Baza technologii


Logo wpisu Aptamery DNA rozpoznające metkę histydynową i argininową oraz ich zastosowanie w biotechnologii

Aptamery DNA rozpoznające metkę histydynową i argininową oraz ich zastosowanie w biotechnologii

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Prokariotyczne oraz eukariotyczne systemy pozyskiwania białek rekombinowanych są wykorzystywane na szeroką skalę w badaniach naukowych. Aby szybko i wydajnie uzyskać pożądane preparaty białkowe, które będą charakteryzowały się zadowalającą czystością, dodawane są metki fuzyjne np. metka histydynowa (His) czy metka argininowa (Arg) za pomocą metod inżynierii genetycznej. Wysokie powinowactwo metki His oraz metki Arg do określonych jonów metali (cynk, kobalt, miedź czy nikiel) umożliwia zastosowanie złóż chromatograficznych z wyżej wymienionymi jonami do oczyszczania lub unieruchamiania białka z metką His i z metką Arg. Metka His czy też metka Arg dołączona do białka rekombinowanego umożliwia jego detekcję poprzez zastosowanie techniki western blotting wykorzystującej na szeroką skalę przeciwciała mono- lub poliklonalne skierowane przeciwko metce. Przytoczony system detekcji białek posiadających w swojej sekwencji aminokwasowej metkę His czy metkę Arg wykorzystywany jest w technikach in vitro do badania oddziaływań między-białkowych, m.in. „pull down”, immunoprecypitacji, koimunoprecypitacji czy też „far western blotting”.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Aptamery DNA będące przedmiotem wynalazku mogą znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu cząsteczek posiadających powinowactwo do celów molekularnych zawierających metkę His i metkę Arg, a w szczególności do: stosowania jako agonista dla przeciwciał skierowanych przeciwko metce His i metce Arg; detekcji, oczyszczania i oznaczania stężenia celów molekularnych zawierających metkę His i metkę Arg. Oprócz przedstawionych powyżej zastosowań aptamery DNA mogą być stosowane w postaci cząsteczek z przyłączonymi znacznikami, zwłaszcza fluorescencyjnymi, i służyć w szczególności do znakowania celów molekularnych posiadających metkę His i metkę Arg. Tego typu cząsteczki mogą być z powodzeniem wykorzystane np. do badania oddziaływań pomiędzy białkami stosując techniki spektroskopowe, m.in. FRET (Forsterowskie rezonansowe przeniesienie energii).

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w biotechnologii w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową i argininową, w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową i argininową.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"