Baza technologii


Logo wpisu Adam i Ewa – inteligentni asystenci PolRegio, sztuczna inteligencja na kolei

Adam i Ewa – inteligentni asystenci PolRegio, sztuczna inteligencja na kolei

Pub4Social Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opis innowacyjności produktu. Innowacyjność produktu My Social Seller dotyczy sprzedaży produktów i usług poprzez media społecznościowe typu Facebook. Aby rozpocząć działanie systemu MSS Wnioskodawca zwrócił się do Facebook Polska w celu uzyskania akredytacji na działanie MSS w tym portalu społecznościowym. Pub4Social tworzy "uproszczony sklep internetowy" w social media przy pomocy wirtualnego pomocnika- bota, który pomoże użytkownikowi stworzyć ofertę kupna-sprzedaży a także obsłuży ofertę, w taki sposób jak do tej pory robi to człowiek-sprzedawca. Innowacyjność tkwi w samym chatbocie, który będzie opierał swoje działanie o sieć neuronową, jak również w sposobie jego udostępnienia. Chatbot będzie udostępniony w mediach społecznościowych w celu sprzedaży produktów. Usługa MSS, którą udostępni spółka obejmuje dwa chatboty, z których pierwszy ma wspierać sprzedawcę w udostępnieniu produktu. Drugi ma obsługiwać sprzedaż danego produktu przez rozmowę z klientem. Oba chatboty wiąże element oferty w mediach społecznościowych - bot sprzedawca tworzy ofertę w social media, a bot klient obsługuje ofertę - po kliknięciu w ofertę obsługuje zapytania od klientów. My Social Seller ma zastępować człowieka w procesie sprzedaży przez media społecznościowe. Dla człowieka ma być to pomocnik, który obsłuży często uciążliwy dla człowieka proces sprzedaży.Chatboty dostarczane przez firmę Pub4Social będą posiadały innowacyjną sieć neuronową która będzie uczyć się procesu sprzedaży. Sieć neuronowa czyli zbiór struktur matematycznych i ich programowych modeli, realizujących obliczenia i przetwarzanie informacji poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (Oryginalną inspiracją takiej struktury była budowa naturalnych neuronów, łączących je synaps oraz układów nerwowych, w szczególności mózgu). Na wejściu będzie dostawał dane klienta w postaci parametrów tj. wiek, płeć, lokalizacja itp. i na tej podstawie będzie prowadził rozmowę zmierzającą do realizacji transakcji. Bot będzie posługiwał się bazą tekstów marketingowo/sprzedażowych wprowadzonych przez użytkownika. Sztuczna inteligencja w postaci sieci neuronowej będzie służyła do tego, aby dopasować najlepszy tekst sprzedażowy dla danej grupy docelowej. Spółka prowadziła już testy usługi Google Cloud (https://cloud.google.com/natural-language/), która pozwala ocenić na ile tekst wprowadzony przez klienta jest nacechowany emocjami - firma planuje włączyć rozpoznawanie emocji w proces uczenia sieci neuronowej. Pub4Social prowadzi testy usługi AWS Lex którą udostępnia Amazon. Usługa Lex udostępnia scenariusze rozmów, dzięki nim możliwe jest rozpoznanie intencji klienta i zamianę języka naturalnego na dane rozumiane przez algorytmy. Usługa Amazona bazuje na rozwiązaniach które rozumieją język naturalny (NLU). Spółka Pub4Social planuje wykorzystanie technologii automatic speech recognition (ASR) oraz text to speech (TTS). Połączenie powyższych rozwiązań wsparte siecią neuronową, która będzie klasyfikować klientów daje unikalną usługę, która jest dotąd nieznana na rynku światowym, a zatem jest innowacyjne co najmniej w skali europejskiej. Autorska sieć neuronowa wyróżnia Wnioskodawcę na rynku spośród konkurencji takiej jak: InteliWise czy też Chatfuel. W odróżnieniu od chmurowego rozwiązania firmy Chatfuel, MSS będzie posiadał poza anglojęzyczną wersję, również wersję uwzględniającą specyfikę języka polskiego.W MSS wykorzystana zostanie biblioteka https://github.com/facebook/facebook-java-ads-sdk lub RestFb, dzięki której dane wejściowe będą dostarczone przez dużych operatorów reklam takich jak Facebook, Google - firmy posiadają wiedzę o użytkownikach i udostępniają ją (również przez programistyczne API) w zamian za wykupienie reklam. Spółka Pub4Social napisze moduł integrujący się z reklamami dostawców takich jak Google lub Facebook i da możliwość tworzenia reklam będą wybierać odpowiednie segmenty klientów. Klienci wybrani w ten sposób będą obsługiwani przez boty, które będą prowadziły dialog w zależności od typu klienta który trafił na daną ofertę. MSS będzie zaczytywać grupy na które klient ustawia reklamy (np. z Facebook) i na podstawie tych grup będzie można wariantować sposób prowadzenia rozmowy, np inaczej Chatbot będzie rozmawiał z kobietą, a inaczej z mężczyzną. Konkurencja wykorzystuje tą cechę do wystawiania różnych stron produktowych, innowacją spółki Pub4Social będzie wykorzystanie tej cechy sieci reklamowej i marketingowej (SEM) do wybierania grup docelowych a w ten sposób pobierania danych od klientów do zainicjowania rozmowy przez wirtualnego pomocnika - Chatbota. Taka funkcjonalność również wyróżnia Pub4Social na tle konkurencji, na rynku sprzedaży przez internet nie ma takiej funkcjonalności.Usługi będą udostępnione w modelu chmury.W pakietach usług:Abonament standard:widok oferty „kup teraz”, płatności elektroniczne, statystyki (informacje o użytkownikach),moduł reklamowy.W tym pakiecie Spółka dostarcza 2. rodzaje botów jeden dla sprzedawcy (umieszczenie oferty w mediach społecznościowych), drugi dla klienta (uruchamia się po kliknięciu w ofertę, którą zamieścił bot-sprzedawca; bot ma obsłużyć klienta-zebrać dane od klienta). W pakiecie standard będą znajdować się boty do realizacji sprzedaży produktów oraz popularnych usług tj. zamawianie pizzy, umawianie na spotkanie ze specjalistą, bot dla branży ubezpieczeń. To również wyróżnia Pub4Social spośród innych firm wspierających sprzedaż w internecie, bo firma oferuje 2 rodzaje botów ze sztuczną inteligencją w jednym pakiecie dla dwóch różnych grup odbiorców.Abonament premium:wszystkie funkcjonalności abonamentu standard, sztuczna inteligencja (AI), moduł rozpoznawania obrazów, moduł integracji z CRM, moduł integracji z platformami sklepowymi, możliwość edycji scenariuszy rozmów z klientem, automatyczny kontakt z klientem (marketing automation).Abonament premium zawiera możliwość uczenia bota - w tym abonamencie firma udostępni sieć neuronową oraz narzędzia do powiązania kampanii reklamowej z procesem uczenia bota. W tym przypadku stanowimy przewagę nad konkurencją, ponieważ żadna firma nie dokonała takiego powiązania. Usługa będzie zawierać integracje z popularnymi systemami sklepowymi oraz CRM. Usługa będzie uwzględniała rozpoznawanie obrazów wykorzystywanych do botów, np. w trakcie wdrożenia w firmie faktoringowej Idea Money okazało się że klient chciał aby system MSS detektował czy dokument który wysyła za pośrednictwem bota użytkownik, to faktycznie skan/obraz faktury - dzięki technologii rozpoznawania obrazów możliwe jest dostarczenie takiej funkcjonalności). Takiej funkcjonalności, również nie ma na rynku w rozwiązaniach podobnych (Chatfuel, InteliWise), a Wnioskodawca ją udostępnia i wprowadza jako element MSS.Firma będzie świadczyć usługi dedykowane dla przedsiębiorstw, które chcą mieć nasze oprogramowanie na własnych serwerach. Dedykowane rozwiązań informatyczne będą zintegrowane z wewnętrznymi systemami (które często przedsiębiorstwa nie udostępniają przez internet, izolują do nich dostęp, który możliwy jest jedynie w intranecie). Rozwój usługi dedykowanej będzie miał wpływ na rozwój pakietów świadczonych w chmurze. Wnioskodawca aktualnie wdrażając wdrożenia buduje swoją wiedzę i przygotowuje system MSS do działania w chmurze. Najbardziej popularnym substytutem produktu My Social Seller są formularze internetowe. W stosunku do klastycznych formularzy MSS wyróżnia się tym, że:1. Nie traci lead'a - wystarczy, że użytkownik podejmie interakcje, a już zostawia do siebie kontakt z którego system MSS korzysta, natomiast w przypadku formularza często, gdy user się rozmyśli i opuści stronę nic już nie można zrobić.2. Interfejs użytkownika MSS jest prosty i znany użytkownikowi Facebooka. W przypadku formularzy internetowych, niemal każda strona wygląda inaczej, każdy formularz ma swoją specyfikę. 3. Dzięki wykorzystaniu w aplikacji Facebook Messengera łatwo pobrać lokalizację użytkownika, zdjęcia z aparatu z urządzeń mobilnych.4. W MSS scenariusz kolejnych pytań może być uzależniony od poprzednio udzielonej odpowiedzi.5. Na urządzeniach mobilnych prezentacja rozbudowanych formularzy nie jest wygodna, w przypadku bota MSS użytkownicy wypełniają pojedyncze pola, co sprawia że użytkownik skupia się na konkretnym zadaniu a nie jak w przypadku formularzy ma dużo pól które go rozpraszają.6. MSS wykorzystuje Messenger code (podobny mechanizm do kodów QR), dzięki temu można szybko przejść do konwersacji z botem skanując kod.7. MSS będzie udostępniał możliwość przesłania pieniędzy.8. Bot MSS dzięki sztucznej inteligencji będzie mógł obsłużyć pytania zadawane językiem naturalnym, ponad to system Pub4Social przewiduje mechanizm uczenia aplikacji Chatbota.Produkt My Social Seller korzysta z najnowszych bibliotek i narzędzi do tworzenia sztucznej inteligencji. Spółka planuje wykorzystać narzędzia dostarczane przez:- Facebook (usługa Messenger udostępniona API do tworzenia botów w kwietniu 2016),- Amazon (usługa Lex udostępniona w grudniu 2016)- Google ( usługa NLP udostępniona w lipcu 2016) Wszystkie wymienione wyżej usługi posłużą do zbudowania unikalnej, innowacyjnej usługi MSS.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Propozycja wartości. Wartości dla firm–posiadających sklepy internetowe i konta na portalach społecznościowych:-Automatyzacja pozyskania leada sprzedażowego-Zastąpienie sprzedawcy Chatbotem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji doskładania ofert-My Social Seller daje dodatkowy kanał sprzedaży poprzez Social Media.Dodanie oferty będzie realizowane przez Chatbota. W zależności od modelu biznesowego naszego klienta przewidujemy dwa typy celów Chatbota:1.Prezentacja oferty. Chatbot, który działa w Social Media zadaje pytania, które mają w rezultacie wygenerować ofertę. Chatbot zapyta o opis produktu, cenę i poprosi o przesłanie plików (plików graficznych jak i dokumentów w popularnych formatach). Następnie MSS wygeneruje na bazie zebranych informacji ofertę według szablonu przyjętego przez Social Media. Dane zostaną pozyskane przez Chatbota działającego na platformie Messenger). Prezentacja oferty wykonana jest z wykorzystaniem API portali społecznościowych.Obsługa ofert będzie realizowana przez chatboty, dzięki czemu zostanie zautomatyzowany,skrócony i zaoszczędzony czas klienta.2.Pozyskanie leadea sprzedażowego. W tym przypadku Chatbot ma za zadanie pozyskać od klienta dane potrzebne do oferty. Spółka Pub4Social zamierza wprowadzić sztuczną inteligencję do bota, który będzie wspierał sprzedawcę. Bot My Social Seller będzie kierował rozmową, aby w najbardziej optymalny sposób dążyć do realizacji sprzedaży. Algorytm ma opierać się na uczącej się sieci neuronowej. Algorytm na wejściu będzie dostawał dane klienta w postaci parametrów tj wiek, płeć, lokalizacja itp. i na tej podstawie będzie prowadził rozmowę zmierzającą do realizacji transakcji. Bot będzie posługiwał się bazą tekstów marketingowo/sprzedażowych wprowadzonych przez użytkownika. Sztuczna inteligencja w postaci sieci neuronowej będzie służyła do tego, aby dopasować najlepszy tekst sprzedażowy dla danej grupy docelowej, dzięki temu zostanie zwiększona sprzedaż.W ramach usług MSS będzie znajdować się również integracja z aplikacjami do reklam oferowanymi przez popularnych reklamodawców typu Google Adwords, Facebook Ads.Wartości dla firm tradycyjnych – nieposiadających sklepów internetowych, rozpoczynających sprzedaż internetową:-My Social Seller to platforma e-commerce na znanym, prostym portalu Facebook-My Social Seller zautomatyzuje proces tworzenia ofert sprzedażowych, transakcji płatniczych i pozyskania klienta dzięki zastosowaniu Bota w aplikacji Messenger-My Social Seller to system do zarządzania klientami dzięki niemu firmy zorganizują proces sprzedaży.MSS to aplikacja dla przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć i przesyłać oferty swoich produktów i usług przez media społecznościowe.Misją wnioskodawcy jest zastąpienie sprzedawców przez inteligentne Chatboty, które przedstawiają ofertę i obsługują płatności. MSS automatyzuje proces pozyskania danych do oferty. Aplikacja pomaga sprzedawać przez internetowe kanały sprzedaży z wykorzystaniem mediów społecznościowych, SEO oraz SEM w tak prosty sposób jak obsługa Facebooka,dzięki czemu użytkownik nie traci dużo czasu na poznanie nowego systemu. MSS wyróżnia się prostotą użytkowania w stosunku do istniejących systemów sprzedaży tj. Allegro,itp.MSS pomoże sprzedawcom, którzy chcą sprzedawać przez Internet, a mają problem z obsługą aplikacji internetowych skorzystać z systemu, który znają (medium społecznościowe- Facebook) do administrowania i zarządzania sprzedażą, którą do tej pory realizowały klasyczne sklepy internetowe. W ramach MSS, Wnioskodawca daje sprzedawcom wirtualnego pomocnika w postaci Bota na Messengera, który wyręczy go w pozyskiwaniu danych od klientów. Wirtualny pomocnik będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do obsługi kontaktów z klientami. Produkt MSS będzie eksplorował niszę firm, które dotychczas nie prowadziły sprzedaży przez Internet - dzięki MSS zyskają taką możliwość.W ramach systemu zostanie uruchomiona platforma e-commerce, poprzez którą będą promowane produkty oraz usługi, wykorzystywane będą grupy sprzedażowe firmy oraz sieci pozyskanych partnerów Pub4Social.Celem systemu będzie umożliwienie firmom, w łatwy sposób udostępniania swojej oferty, pozyskiwania klientów i sprzedaż produktów bezpośrednio z publikowanych w systemie materiałów marketingowych za pomocą modułów MSS: reklamy,obsługi transakcji,analizy klientów ofert.MSS będzie stosował elementy automatyzacji marketingu (marketing automation),który będzie realizowany poprzez funkcjonalności mediów społecznościowych:powiadomienia,posty,wiadomości tekstowe Messenger.System będzie udostępniał płatności elektroniczne za pośrednictwem kart płatniczych, blik oraz przelewów elektronicznych.MSS będzie zawierał system fakturowy, poprzez który będzie możliwość rozliczenia sprzedaży.Firmy, które będą publikować swoje dokumenty będą miałykorzyść w postaci informacji o tym, kto zapoznał się z ofertą.

Zastosowanie rynkowe

Model biznesowy Segment klientów : Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, a także dotychczasowych doświadczeń zdobytych przez członków kadry Pub4Social, można wskazać, że proponowane rozwiązanie My Social Seller skierowane jest do następujących grup klientów: -Firmy z dobrze prosperującym kanałem sprzedaży internetowym, i takie, które chcą wprowadzić nowy kanał komunikacji i dystrybucji usług za pomocą mediów społecznościowych, np. Facebooka. Firmy, które mają funkcjonujący Fan Page lub chcą zaistnieć w mediach społecznościowych. Mają bazę użytkowników kupujących od nich produkty w sklepie internetowym lub też zamawiają usługi przez komunikator internetowy. Natomiast poprzez wykorzystanie Facebooka mogliby dotrzeć do jeszcze większej ilości klientów, mogliby przyspieszyć proces stworzenia oferty dla klienta poprzez zautomatyzowany system - czyli Bot.Przykładem takich realizacji jest pilotażowe wdrożenie My Social Seller w firmach:-firma faktoringowa Fandla.pl,-firma Seller.Dodatkowo, dzięki współpracy Prezesa Spółki – Rafała Sadłowskiego z firmą Altar Sp. z o.o., która posiada portfolio dużych klientów m.in.: Banku Pocztowego, BIK, Telbridge możliwe jest zweryfikowanie pomysłu Wnioskodawcy - My Social Seller, w realiach rynkowych na bardzo dużej ilości odbiorców/klientów. Wynikiem wdrożenia i testów jest zainteresowanie Spółki Alter rozwiązaniem proponowanym przezPub4Social.W wyniku współpracy z Altar Sp. z o.o., który jest dystrybutorem produktu CoSurfing, zrealizowanego przez Wnioskodawcę, który może jednoznacznie stwierdzić, że firmom IT brakuje dobrych komponentów do robienia ofert w mediach społecznościowych i dystrybucji plików w Internecie. Produkt My Social Seller jest komplementarny w stosunku do usług oferowanych przez firmy Altar Sp. z o.o. oraz CoSurfing.net, może być z powodzeniem zastosowany w podobnych firmach IT, które oferują usługi do komunikacji.-Firmy, które nie mają sklepu internetowego i prowadzą sprzedaż tradycyjnie w placówkach stacjonarnych, które mają Fan Page na Facebooku lub są otwarte na jego utworzenie i zaistnienie w mediach społecznościowych. Dzięki aplikacji My Social Seller mogą zaistnieć ze swoją ofertą w sieci. Taka oferta może zastąpić stronę internetową, a zarazem nie wymaga dużej wiedzy z zakresu tworzenia i utrzymywaniaserwisu internetowego. W Polsce szacuje się, że funkcjonuje blisko 3 mln działalności gospodarczych i od rodzimego rynku zostanie wdrażany projekt Wnioskodawcy (pierwszy rok działalności), później będzie to rynek europejski oraz światowy. W tej grupie znajdują się firmy, które ze względy na koszty stworzenia i utrzymania strony, sklepu internetowego nie mogą sobie na takie rozwiązanie pozwolić (przykładem jest wysoki koszt pracy programisty). Firmy te chcą sprzedawać przez Internet, wiedzą, że odbiorcy, klienci dyktuje taką potrzebę. Z analizy rynku wynika, że przedsiębiorcy wykorzystują darmowe serwisy typu Facebook, gdzie reklamują swoje produkty: budując Fan Page, gromadząc użytkowników zainteresowanych działalnością i ofertą ich firmy.Zawężając rynek do branż i rodzajów działalności główne grupy klientów stanowią:a. Firmy z branży call centerW Polsce znajduje się ponad 90 firm call center powyżej 50 konsultantów (źródło:https://ceo.com.pl/polski-rynek-call-center-rosnie-w-tempie-jednocyfrowym-38879). W tej grupie znajdują się firmy nastawione na obsługę jak największej ilości klientów, w jak najkrótszym czasie. Boty, które przedstawiają ofertę mogą wspierać pracę agentów:-MSS automatycznie może obsłużyć część zapytań klientów,-automatyzować proces przyjęcia płatności.Call center coraz częściej otwiera się na komunikację poprzez Facebook’a, przez co dociera do jeszcze większej ilości klientów. Firmom brakuje dobrych komponentów do przygotowywania ofert w mediach społecznościowych oraz dystrybucji plików w Internecie. Odpowiedzią na zidentyfikowany problem jest system MSS.Potwierdzeniem tego faktu, są otrzymane przez Wnioskodawcę listy intencyjne (8 szt.), w tym list intencyjny z firmy Altar Sp. z o. o.(posiadająca w portfolio dużych klientów tj. Bank Pocztowy, BIK, Telbridge), która zobowiązała się udostępnić My Social Seller na rynek poprzez włączenie systemu do swojej gałęzi produktu Altar Contact Center.b. Firmy z branży fintechBranża finansowa aktywnie poszukuje nowinek technologicznych. Dzięki MSS płatności będą realizowane przez Messengera Facebook’a. Pub4Social będzie pierwszą firmą, która umożliwi i dostarczy taką formę płatności. Firmy fintech, a wśród nich firmy ubezpieczeniowe (obsługujące mikropłatności) szukają nowych metod nie tylko kontaktu z klientem, ale i przesłania płatności. Firmy te, często mają dobrzefunkcjonujące Fan Page i użytkowników, którzy korzystają z ich usług. Świadectwem powyższego jest dotychczasowa współpraca pomiędzy Wnioskodawcą, a firmą Fandla, w której pilotażowo wdrożono system o opisanych funkcjonalnościach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Pub4Social Sp. z o.o.

NIP: 9591978149

Adres www: http://www.mysocialseller.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"