Baza technologii


Logo wpisu Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego

Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii

Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego jest najnowszą metodą uprawy tej rośliny, która jest najczęściej uprawianym gatunkiem w wielkotowarowej produkcji roślin ogrodniczych pod osłonami. Jest to uprawa bezglebowa, czyli taka, w której nie stosuje się żadnych gleb ani podłoży. Korzenie roślin rozwijają się w samym powietrzu, do którego wtryskiwana jest w formie aerozolu pożywka, zawierająca optymalne zawartości wszystkich makro i mikroskładników w optymalnych dla roślin formach i stężeniach. Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego wykorzystuje najnowszy postęp naukowy w zakresie żywienia i fizjologii roślin oraz postęp techniczny, dotyczący aplikacji pożywek o optymalnym składzie makro i mikroskładników z właściwą ich częstotliwością. Umożliwia uzyskanie optymalnego rozwoju systemów korzeniowych, pozwalających na intensywną absorpcję wody i składników pokarmowych, wpływających na maksymalne plonowanie roślin o optymalnej jakości owoców

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Do najważniejszych zalet aeroponicznej uprawy pomidora należy zaliczyć: uprawa roślin w samym powietrzu, uzyskanie optymalnych warunków powietrzno-wodnych w środowisku korzeniowym, zmniejszenie zużycia wody i nawozów o 40-58 %, możliwość stosowania szerokiego zakresu „przelewu” pożywki, bez negatywnego wpływu na wzrost i plonowanie roślin oraz strat pożywki, mniejsza częstotliwość przygotowania pożywki, niezanieczyszczanie środowiska przyrodniczego zrzutami wody i nawozów gdyż system funkcjonuje w układzie zamkniętym z recyrkulacją pożywki, możliwość uzyskania wyższych plonów, który to efekt jest uzależniony od odmiany pomidora i prawidłowego kształtowania przez ogrodnika klimatu szklarniowego, zmniejszenie kosztów uprawy, łatwa likwidacja uprawy, możliwość wykorzystania, po zakończeniu uprawy, korzeni roślin jako nawozu organicznego. Wśród wad aeroponicznej uprawy pomidora należy wymienić: konieczność stosowania wody o dobrej jakości, wykazującej małe zawartości sodu, chlorków, siarczanów i wodorowęglanów oraz niskie EC, wyższe koszty związane z technicznym wyposażeniem szklarni oraz instalacją systemu fertygacji, konieczność dezynfekcji pożywki zwrotnej z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz większe przygotowanie profesjonalne ogrodnika.

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"