Baza technologii


Logo wpisu 2SD - technologia dwuetapowego suszenia

2SD - technologia dwuetapowego suszenia

Drying Process Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Dwuetapowy sposób suszenia został opracowany głównie z myślą o: Prawie dwukrotnym zmniejszeniu zużycia energii w przemysłowych procesach suszenia. Ułatwieniu prowadzenia procesu, przez zastosowanie w poszczególnych etapach różnych rodzajów suszarni, które dobrane są właściwie do zmieniających się radykalnie własności fizycznych, wraz ze zmniejszającą się zawartością wody.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wyróżnia się na rynku: Prawie dwukrotnym spadekiem zużycia energii oraz związanej z tym emisji zanieczyszczeń. Rozłożeniem procesu suszenia na dwa etapy, dostosowując sposób suszenia do stopnia wilgotności materiału. Pierwszy etap – kontaktowe suszenie w parze wilgotnej masy. Może zapobiec zbrylaniu i pyleniu, jednocześnie ułatwiając przesuwanie materiału alternatywnie suszenie bezpośrednie. Drugi etap – suszenie konwekcyjne w powietrzu procesowym, w suszarni przenośnikowej. Obieg powietrza procesowego może być zamknięty. Obniżenie (w przypadku kontaktowego – pośredniego suszenia) prędkości czynnika suszącego, przepływającej przez bębny suszarni i instalacje odprowadzającą, w pierwszym etapie. Zapobiega to, przynajmniej w dużym stopniu lub nawet wyeliminuje odprowadzanie znacznych ilości materiału suszonego z czynnikiem suszącym (powietrzem procesowym). Przekłada się to na łatwiejsze filtrowanie oraz niższą intensywaność zarastania kanałów.

Zastosowanie rynkowe

Technologia dwuetapowego suszenia może mieć zastosowanie w większości przemysłowych procesów suszenia, w których jednocześnie nie zachodzą zaawansowane procesy wytwórcze. Dla procesów suszenia, w których prowadzone są dodatkowo inne procesy technologiczne, wymagana będzie zmiana i adaptacja technologii, pod zmienione warunki suszenia w dwóch etapach. W przypadku procesów suszenia, w których celem jest tylko odparowanie wody, wdrożenie technologii będzie stosunkowo proste. Technologię można stosować w wielu branżach, w tym branży chemicznej- produkcji nawozów. Produkty, które mogą być suszone w prezentowanej technologii to m.in. osady ściekowe, odpady komunalne, odpady drzewne (trociny, zrębki), wytłoki roślinne czy produkty poflotacyjne (kopalniane).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Drying Process Sp. z o.o.

NIP: 8943064437

Adres www: http://www.dryingprocess.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"