Baza technologii


Logo wpisu Algorytmy regulacji procesowej w postaci bloków funkcyjnych dla sterowników PLC

Algorytmy regulacji procesowej w postaci bloków funkcyjnych dla sterowników PLC

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Istotą proponowanego rozwiązania jest znaczne uproszczenie implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji procesowej pracujących w najniższej warstwie sterowania (tzw. warstwie regulatorowej). Dawca technologii dysponuje wstępnymi wersjami bloków funkcyjnych dla sterowników PLC firmy SIEMENS, realizujących zaawansowane algorytmy sterowania: B-BAC (Balance-Based Adaptive Control), ADRC (Active Disturbance Rejection Control), DMC (Dynamic Matrix Control). Bloki te realizują niezbędne obliczenia, a także dodatkowe funkcjonalności, niezbędne w praktycznych zastosowaniach przemysłowych. Opracowano także wstępne metody doboru parametrów tych algorytmów na podstawie informacji o procesie. Dzięki temu, po dopracowaniu rozwiązań, mającym na celu podniesienie poziomu gotowości technicznej, możliwe będzie korzystanie z tych bloków podczas implementacji rzeczywistych układów sterowania procesowego. Ich funkcjonalność i łatwość wykorzystania może sprawić, iż stanowić one będą poważną alternatywę dla stosowanych obecnie regulatorów PID. Przyczyni się to do poprawy jakości regulacji w systemach przemysłowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Aktualnie w przemysłowych implementacjach układów sterowania procesowego praktycznie nie wykorzystuje się zaawansowanych algorytmów regulacji, a dominującym rozwiązanie jest ciągły regulator PID. Wynika to głównie z braku dostępności gotowych do zastosowania bloków funkcyjnych dla zaawansowanych algorytmów sterowania. Wdrożenie proponowanego rozwiązania może zmienić ten stan rzeczy. Pozwoli ono na znaczne uproszczenie prac związanych z implementacją proponowanych zaawansowanych algorytmów sterowania. W konsekwencji, zastosowanie tych algorytmów w praktyce przyczyni się do podniesienia jakości regulacji, a tym samym do poprawy energooszczędności procesu produkcji, zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych oraz podniesienia jakości produktu końcowego. Proponowane rozwiązanie może mieć zasięg międzynarodowy. Dostępność opracowanych bloków funkcyjnych znacznie przyśpieszy etap ich implementacji , gdyż nie będzie potrzeby każdorazowo opracowywać dedykowane rozwiązanie.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane rozwiązanie będzie można wykorzystać na etapie integracji nowych systemów automatyki przemysłowej, gdzie od razu wykorzysta się bloki funkcyjne. Ponadto możliwe będzie wykonanie usługi mającej na celu poprawę działania już istniejącego systemu automatyki przemysłowej poprzez wymianę pracujących bloków regulatorów PID na opracowane bloki zaawansowanych algorytmów regulacji. Rozwiązanie takie będzie interesujące dla firm zajmujących się integracją automatyki procesowej. Ponadto może ono być interesujące dla działów utrzymania ruchu oraz działów inwestycji w przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego (w szczególności branży chemicznej, spożywczej, samochodowej itp.)

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"