Baza technologii


Logo wpisu Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Oferowane producentom energii przez dostawców biomasy biopaliwa stałe w postaci pelletów powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Pelet o słabej wytrzymałości staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu na przykład na przesypach instalacji nawęglania bloków energetycznych. Nie każdy oferowany materiał roślinny może być biopaliwem o takich właściwościach mechanicznych, które pozwolą na transport, składowanie i podanie w systemach zakładu wytwarzającego energię bez znaczących strat jakościowych. Badanie wytrzymałości mechanicznej peletów pozwala na kontrolę jakości dostarczanego biopaliwa, a co za tym idzie, wybór tych wytwórców i dostawców, którzy zapewnią odpowiednią jego jakość, co w rezultacie przełoży się na bezproblemową eksploatację urządzeń wytwórczych. Wytrzymałość mechaniczna (Mechanical Durability) jest również jedną z podstawych wielkości klasyfikujących pelet oraz stanowi istotny element wydania certyfikatu DINplus i ENplus zgodnie z normą EN 14961-2. Opracowany przez instytut aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów jest odpowiedzią na realną potrzebę rynku i oprócz umożliwienia zobiektywizowania procesu kontroli jakościowej dostarczanych peletów wspomaga producentów i odbiorców w przypadku sporów jakościowych dotyczących wytrzymałości mechanicznej peletów. Budowa i sposób działania aparatu spełnia wymagania norm EN 15210-1 i EN ISO 17831-1. Metodyka badań z wykorzystaniem aparatu otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Laboratoriach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Zapewniamy pomoc na etapie wdrażania i przeprowadzania walidacji procedury badawczej z użyciem naszego aparatu. Zapewniamy sprawny serwis gwarancyjny. Aparat umożliwia także ocenę wytrzymałości mechanicznej peletów wytwarzanych z segregowanych frakcji odpadów komumalnych (pelety z SRF, RDF).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Urządzenie wyróżnia się: Zgodnością z najnowszymi normami EN 15210-1, EN ISO 17831-1 Wzorową ergonomią i automatyzacją obsługi Nowoczesną linią wzorniczą Bezpieczeństwem i komfortem obsługi Korzyści dla "biorców" (wytwórców i dostawców biomasy): Nadzór nad jakością produktu Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy Eliminacja problemów logistycznych i zagrożeń wybuchowych Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich parametrach Korzyści dla odbiorców peletów: Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami Stała kontrola parametrów paliwa Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych

Zastosowanie rynkowe

PELTEST skierowany jest do energetyki zawodowej, małej i średniej energetyki, dostawców biomasy, jednostek kontrolujących i uwierzytelniających, laboratoriów badawczych wydających wyniki do certyfikatów DINplus i ENplus, spalarni odpadów zasilanych paliwem w postaci peletów. Zastosowanie: Nadzór nad jakością produktu, gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy, eliminacja problemów logistycznych, dobór właściwych surowców do wytworzenia produktu o odpowiednich parametrach, zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych, ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu, wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami, obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"