Baza technologii


Logo wpisu Adaptacyjny szyk czujników kompensacyjnych do precyzyjnych pomiarów szerokozakresowych

Adaptacyjny szyk czujników kompensacyjnych do precyzyjnych pomiarów szerokozakresowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem opracowanej technologii/wynalazku jest adaptacyjnie sterowany szyk (zwany również zestawem lub bankiem) czujników kompensacyjnych przeznaczony do precyzyjnych pomiarów wielkości (oddziaływań) fizycznych (ciśnień, przyśpieszeń, prądów, napięć i innych) zmieniających się w zakresie istotnie przekraczającym zakresy wejściowe znanych czujników oraz zestawów czujników o analogicznym przeznaczeniu i analogicznej dokładności pomiarów. Cechą wyróżniającą wynalazku jest nowa konstrukcja szyku czujników realizowanego jako zestaw czujników z adaptacyjną kompensacją oddziaływań wejściowych, włączanych po kolei i sterowanych przez zaprogramowany cyfrowy blok obliczeniowy (możliwy do realizacji za pomocą układów cyfrowych, mikrokontrolera lub procesora) zintegrowany z blokiem czujników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowe oryginalne podejście do projektowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem metod adaptacyjnego przetwarzania sygnałów. Opracowano strukturę (architekturę) adaptacyjnych systemów pomiarowych nowej klasy wraz z metodyką maksymalnego wykorzystania możliwości analogowych podzespołów (czujników) adaptacyjnego systemu pomiarowego. Opracowano podstawy projektowania systemów pomiarowych charakteryzujących się większą dokładnością pomiarów przy jednoczesnym istotnie rozszerzonym zakresie mierzonych wielkości fizycznych w porównaniu z aktualnie istniejącymi systemami pomiarowymi o analogicznych zakresach pomiarowych. Uniwersalność wynalazku – rozumiana jako możliwość zastosowania proponowanego rozwiązania w systemach pomiarowych różnych wielkości fizycznych, takich jak np. ciśnienie, przyśpieszenie, prąd, napięcie i innych. Elastyczność rozwiązania pod względem korekcji ustawień parametrów czujników i modyfikacji parametrów algorytmu przetwarzania danych z poszczególnych bloków pomiarowych z uwagi na cyfrową realizację operacji sumowania wyników przetwarzania z poszczególnych bloków pomiarowych.

Zastosowanie rynkowe

Celem wykorzystania opracowanej technologii/wynalazku jest stworzenie możliwości budowy systemów pomiarowych charakteryzujących się większą dokładnością pomiarów przy jednoczesnym istotnie rozszerzonym zakresie mierzonych wielkości fizycznych (takich jak np. ciśnienie, przyśpieszenie, prąd, napięcie i innych) w porównaniu z aktualnie istniejącymi systemami pomiarowymi o analogicznych zakresach pomiarowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"