Baza technologii


Logo wpisu Algorytm Marszrutyzacji

Algorytm Marszrutyzacji

Marcin Zientara

Opis technologii / usługi

Algorytm VR jest to zestaw oryginalnych bibliotek programistycznych wykorzystujący algorytm genetyczny do optymalizacji sieci transportowej w układzie N-magazynów, K- odbiorców i M – środków transportu. W praktyce VR rozwiązuje Problemu Marszrutyzacji. W wyniku działania algorytm wylicza optymalną siatkę tras (liczbę aut o właściwych parametrach) koniecznych do efektywnego i czasowego dostarczenia towarów z magazynów do odbiorców. VR może być wykorzystany zarówno do bieżącego planowania tras w trybie statycznym lub dynamicznym jak i analiz strategicznych związanych np. z rozmieszczeniem magazynów i liczbą koniecznych magazynów. Dzięki opracowaniu oryginalnego sposobu zapisu informacji o trasach w chromosomach algorytmu genetycznego analizowana jest równocześnie cała sieć powiązań (magazyny – odbiorcy – auta – cechy dostawy) a nie niezależnie poszczególne kolejne elementy tej struktury. Takie podejście pozwala uzyskać maksimum efektywności przy minimum kosztów. W zależności od przyjętych kryteriów optymalizacji Algorytm pozwala zredukować sumaryczną długość tras o rząd 10% lub uzyskać 100% czasowość dostaw. Funkcjonalność VR znakomicie wpisuje się w koncepcje Przemysłu 4.0 oraz ekologicznego transportu. Obecna postać algorytmu VR rozwiązuje takie zagadnienia: dostawy w zadanych oknach czasowych (VRPTW) kontrola pojemności aut i długości czasu trasy (CVRPTW) dobór niezbędnej liczby środków transportu i optymalne przypisanie ich do dostępnych magazynów (kilka możliwych trybów przypasania – MDVRP) określenie optymalnej lokalizacji magazynów Inne funkcjonalności Algorytmu są możliwe do wdrożenia poprzez modyfikację funkcji celu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"