Baza technologii


Logo wpisu 3ME = Minimum Metanu + Maksimum Energii

3ME = Minimum Metanu + Maksimum Energii

Tawi Sp. z o. o.

Opis technologii / usługi

Ciąg technologiczny 3ME odpowiada na wyzwanie "Spalanie gazów o małej zawartości metanu i dużej zawartości siarkowodoru". Istotą 3ME (Minimum Metanu Maksimum Energii) jest wykorzystanie potencjału złóż niskometanowych do wytworzenia możliwie największej ilości energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawne technologie.Rozproszona generacja energii rzędu 1,5MWe (wielkość ta proponowana jest jako przykładowy moduł) pozwala na stabilne i samowystarczalne zagospodarowanie niewielkich odwiertów a także na sprzedaż produkowanej energii elektrycznej do sieci przy wykorzystaniu istniejących systemów wsparcia.Niewielkie pokłady gazu, których eksploatacja w sposób tradycyjny jest nieopłacalna można zagospodarować poprzez produkcję czystej energii elektrycznej na zaspokojenie lokalnych potrzeb ograniczając do minimum niekorzystne oddziaływanie na środowisko​. Właścicielem technologii jest konsorcjum 3 firm: Tawi Sp. z o. o., Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o. o., „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysokosprawna generacja energii w rozproszeniu, oparta o krajowe zasoby gazu „trudnego” lub odpadowego może stanowić strategiczną odpowiedź na obecne zapotrzebowanie krajowej sieci dystrybucyjnej oraz stwarza nowe pole operacyjne. Produkowana w rozproszeniu energia zmniejsza energochłonność i emisyjność krajowego wydobycia gazu (redukcja CO2 przez odciążenie opartego na węglu systemu energetycznego). Proponowany ciąg technologiczny 3ME pozwala na uzyskanie sprawności elektrycznej min. 40% z wykorzystaniem energii cieplnej, co umożliwia uzyskanie wsparcia w postaci tzw. „żółtych certyfikatów” na całą generowaną energię elektryczną. Inwestowanie w technologię 3ME przez przedsiębiorstwa energetyczne wpływa na poprawę ich efektywności energetycznej i może być źródłem „białych certyfikatów” poprawiających czas zwrotu inwestycji.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany ciąg technologiczny 3ME jest innowacyjnym zestawieniem najnowszych osiągnięć technologicznych stosowanych na rynku chemicznym i energetycznym. Każdy z elementów składowych 3ME pozytywnie przeszedł testy technologiczne w różnych aplikacjach, co jest udokumentowane wieloma referencjami. 3ME w zamyśle jest dedykowane dla gazów odpadowych lub małych złóż „trudnego” gazu ziemnego, których eksploatacja tradycyjnymi metodami jest nieopłacalna. Bez nakładów na kosztowne instalacje wzbogacania i sieć gazociągów, można wykorzystać te zasoby do produkcji na miejscu czystej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Ciąg technologiczny 3ME może być dowolnie skalowany w zależności od potrzeb i wydajności złoża. Elementy 3ME są rozwiązaniami sprawdzonymi i stosowanymi w przemyśle (w tym na obiektach PGNiG) a ich kompilacja nie wymaga żadnych dodatkowych badań ani nakładów na prototypy czy wdrożenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Tawi Sp. z o. o.

NIP: 5213367141

Adres www: http://www.tawi.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"