Baza technologii


Logo wpisu Apzumi Spatial - System rozszerzonej rzeczywistości do optymalizacji procesów produkcyjnych

Apzumi Spatial - System rozszerzonej rzeczywistości do optymalizacji procesów produkcyjnych

Apzumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Opis technologii / usługi

Apzumi Spatial to rozwiązanie bazujące na technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz wykorzystujące urządzenia typu smart glass przystosowane do zastosowań przemysłowych. Rozwiązanie to zwiększa efektywność w procesach produkcyjnych, utrzymania produkcji oraz zapewnienia jakości dzięki: instrukcjom i bazie wiedzy zawsze dostępnej bezpośrednio w miejscu wykonywania zadania, wsparciu wykonania procedur przeglądowych wykorzystaniu wizualizacji 3D z istniejących systemów IT oraz IoT efektywnej zdalnej współpracy między ekspertami umożliwiającej szybkie konsultacje na odległość

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podniesienie poziomu dokładności wykonywanych zadań i zwiększenie wydajności pracowników produkcji. Uzyskanie znacznych oszczędności dzięki zdalnej komunikacji. Lepsza kontrola zlecanych zadań i czasu ich wykonania. Efektywne gromadzenie i zarządzanie wiedzą w organizacji.

Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązanie zapewnia wsparcie w następujących obszarach: szkoleń oraz zarządzania wiedzą utrzymania i kontrolu produkcji zdalnego nadzoru

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Apzumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP: 7831696924

Adres www: http://spatial.apzumi.com/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:52

Wróć na stronę "Bazy"