Baza technologii


Logo wpisu Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania

Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Połączenie kationu amoniowego z kationem morfoliniowym w strukturze cieczy jonowej z anionem wodoroortofosforanowym(V).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Prostota syntezy. Możliwość sterowania parametrami fizykochemicznymi produktów. Dobre właściwości myjąco-dezynfekujące. Wysoka innowacyjność. Substancje będące przedmiotem wynalazku będą stosowane w niższych dawkach przy zachowaniu tej samej skuteczności co ma aspekt ekonomiczny. Toksyczność wobec organizmów żywych zostaje obniżona, ułatwiona degradacja w środowisku w porównaniu do klasycznych soli amoniowych. Ciecze jonowe są powszechnie produkowane i wykorzystywane w przemyśle na Świecie, ale nie w Polsce - szansa dla polskich przedsiębiorstw na zakup nowoczesnej technologii.

Zastosowanie rynkowe

Środki myjąco-dezynfekujące do powierzchni szklanych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"