Baza ekspertów


Logo wpisu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A.

Opis oferowanych usług

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH MAZOVIA EDIH od stycznia 2024 roku

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TRANSFORMACJI:

- przegląd programów europejskich, krajowych i regionalnych pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, związanych z rozwojem lub ekspansją, czy budowaniem marki,
- przegląd instrumentów finansowych oferowanych przez ARP S.A. i podmioty z Grupy ARP (pożyczki, umowy leasingowe, faktoring) i pozostałe instytucje w Grupie PFR (m.in. BGK, PARP, PFR Ventures, KUKE),
- przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w zakresie instrumentów finansowych.
- analiza możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego w ramach prowadzenia działalności w Polskiej Strefie Inwestycji.
Usługa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zdefiniowali swoje potrzeby w zakresie transformacji cyfrowej własnego biznesu oraz mają świadomość skali kosztów związanych z realizacją prac B+R i wdrożeniowych oraz ograniczeń w ramach finansowania środkami własnymi.

DORADZTWO INWESTYCYJNE:

Usługa doradcza obejmuje swoim zakresem poszukiwanie inwestorów finansowych lub branżowych do sfinansowania rozwoju przedsiębiorcy.
W zakres usługi wchodzą:
- Diagnoza celów strategicznych i potrzeb inwestycyjnych klienta (określenie etapu rozwoju, weryfikacja potrzeb, szacunek skali zapotrzebowania, docelowy udział właścicielski, wybór optymalnego rodzaju inwestora: finansowy/branżowy),
- Weryfikacja posiadanych dokumentów (weryfikacja biznesplanu/strategii, wskazanie kluczowych do uwiarygodnienia elementów),
- Przygotowanie właścicieli / kadry menadżerskiej do procesu pozyskania zewnętrznego inwestora (omówienie koniecznych i kluczowych do przygotowania materiałów po stronie spółki, m.in. prezentacji inwestycyjnej, teaseru inwestycyjnego, opracowanie narracji skierowanej do potencjalnego inwestora);
- Określenie rodzaju oraz wskazanie grupy potencjalnych inwestorów odpowiadających skali projektu oraz potrzebom finansowym.
Usługa dedykowana jest przede wszystkim do startupów (MŚP o krótkim stażu oraz posiadające innowacyjny produkt lub usługę z zakresu transformacji cyfrowej) oraz przedsiębiorstw będących w fazie dynamicznego rozwoju.

Tagi

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: ARP S.A.

NIP: 5260300204

Adres www: http://arp.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe

Doświadczenie

Wsparcie w transformacji cyfrowej
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Wsparcie w transferze technologii

Dodano 31 maja 2023 13:09

Wróć na stronę "Bazy"