10 mm, i wilgotności 12 ± 1% na-sycone metodą próżniowo-ciśnieniową, wykazało retencję cieczy jonowej średnio 45 kg/m3 drewna. Zaobserwowano 35% obniżenie nasiąkliwości drewna nasyconego cieczą jonową w stosunku do drewna kontrolnego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu technologii uzyskać można następujące efekty: skuteczną hydrofobizację drewna cieczą jonową, znaczne zmniejszenie nasiąkliwości i higroskopijności drewna zanurzonego w wodzie, zmniejszenie wielkości odkształceń poprzecznych w porównaniu do drewna niezabezpieczonego. Technologię cechuje ponadto stosunkowo niski koszt środka zabezpieczającego oraz nieskomplikowany proces produkcyjny. Technologia pośrednio wpływa także na estetykę zabezpieczanego drewna, ma więc funkcję środka o charakterze dekoracyjnym.

Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie w szeroko rozumianej branży drzewnej. Przede wszystkim wykorzystana może zostać do zabezpieczenia drewna zabytkowego. Kierowana może być zatem do wszelkich podmiotów zajmujących się renowacją i zabezpieczaniem drewna zabytkowego oraz do użytkowników indywidulanych. Poszukiwany jest partner aktywnie działający w branży środków i preparatów do ochrony drewna, posiadający odpowiednie zaplecze laboratoryjne, produkcyjne i dystrybucyjne w celu rozwinięcia przedmiotowej technologii do skali przemysłowej i do wprowadzenia jej do obrotu jako produkt na skalę przemysłową.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"