Baza technologii


Logo wpisu Antena tubowa diagonalna o zredukowanej długości

Antena tubowa diagonalna o zredukowanej długości

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Problemem w pomiarach na częstotliwościach subterahercowych są relatywnie duże wymiary wzdłużne niektórych typów anten tubowych. Istniejące krótkie anteny tubowe nie posiadają osiowej symetrii wiązki, która jest bardzo pożądana w quasi-optycznych układach pomiarowych wyposażonych w soczewki i zwierciadła. Przedstawiony projekt stanowi rozwiązanie tego problemu. Anteny tubowe diagonalne mają charakterystykę kierunkową o niemal idealnej symetrii obrotowej – szerokość wiązki w dowolnym przekroju pozostaje niemal stała. Niestety dla uzyskania niskiego współczynnika odbicia wymagany jest niewielki kąt rozwarcia tuby, co sprawia, że długość anteny diagonalnej jest znacznie większa od długości innych typów anten tubowych. Na przykład wynosi ona ponad 230% długości konwencjonalnej tzw. "anteny tubowej piramidalnej" o podobnych parametrach, ale niezapewniającej stałej szerokości wiązki promieniowania. Powoduje to, że do częstotliwości ok. 220 GHz stosowanie anten tubowych diagonalnych jest niepraktyczne. Zaproponowana koncepcja technologii polega na opracowaniu anteny tubowej diagonalnej pozbawionej tej wady, tj. o zredukowanej długości przy zachowaniu korzystnych właściwości elektrycznych i fizycznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

– Zmniejszenie wymiarów fizycznych i ciężaru anten tubowych diagonalnych, co zwłaszcza w zakresie 50-220 GHz otwiera drogę do praktycznego wykorzystania tego typu anten – w przeciwnym wypadku anteny o korzystnych właściwościach elektrycznych nie mieszczą się dobrze na stole laboratoryjnym. (Z tego względu obecnie na rynku dostępne są anteny tubowe diagonalne wyłącznie dla częstotliwości powyżej 220 GHz.) – Zastąpienie w układach quasi-optycznych na powyższe pasmo anten konwencjonalnych antenami o symetrii obrotowej wiązki (stała szerokość wiązki w różnych przekrojach). – Możliwość wytwarzania przedmiotowej anteny różnymi technikami formowania i obróbki metalu (elektroformowanie, elektrodrążenie, skrawanie itd.)

Zastosowanie rynkowe

Wprowadzenie na rynek anten tubowych diagonalnych na niskie pasma subterahercowe (przynajmniej w zakresie 50–220 GHz). Anteny te są predystynowane do zastosowań w układach quasi-optycznych wyposażonych w soczewki i zwierciadła paraboliczne do ogniskowania i formowania wiązki na częstotliwościach sub-THz.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"