Baza technologii


Logo wpisu Aerator maszyny flotacyjnej

Aerator maszyny flotacyjnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Aerator maszyny flotacyjnej posiada wirnik usytuowany współśrodkowo wewnątrz łopatkowego statora mający postać okrągłej tarczy z otworem w środku, do której od dolnej jej strony przytwierdzone są łopatki o kształcie prostopadłościanu rozmieszczone radialnie i symetrycznie wokół elementu cylindrycznego usytuowanego współśrodkowo od dołu tarczy, który to element cylindryczny może posiadać otwory. Łopatki wirnika, przy zewnętrznej powierzchni cylindrycznego elementu, posiadają wycięcia, których oś symetrii jest prostopadła do płaszczyzny bocznej łopatek, korzystnie w kształcie czworoboku, w których stosunek odległości środka geometrycznego wycięcia od dolnej krawędzi łopatki do wysokości łopatki wynosi 0,3 - 0,7. Łopatki wirnika zamiast wycięcia mogą posiadać pionowe szczeliny, korzystnie w kształcie czworoboku, a stator posiada dodatkowo kierownicę napływu usytuowaną pod wirnikiem.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą patentu jest redukcja zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie obiniżenie kosztów. Kształt łopatek według wynalazku w połączeniu z zastosowaniem kierownicy napływu poprawia efektywność pracy aeratora, co objawia się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej w pracy aeratora przy porównywalnych skutkach technologicznych osiąganych w znanych aeratorach.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek znajduje zastosowanie w branżach związanych z techniką i maszynami. Wykorzystanie wynalazku przy konstrukcji różnych maszyn przyniesie wymierną korzyść dla przedsiębiorstwa.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"