Baza technologii


Logo wpisu Agroponika Sp. z o.o. (startup) poszukuje inwestora w zakresie zapewnienia wkładu własnego dotacji na b+r w zakresie specjalistycznych farm miejskich

Agroponika Sp. z o.o. (startup) poszukuje inwestora w zakresie zapewnienia wkładu własnego dotacji na b+r w zakresie specjalistycznych farm miejskich

Jarosław Wiśniewski

Opis technologii / usługi

www.agroponika.pl
- Dysponujemy opatentowaną technologią modułów budowlanych w tym na ścieżce patentu światowego w zakresie budynków dedykowanych na potrzeby farm i upraw miejskich PCT/PL2021/000015 "Building structure", a także zastrzeżeniami znaków towarowych: R.342009 "Agroponika", R.342088 "Agroponica", domeną www.agroponica.com.
- Dysponujemy wsparciem merytorycznym jednego z największych w Europie producentów żywności z zastosowaniem farm wertykalnych (produkcja kilkanaście ton żywności dziennie), gwarantującym nadzór nad wdrożeniem i rozwojem technologii na rynku RP.
- Częściowo dysponujemy wykwalifikowaną kadrą naukowo-badawczą, wyróżnieniem za koncepcje w konkursie krajowym z zakresu urbanistyki w kontekście farm miejskich oraz pracami naukowymi.
Poszukujemy hali do inicjacji produkcji żywności w Pl oraz kapitału dla zapewnienia wkładu własnego w projekcie b+r na opracowanie i demonstrację obiektów służących do produkcji taniej, zdrowej żywności w miastach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkcja żywności w miejscu jej konsumpcji, bez zastosowania pestycydów i chemii, w warunkach kontrolowanej atmosfery i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Model zainicjowany w innym kraju Europy wykazał wysoką efektywność w tym również finansową, zamierzamy go transferować na rynek PL i rozszerzyć przeprowadzając prace b+r.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja hurtowa i detaliczna zdrowej żywności głównie w miastach, z opracowanym atrakcyjnym modelem (wizją) pozyskania gruntów pod inwestycje.

Tagi

Branże

Zdjęcia

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór przemysłowy

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze
Forma komercjalizacji/współpracy

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 26 czerwca 2023 23:31

Wróć na stronę "Bazy"